ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете тротинетка, ранички и Bluetooth колонки от BIC

Спечелете тротинетка, ранички и Bluetooth колонки от BIC

Играта продължава до 30 юни 2019 г.

Включи детето си в играта ΒΙC Приключение и участвай в жребия за 20 детски раници ΒΙC, 5 Bluetooth колони и 1 тротинетка.

Как да участваш?

1. Купи пишещи и оцветяващи продукти на BIC на стойност 10 лeва с ДДС от описаните в общите условия търговски обекти, участващи в промоцията.
2. Вземи своята бланка за участие от касова зона в обекта като на нея:
– Нарисувай свое мечтано приключение.
– Напиши думата, която го описва.
– Напиши кода на касовата бележка с нейната дата и стойност.
3. Участниците правят снимка на готовата детска рисунка, като я качват публично в своя профил във Facebook и/или Instagram с хаштаг #BICПРИКЛЮЧЕНИЕ в периода на играта от 16 май до 30 юни 2019 г.

На 4 юли ще обявим победителите, изтеглени на лотариен принцип от всички участници, публикували своите рисунки на банките BIC с хаштаг #BICПРИКЛЮЧЕНИЕ

Снимките следва да са налични в профилите на участниците в горепосочените социални мрежи към датата на определяне на спечелилите, а за печелившите и към датата на получаване на наградите.

Бланки могат да бъдат получени от посочените обекти в страната, избрoени в Приложение №1 към настоящите правила. Броят на бланките е ограничен и е възможно да се изчерпят в даден обект, описан в Приложение №1, преди изтичане на срока на играта.

В играта могат да участват само дееспособни физически лица, навършили 18 (осемнадесет) години, които имат активен профил във Facebook и Instagram.

На 4 юли 2019 г.чрез жребий на случаен принцип се изтеглят имената на общо шестнадесет печеливши участници, които печелят някоя от наградите, част от наградния фонд. Победителите ще бъдат обявени във Facebook страницата на BigMarket https://www.facebook.com/BigMarketBulgaria/ чрез публикуване на пост анонс, публично с хаштаг #BICПРИКЛЮЧЕНИЕ

Наградният фонд на играта се състои от:
• 1 брой тротинетка
• 5  броя Bluetooth колонки
• 20 броя детски ранички BIC

При публикуване на победителите се публикува само първото име и буквата на второто име от потребителското наименование на участниците във facebook (ако няма посочено второ име в профила на участника се публикува потребителското името на участника във facebook). Имената, както е посочено по-горе, на печелившите участници ще бъдат обявени на Facebook страницата на BigMarket https://www.facebook.com/BigMarketBulgaria/ като победителите изпращат своите координати (име и фамилия, адрес и телефон за връзка) на лично съобщение в Facebook страницата на BigMarket https://www.facebook.com/BigMarketBulgaria/ за да могат да получат наградите си от Организатора по куриер.

Наградите ще бъдат доставяни безплатно до печелившите участници на посочен от тях адрес на територията на България, чрез куриер до 10 (десет) работни дни от получаване на потвърждението, че са спечелили и след предоставяне на адрес за доставка. Наградата може да бъде получена само от лицето, публикувало поста след представяне на лична карта и подписване на приемо-предавателен протокол за получаването й. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако получателят удостовери писмено, че е получил наградата от името на печелившия. Наградите се доставят на един и същ адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето може да бъде получена наградата.

Всеки участник има право да посочи, че не желае да предоставя данни за адрес за доставка. Втози случай участникът може да получи наградата си лично в офиса на “РОНОС” ООД на адрес гр. София 1303, бул. „Ал. Стамболийски” № 84, бизнес сграда Urban Model, ет.7, офис 38-39 в удобно за него време от 9:30 до 17:00 ч. в работни дни. Разходите за получаване на наградата (транспорт и други) в тази хипотеза са за сметка на участника.

Награди, за които печелившите участници не са предоставили координати за получаване или не са били получени в 20-дневен срок след края на Играта, ще бъдат раздадени на случаен принцип, чрез жребий между останалите участници, чиито коментари под поста са налични и отговарят на условията към датата на допълнителното раздаване и съответно получаването на наградите.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ