ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете телевизор, смартфон, колонка и слушалки SONY

Спечелете телевизор, смартфон, колонка и слушалки SONY

1. Организатор:
„Българска телекомуникационна компания” ЕАД (с търговско наименование VIVACOM), със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе” № 115 И, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 831642181, съвместно с
„Върджин Груп България” ЕООД, ЕИК 200987896, със седалище и адрес на управление в гр. София 1618, район „Овча купел“, ж. к. „Овча купел“, ул. „Любляна“ № 42 Б, бл. 1, вх. 1, ет. 2, ап. 3, представител в България на телевизионните канали AXN, AXN Black и AXN White.

2. Период:
2.1. Период на регистриране на участниците в играта – от 15.05.2019 г. до 14.06.2019 г. включително.
2.2. Теглене на томболата – 17.06.2019 г.
2.3. Обявяване на печелившите – 18.06.2019 г.

3. Правила за Участие:

3.1 Играта се провежда на сайта на VIVACOM, секция VIVACLUB, http://www.vivacom.bg/bg/vivaclub, меню Играй и спечели.
3.2 Участник в играта може да бъде всяко пълнолетно лице, което отговаря на условията за участие в програмата за лоялни клиенти на VIVACOM – VIVAClub преди 15.05.2019 г.
3.3 Регистрирането за участие в играта не е обвързано с покупка на стока или със сключване на договор за предоставяне на услуга. 3.4 Пълна информация за членство във VIVAClub може да бъде получена на: http://www.vivacom.bg/bg/vivaclub или при обаждане на номер (087) 123.
3.5 В разпределянето на наградите нямат право да участват служители на БТК ЕАД и на свързани компании, както и членове на техните семейства.

4. Механизъм и етапи на играта
4.1.1 Регистрирането и участието в играта ще се проведе на корпоративния сайт на VIVAClub: http://www.vivacom.bg/bg/vivaclub/, меню Играй и спечели.
4.1.2 Участниците се регистрират в играта като отговорят правилно на зададения въпрос на сайта. Въпросът има три възможни отговора, като само един от тях е верен.
4.1.3 При даване на верен отговор участниците задължително трябва да въведат име и фамилия, валиден e-mail адрес, телефонен номер за контакт и номер на валидна карта за лоялен клиент VIVAClub.
4.1.4 Право да участват в играта „Играй и спечели с VIVACOM TV и AXN” имат само участници, въвели номер на валидна карта за лоялен клиент на VIVACOM, която е издадена на тяхно име.
4.1.5 Всеки участник може да се регистрира максимум веднъж в периода на регистрация за участие.

5. Награди
• 1 (един) брой Телевизор SONY TV и 1 (един) брой тонколона с технология Bluetooth®;
• 1 (един) брой Мобилен телефон SONY Xperia 10;
• 1 (един) брой Слушалки SONY;

6. Определяне на печелившите
6.1 От общата база данни с регистрирани за участие потребители, които са въвели номер на валидна карта за лоялен клиент на VIVACOM, която е издадена на тяхно име и са отговорили правилно на зададения в играта въпрос, ще бъдат изтеглени 3 (три) печеливши.
6.2 Печелившите ще бъде обявени на корпоративния сайт на http://www.vivacom.bg/bg/vivaclub/ на 18.06.2019 г., като с тяхно съгласие с цел прозрачност и популяризиране на организираната игра ще бъдат публикувани техните две имена и последните 4 цифри от номера на VIVAClub картата.
6.3 Представител на Организатора ще се свърже със спечелилия чрез телефонно обаждане и/или имейл (клиентът трябва да остави актуален телефонен номер за връзка и имейл адрес), за да го уведоми за наградата и за начина за получаване на наградата. Връзката с него ще става до 5 работни дни след обявяване на печелившия.
6.4 След обаждането и/или изпращането на имейл от Организатора печелившият участник трябва в срок от 5 работни дни да изпрати на имейл адреса: tvgame@vivacom.bg адрес за доставка на наградата. В случай, че печелившият не го направи, то той губи правото си на наградата и същата остава неспечелена.
6.5 Организаторът ще изпрати по куриер за своя сметка наградите до съответните печеливши, предоставили валиден адрес за доставка, в рамките на 10 работни дни от датата на получаване на адреса за доставка по имейл, но не по-късно от 16.07.2019 г.
6.6 Организаторът предоставя възможност на печелившите да получат своята награда и от централния офис на VIVACOM, находящ се в гр. София, бул. Цариградско шосе 115и. В този случай печелившите заявяват това в имейла си до Организатора, съгласно чл. 6.4. от настоящите правила.
6.7 Организаторът проверява валидността на картите за лоялен клиент на VIVACOM, посочени от победителите. В случай, че номерата не са от базата с номера на валидни карти за лоялни клиенти на VIVACOM и не отговарят на името на участника, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира печелившия.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ