ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете екскурзия до Барселона, 10 колонки, 20 чанти и 30 външни батерии

Спечелете екскурзия до Барселона, 10 колонки, 20 чанти и 30 външни батерии

С участието си в играта участниците приемат и се съгласяват с Правилата на играта и Общите условия.

ПРАВИЛА НА ИГРАТА

ОРГАНИЗАТОРИ  НА ИГРАТА

Организатор на Играта е „ДЕЛИГО ТРЕЙД“ООД  , с ЕИК 204055334 и търговски адрес: област Велико Търново, община Велико Търново, гр. Велико Търново 5000, ул. АЛЕН МАК No 11, ет. офис 2 България.

Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Правила на Играта. Официалните правила на играта ще бъдат достъпни за целия период на продължителността на този уеб сайт.  Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на този Интернет адрес.

Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с описаното по-горе, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

Право да участват и получават награди в играта имат всички физически лица на възраст над 18 (осемнадесет) години с местоживеене в Република България, с изключение на служителите на „ДЕЛИГО ТРЕЙД“ООД  , както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи), свързани лица. Лицата, поставени под ограничено запрещение, могат да участват само след като получат съгласие на попечител, в т.ч. за използването на средства за електронна комуникация за участие в играта. В случай, че наградата бъде спечелена от това лице, за получаването й е необходимо съгласие на попечителя.

Тези правила ще бъдат достъпни на този сайт. Повече информация може да бъде получена, като пишете на e-mail: office@fancynuts.bg, включително на този e-mail може да изпращате заявки за заличаване на Вашите лични данни от базата на Организатора.

В Играта участват продукти „FANCY”.

След приключване на играта Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че играта все още продължава.

Играта се организира и провежда на територията на Република България, според правилата на този правилник, на български език, като наградите се доставят само на територията на Република България.

Участвайки в тази Игра, участниците приемат настоящите Правила/Общи условия и приемат задължително да спазват техните условия. Всяка регистрация за участие в играта има значение за изявление за приемане на настоящите Правила/Общи условия и поемане на задължение за спазването им.

Включилите се в играта участници следва сами да проверяват на Интернет страница с адрес: www.fancynuts.bg/game за промени в официалните правила, като Организаторът на играта не е длъжен да ги информира по друг начин за промени в официалните правила.

СРОК НА ИГРАТА

Играта се организира и провежда в периода между 27.05.2019 г. – 07.08.2019 г. само на територията на Република България. „ДЕЛИГО ТРЕЙД“ООД си запазва правото да промени датата на започване и приключване на играта.

Краят на Играта е 23:59 часа на 07.08.2019 г.

Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на този уеб сайт, включително и в случай, че настъпят злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи обезщетение.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ  И НАГРАДИ

Участието в играта е обвързано със задължителна покупка на продукт „FANCY ” и регистриране на кода на касовата бележка и сумата на закупените продукти  FANCY в платформата на играта на интернет адрес www.fancynuts.bg/game

За да участвате в играта е нужно да направите следните неща:

 1. Закупувате продукти „FANCY ” на стойност минимум 1/един/ лев , от търговски обекти на територията на България.
 2. Запазете касовата бележка и опаковката (в случай, че на касовата бележка не е изписан бранда FANCY).
 3. Регистрирайте кода на касовата бележка и въведете сумата на закупените продукти „FANCY“ в платформата на играта на интернет адрес www.fancynuts.bg/game, като попълните всички полета от електронната форма.
 4. Запазвате регистрираната касова бележка.
 5. Всеки потребител извършил регистрация по описания по-горе начин приема настоящите правила, както и предоставя доброволно личните си данни и съгласие за бисквитките.

Една касова бележка може да бъде регистрирана САМО ВЕДНЪЖ.

Всеки Участник има право да участва в Играта неограничен брой пъти, като регистрира различни касови бележки, за закупени продукти „FANCY“ и наименованието на продукта е изписано на бележката.

За да може да участва в играта , всеки участник ще трябва да въведе валиден, реален и действащ мобилен телефонен номер, три имена и валиден имейл адрес, в противен случай участникът се дисквалифицира/изтрива/.

За периода на играта, Организаторът ще раздаде общо 61 броя  Награди, по следния начин:

Видове награди: малки – блутут колонки, чанти,  тонколонки, MP3 плеър; голяма – екскурзия

 • 10 броя блутут колонки: allocacoc Портативен Говорител audioCube3902 WT С БАТЕРИЯ,
 • 20 броя Стилни и оригинални чанти allocacoc FoldBag / четири в едно) ,
 • 30 броя пауър банка: PowerBank Slim Aluminum 5000mAh /PowerBank Slim 10528SV Алуминий 5000mAh/

Голямата награда: 1 брой  7 дневна Екскурзия за двама, до Барселона и Перлите на Средиземноморието – Италия, Франция и Испания с БОНУС богата екскурзионна програма, организирана със специалното съдейсвие на КАРАДЖА ТУРС

Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за тяхната парична равностойност, освен ако това не е предвидено в условията на играта.

Условия за участие в разпределението на наградите:

 1. За участие в голямата награда – екскурзия, е необходимо да бъдат закупени задължително продукти „FANCY“ на обща стойност 10 /десет/лева, независимо от броя касови бележки, които след това да бъдат регистрирани в платформата на играта, намираща се на интернет адрес www.fancynuts.bg/game
 2. За участие в малките награди е необходимо да бъде закупен задължително продукт „FANCY“ на  стойност 1/един/лев, независимо от броя касови бележки, които след това да бъдат регистрирани в платформата на играта, намираща се на интернет адрес www.fancynuts.bg/game

За всяка покупка на продукти FANCY“ на  стойност 1/един/лев участникът има отделен шанс за спечелване на малките награди. Т.е колкото повече касови бонове на стойност един лев или повече регистрира, шанса му за спечелване на малките награди расте.

За всяка покупка на продукти FANCY“ на  стойност 10/десет/лева участникът има отделен шанс за спечелване на голямата награда – екскурзия. Т.е колкото повече касови бонове на стойност 10 лева или повече регистрира, шанса му за спечелване на голямата награда расте.

Ако участника има регистрирани няколко касови бонове на стойност за покупка на продукти FANCY“ на  стойност 1/един/лев или повече и поотделно всеки касов бон няма закупени продукти FANCY“ за 10 лева, но в съвкупност са равни или надвишават 10 лева, участникът участва и в тегленето за малките награди и в тегленето за голямата награда – екскурзия.

Не е позволено и е в противоречие с настоящите Правила повторно регистриране/качване на една и съща касова бележка.

С регистрирането на касова бележка Участниците дават съгласието си личните им данни да бъдат събирани, обработвани и съхранени от Организатора за целите на играта, а в случай че бъдат обявени за печеливши, организаторът  да публикува техните данни по избран от организатора начин.

Един Участник (с един и същ телефонен номер, с едно и също име и фамилия и посочен един и същи адрес за доставка) може да спечели само една награда от вид в рамките на Играта. (видове награди: малки – слушалки, тонколонки, MP3 плеър; голяма – екскурзия).

Регистрираната касовата бележка участва в тегленето за разпределение на наградите, което ще бъде извършено на датите описани в тези условия.

Във връзка с данъчното облагане на получените предметни награди на стойност над 100 лв. (сто лева) – Организаторът предоставя при поискване на всеки от Печелившите участници служебна бележка за стойността на спечелената и получена награда. За целите на деклариране на раздадените предметни награди на стойност над 100 лв., печелившите Участници предоставят на Организатора допълнително свои лични данни (три имена, ЕГН и постоянен адрес).

Всички дължими данъци за спечелени награди над 100 лв. са за сметка на организатора на наградата.

Обявяване на печелившите и Теглене на наградите:

 1. Наградите ще бъдат изтегляни на случаен принцип между участниците, регистрирали съответния минимум от посочените стойности за закупени продукти с касови бележки в играта. Тегленето на всички награди ще се извърши на 08.08.2019 г. Печелившите ще бъдат обявявани на www.fancynuts.bg/game в рамките на 48 часа след тегленето.
 2. Тегленето на горепосочените награди ще се извърши на следните дати:
 • 08.08.2019 г. – ще бъдат изтеглени всички награди

При тегленията ще бъдат изтеглени общо 61 победители. За всички награди ще бъдат изтеглени резервни победители или обща 180 резервни за малките награди и трима резервни победители за голямата награда. В случай на дисквалифицирани участници,за малките награди, първият резервен победител получава наградата и така под ред на изтеглянето всеки следващ резервен. За голямата награда/екскурзия/ се изтеглят трима резервни победители, като в случай на дисквалифицирани участници  се обявява за победител първия резервен и така нататък по ред на изтеглянето.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ