ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 50 комплекта NIVEA BABY Слънцезащитен лосион за бебета и NIVEA SUN Детски слънцезащитен лосион джобен размер

Спечелете 50 комплекта NIVEA BABY Слънцезащитен лосион за бебета и NIVEA SUN Детски слънцезащитен лосион джобен размер

Включете се в играта на NIVEA Baby и BG-Mamma
Споделете като коментар в настоящата тема как се грижите да предпазите кожата на своето бебе от слънцето.
На 05.06.2019 г. 50 от вас, изтеглени на случаен принцип, ще получат награда NIVEA BABY Слънцезащитен лосион за бебета и NIVEA SUN Детски слънцезащитен лосион джобен размер.

І. Описание на играта, условия за участие
1. Играта „Защитете нежната бебешка кожа от слънчевите лъчи“  се провежда на интернет страницата BG-Mamma (www.bg-mamma.com) в периода от 15.05.2019 г. до 23:59 ч. на 05.06.2019 г. („Период на играта“).
2. В Играта могат да вземат участие пълнолетни физически лица („Участници”, „Потребители”), които валидно са се регистрирали в уебсайта www.bg-mamma.com и са приели настоящите Общи условия за провеждане на Играта. Регистрацията в www.bg-mamma.com се извършва съобразно Общите условия и правила, публикувани от Организатора на тази страница със съдействието на нейния собственик и/или администратор.
3. Участието в Играта може да бъде осъществено по следния начин:
3.1. В периода от 15.05.2019 г. до 23:59 ч. на 05.06.2019 г. желаещите да участват в Играта трябва да изпратят отговор на въпроса „Как се грижите да предпазите кожата на своето бебе от слънцето?“, публикуван в рамките на темата. Едва след публикуване на коментар лицето ще бъде регистриран като Участник в играта, съгласно настоящите Общи условия.
3.2. 50 участници ще бъдат изтеглени на случаен принцип.
4. Всеки регистриран потребител може да участва в Играта само с един потребителски профил.
5. Всеки регистриран потребител на форум BG-Mamma ще бъде регистриран за участие в Играта само веднъж след публикуването на първото мнение. Следващи публикации в темата не дават допълнително право за регистрация в Играта.
6. Участниците могат да изпращат и/или публикуват мнения, текстове, снимки (изображения), видеоклипове и др., съобразно правилата на www.bg-mamma.com.
7. Не се допуска публикуването и разпространението на текстове и материали, които противоречат на действащото българско законодателство, морала и добрите нрави, включително, но не само: текстове, снимки, материали, съобщения които съдържат порнография или подтикват към насилие и незачитане на човешкото достойнство, включително съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека, пропагандиращи дискриминация, проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология, както и подтикващи към поведение, което нарушава обществения ред и общоприетите морални норми, снимки с еротично съдържание, с участие на малолетни и непълнолетни или предназначени за тях.

ІІ. Получаване на наградата
8. Всеки от печелившите потребители съгласно т. 3.2 и т. 4 ще получи награда –  NIVEA BABY Слънцезащитен лосион за бебета и NIVEA SUN Детски слънцезащитен лосион джобен размер. Общият брой на наградите е 50.
9.1. Печелившите участници се уведомяват на интернет страницата www.bg-mamma.com и/или в специалната тема от представители на форум BG-Mamma на 06.06.2019 г., като се използват екранните им имена за индивидуализиране. Всеки един от Победителите, чийто настоящ адрес е на територията на Република България, има право да получи наградата си по куриер на предварително посочен от него адрес в рамките на десет (10) работни дни. В случай, че наградата следва да се получи на място в офиса на Партньора, Организаторът уведомява за това спечелилите участници.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ