ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете всяка седмица ваучер за 99 лв., тениски, шапки и чорапи от Lidl

Спечелете всяка седмица ваучер за 99 лв., тениски, шапки и чорапи от Lidl

Гласувай, регистрирай се и участвай за награди

Гласувай за един от показаните продукти по-долу в периодите:

27.05. – 02.06.;
10.06. – 16.06.;
24.06. – 30.06.;
08.07. – 14.07.;
22.07. – 28.07.;
05.08. – 11.08.

За участието във всяка от активните седмици на играта ще награждаваме по 31 души.
Любимите ти продукти ти пожелават успех, а за всяка от посочените седмици те очакват 10 бр. шапки, 10 бр. тениски, 10 чифта чорапи и 1 ваучер за пазаруване в Lidl на стойност 99 лв.

В началото на съответната седмица от Активния период на провеждане (от 27.05. – 02.06.; 10.06. – 16.06; 24.06 – 30.06.; 08.07. – 14.07.; 22.07. – 28.07. и 05.08. – 11.08. – общо 6 седмици) на интернет страницата www.lidl.bg/kachestvo ще бъдат представени 3 предложения за продукт за съответната седмица. За да участва в Играта, всеки Участник следва в рамките на съответната седмица да посети сайта www.lidl.bg/kachestvo, да гласува за едно от 3-те предложения за любим продукт и след това да се регистрира, като попълни в регистрационната форма своите име и фамилия, валиден имейл и телефон, отбележи, че се съгласява с Правилата на Играта, както и личните ѝ/му данни да бъдат обработвани за целите на Играта съгласно политиката на Лидл България за защита на личните данни за Играта (същата е достъпна посредством активен линк при мястото за предоставяне на съгласие на регистрационната страница), и след това да натисне бутона „Участвай“. Един Участник може да се регистрира само веднъж в рамките на съответната седмица от Периода на провеждане на Играта, т.е. може да участва максимум шест пъти в Играта.

Наградите, които участниците в Играта могат да спечелят всяка седмица от Активния период на провеждане при спазване на условията за участие, уредени в раздел ІІІ по-горе, са:

1 от следните уникално брандирани награди: 10 тениски, 10 шапки, 10 чифта чорапи или 1 ваучер за пазаруване в Lidl на стойност 99 лв.

Един Участник в рамките на съответната седмица може да спечели само една награда.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Наградата не може да бъде прехвърлена на трети лица.

Определянето на печелившите Участници ще се извършва всеки първи работен ден от календарната седмица , следваща седмицата, в рамките на която е гласувано за любимия продукт, чрез провеждането на томбола на случаен принцип. От всички Участници, дали своя глас за един от трите любими продукта за седмицата, ще бъдат изтеглени 31 (тридесет и един) победители, които ще получат 31 (тридесет и една) седмични награди, описани в т.9. Печелившите Участници не са задължени да приемат предоставените им от Организатора награди.

Имената на печелившите Участници, както са посочени в регистрационната форма за участие, ще бъдат публикувани на интернет страницата на Лидл България на адрес: www.lidl.bg/kachestvo до 24 часа след провеждане на томболата. Участниците ще бъдат уведомени, че са спечелили награда и чрез имейл, който ще бъде изпратен до имейл адреса, посочен от съответния Участник в регистрационната форма.

Всеки Участник, спечелил награда, трябва в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на публикуване на имената му/ѝ на интернет страницата www.lidl.bg/kachestvo съгласно условията на т. 12, да изпрати потвърждение, че желае да получи наградата, както и конкретен валиден адрес за получаване. Потвърждението става през контактния формуляр на следния линк: https://www.lidl.bg/bg/FAQ-Kontakti.htm.

След отваряне на линка в полето “Относно” се избира “Игри”. Участникът следва задължително да попълни следните полета: име и фамилия, имейл адрес, адрес за доставка (полета „Улица“, „Номер“, „Пощенски код” и „Населено място“) и поле „Съобщение“, в което да посочи „Приемам награда от Играта „The Lidl Challenge“ или формулирано по друг начин съгласие за приемане на наградата.

Ако Организаторът не получи от уведомения Участник потвърждение, че ще приеме наградата, в рамките на срока и по начина, посочен в т. 13, Участникът губи правото да получи наградата си.

Организаторът изпраща наградата в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на потвърждението по т.14. Разходите във връзка с доставката са за сметка на Организатора. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаната награда по причини, за които той не отговаря, Организаторът си запазва правото да награди печелившия Участник с друг вид награда на същата стойност.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ