ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 2000 йогурта, 500 хавлиени кърпи, 50 ваучера за Фантастико

Спечелете 2000 йогурта, 500 хавлиени кърпи, 50 ваучера за Фантастико
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
ПРОМОЦИОНАЛНА АКТИВНОСТ НА
ПРОДУКТ ЙОГУРТ OLYMPUS
1. Организатор
1.1. Организатор на в промоционалната активност (Промоцията) е „ТИРБУЛ” ЕАД, ЕИК 119597076,наричано по-долу за краткост „Организатор”.
1.2. Изпълнител на Промоцията e “Директ Медия Крес” ЕООД, ЕИК 203412858, гр. София, ул. Джеймс Баучер 16, наричано по-долу за краткост „Изпълнител”.
2. Характеристики и период за провеждане на Промоцията
2.1. Настоящите правила са задължителни за всички участници в Промоцията. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично в страницата си на адрес https://www.facebook.com/TasteGreecebg/
2.2. Периодът на провеждане на Промоцията е 23.05-19.06.2019 във всички магазини от търговска верига „ФАНТАСТИКО”.
2.3. Промоцията се провежда на територията на Република България.
3. Право на участие има всяко физическо лице с местонахождение в България, на възраст над 18 години. В игрите НЕ могат да участват лица, работещи за Тирбул ЕАД и “Директ Медия Крес” ЕООД, както и членовете на техните семейства: деца, родители и съпрузи. В случай, че Организаторът или Изпълнителят установят нарушение на изискванията по настоящата т.3, участникът ще бъде дисквалифициран.
4. Участващи продукти в промоционалната активност са йогурт по гръцка рецепта Olympus с масленост 10% и 2%.
5. Механизъм за провеждане на Промоцията
5.1. За всяка закупена кофичка йогурт от посочените продукти, клиентът –участник ще получава скреч карта от касиера на търговска верига Фантастико, върху която е отбелязано дали печели награда или не. Наградите са отбелязани върху съответното поле и се откриват след изтриване.
6. Награди
6.1. Броят на наградите за срока на цялата промоция е 2000 йогурта, 500 хавлиени кърпи, 50 талона за покупки на стоки в търговска верига Фантастико на стойност 50 лв.
6.2. Ако отбелязаната награда върху скреч картата е йогурт или хавлиена кърпа, наградата ще бъде получена на място в съответния магазин от търговска верига Фантастико срещу представяне на печелившата скреч карта и касов бон. Ако в съответния магазин няма наличност от някой вид награда, участникът следва да потърси наградата си в друг обект на търговска верига Фантастико, като предостави печеливша скреч-карта и касов бон.
6.3. Ако отбелязаната награда е талон за покупки, той ще бъде получен от Организатора при условията на настоящите Правила. Участникът следва да пази своята скреч карта и касовия бон за покупката на участващите продукти до получаване на наградата.
6.4. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.
6.5. Организаторът не носи отговорност за каквито и да било вреди, които могат да бъдат причинени от връчена награда за който и да е участник.
7. Получаване на награда талон за покупки
7.1. За да получи наградата Талон за покупки, печелившият участник следва да се свърже с Организатора на следния телефон +359 2 9995280 и да посочи, че притежава печеливша скреч карта и касов бон за направена покупка на йогурт по гръцка рецепта в ТВ ФАНТАСТИКО.
7.2. Участникът следва да посочи своите имена и телефон, за да получи лично наградата си.
7.3. Представител на Организатора доставя спечеления талон на участника в срещу печелившата скреч карта и касовия бон за покупката от Участника. Организаторът не поема отговорност за сгрешени или невалидни данни за контакт, предоставени от спечелилия участник.
7.4. Участникът дава своето изрично съгласие за обработка на личните му данни чрез подписване на декларация-съгласие (представляваща Приложение 1 към настоящите Правила), която следва да е подписана лично от него.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ