ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете H&M карта-ваучер на стойност 250 лв.

Спечелете H&M карта-ваучер на стойност 250 лв.

Играта продължава до 9 юни 2019 г.

H&M и Маргаритка ви канят на едно незабравимо семейно приключение!

Направете покупка на детски артикул/и от H&M над 5 лв, регистрирайте касовата бележка тук и може да спечелите вълнуваща семейна фотосесия с героите на Маргаритка и H&M гифт карта на стойност 250 лв.

Запознайте се на живо с любимите си герои Биби, Мими и Маргаритка и вижте как вашите семейни снимки се превръщат в персонализирана CD обложка и луксозен семеен фотоалбум.

Нека заедно създадем вълнуващи спомени за цялото семейство!

За да се регистрират, участниците трябва да въведат име, фамилия, номер на касова бележка, стойност на детската покупка и магазин, в който е направена покупката, валиден имейл адрес и телефон, както и да потвърдят, че приемат настоящите Официални условия. С един имейл адрес може да се участва веднъж. Ако участник желае да регистрира повече от една покупка, следва да предостави друг валиден имейл адрес.

Номерът на касовата бележка е обозначен в горния десен ъгъл на бележката (НОМ:ХХХХ).

След приключване на процеса по регистриране от всички участници чрез специализиран софтуер, осигуряващ равен шанс на всички участници, на случаен принцип в присъствието на нотариус ще бъде изтеглен и обявен един участник, който ще получи наградата. Печелившият участник ще бъде оповестен на страницата на играта на 12-ти юни. За участниците е необходимо да имат валидна интернет връзка, за да имат достъп до https://social.hm.com/bg_BG/hmkids.

Играта е отворена за участие за всички физически лица над 18 години с местоживеене на територията на Република България, с изключение на служителите на H&M, рекламните агенции и други доставчици на услуги, свързани с Играта, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

За валидна се счита всяка регистрация на https://social.hm.com/bg_BG/hmkids, при която са попълнени коректно всички полета и която отговаря на всички изисквания, посочени в Раздел 4 и Раздел 5. Участниците следва да са запознати с Официалните правила на играта и Политиката за поверителност на H&M. Съгласието за получаване на маркетингова информация от H&M не е изрично условие за участие в играта. Всички регистрации, направени след определения краен срок на Играта, или регистрации, в които липсват или са непълни някои от данните съгласно тези Официални Правила, които участникът следва да представи за участие в Играта, се считат за невалидни. Невалидни се считат и регистрации на лица под 18 години.

Организаторът си запазва правото да не взема предвид и да дисквалифицира регистрации, които счита за некоректни и/или непълни в съответствие с Правилата, като за целта не е задължен да уведоми по какъвто и да е начин участника.

В Играта на случаен принцип ще бъде изтеглен 1 (един) победител измежду всички регистрирали се. Той ще получи като награда професионална семейна фотосесия с Маргаритка и приятели, както и H&M карта-ваучер на стойност 250 лв. Подробно описание на наградите се съдържа в Раздел 7.

Победителят ще получи своята награда след изясняване на детайлите, необходими за осъществяването й, чрез координация с представител от централния офис на H&M в София в срок до един месец след установяване на контакт с печелившия. Семейната фотосесия ще бъде осъществена от партньора в настоящата активност „Маргаритка“. Печелившият участник ще трябва да удостовери самоличността си за получаване на наградата.

Ако не може да бъде осъществен контакт с участник, определен за победител, в срок от три дни от обявяването му на сайта, предоставените данни за контакт са невалидни, участникът губи право да получи наградата си и Организаторът не носи отговорност за предоставянето й. При невъзможност или нежелание избраният победител да се възползва от наградата, той има право на писмен отказ и следователно H&M може да избере друг победител от селектираните резерви.

Наградата в Играта „Честит 1-ви юни с H&M и Маргаритка“ е вълнуваща фотосесия с Маргаритка и H&M, която включва следното:

Професионална семейна фотосесия с героите на Маргаритка – Биби, Мими, Маргаритка и Бухалче.
H&M карта-ваучер на стойност 250лв.
Музикален диск на Маргаритка с персонализирана корица.
Фотоалбум с всички снимки от фотосесията.

Предоставената награда е на обща стойност 500лв. Изплащането на паричния еквивалент на наградата не е възможно.

Усвояването на наградата фотосесия може да бъде организирано в периода 17 – 30 юни, в зависимост от наличността на ангажираните лица и пространства. Представител от централния офис на H&M България ще се свърже с избрания печеливш, за да изясни и насрочи удобна дата и да уговори всички детайли по изпълнението на наградата.

Картата-ваучер може да бъде използвана за закупуването на продукти във всички магазини на H&M на територията на България, както и онлайн. H&M не отговаря и не подменя карта-ваучер при загуба, кражба или повреждане. Картата – ваучер е валидна за срок от три години от датата на издаване. H&M си запазва правото да промени условията за ползване по всяко време. Сумата по картата – ваучер ще бъде приспадната от общата цена на покупката. Останалата след покупката положителна разлика остава по ваучера и е видна от касовата бележка. В случай че стойността на покупката надвишава остатъка от сумата по картата, разликата може да се доплати чрез други методи на плащане, валидни в магазините на H&M България.

При невъзможност избраният участник да се възползва от наградата в указания период и условия, той е задължен да изпрати писмен отказ на H&M и няма право да предявява каквито и да било претенции към един или повече съставни елемента от наградния пакет. H&M има право своевременно да обяви нов печеливш участник от избраните резерви.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ