ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 200 спортни раници на любимият футболен отбор

Спечелете 200 спортни раници на любимият футболен отбор

„Играй и спечели с Хипер и Споко

 1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1 Промоционалната игра се организира от търговско дружество „Престиж-96” АД, ЕИК: 201949546, със седалище и адрес на управление в гр. Велико Търново 5000, ул. „Дълга Лъка“ № 6 (наричано по-долу „ОРГАНИЗАТОРА”). Изпълнители на промоцията са „НЕТ АДВАНС“ ООД, ЕИК 201463373, „Мейт Адвъртайзинг“ ЕООД, ЕИК 203999626 (и двете дружества наричани по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛИ“).

1.2. Условията на промоционалната игра (наричани по-долу “Условия/та”) ще бъдат налични и достъпни за целия период на същата на интернет адрес www.prestige-promo.bg. Информация за промоционалната игра може да бъде получена и на телефон: 0888423069 (цената на обаждането е според тарифния план на абоната). Включвайки се в промоционалната игра, участниците се съгласяват с Условията и са длъжни да ги спазват във всеки един момент.

1.3. Промоционалната игра е с период на продължителност от 03.06.2019 г. до 14.07.2019 г. и се организира и провежда на територията на Република България.

1.4. Промоционалната игра се организира от ОРГАНИЗАТОРА и провежда от ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ. ОРГАНИЗАТОРЪТ осигурява предметните награди за участниците, спечелили от нея.

1.5. В промоционалната игра могат да участват всички физически лица с местожителство в Република България, които са на възраст над 18 години и са дееспособни (съгласно условията на българското законодателство) за участие в играта, с изключение на служителите на дружества “Престиж-96” АД, „НЕТ АДВАНС“ ООД, „Мейт Адвъртайзинг“ ЕООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).

 1. II. ПРОДУКТИ, УЧАСТВАЩИ В ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА

2.1. Продуктите на ОРГАНИЗАТОРА, които участват в промоционалната игра са следните, произвеждани от него тунквани вафли:

Вафла тунк. ТРОЯ Класик 32г
Вафла тунк. ТРОЯ Макси 49г
Вафла тунк. ТРОЯ GOLD 32г
Вафла тунк. ПРЕСТИЖ 32г
Вафла тунк. СПОКО 32г
Вафла тунк. СПОКО MAXI 49г
Вафла тунк. СПОКО XXL 75г
Вафла тунк. ХИПЕР Класик 55г
Вафла тунк. ХИПЕР Лешник 55г
Вафла тунк. ХИПЕР BLACK 55г
Вафла тунк. ХИПЕР Ром 55г
Вафла тунк. ХИПЕР JUMBO 70г
Вафла тунк. ХИПЕР HAMMER 70г
Енергиен бар 100% POWER Протеин 40г
Енергиен бар 100% POWER Гуарана 40г
Енергиен бар 100% POWER Женшен 40г

 

III. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА

Механизъм и регистрация за участие в играта

3.1 През периода на провеждане на Промоцията, желаещите да участват в нея трябва да закупят продукти на „Престиж-96“ АД, участващи в Промоцията и посочени изчерпателно в чл. 2.1 по-горе, на стойност минимум 2,50 лв. (два лева и петдесет стотинки) с ДДС.

ВНИМАНИЕ: Необходимо условие е общата стойност на покупката да бъде записана на ЕДНА касова бележка. Покупката трябва да е извършена в периода на Играта.

3.2. За да участват в промоционалната игра, участниците трябва да регистрират на адрес www.prestigepromo.bgномера на касовата бележка (фискалния бон), за закупени продукти на „Престиж-96“ АД при условията на чл. 3.1. За да направи участникът валидна регистрация, е необходимо да попълни следните полета (всички са задължителни) на уеб сайта:

– да въведе номера от касовата бележка (фискалния бон);

– да въведе име и фамилия;

– да въведе мобилен номер;

– captcha code – посочващ, че потребителят не е „робот“;

– да посочи за коя от четирите вида награди ще играе;

– да потвърди чрез чек-бокс, че:

 1. Че ще запази и предаде касовата бележка на куриера при спечелване на награда;
 2. След като внимателно се запознае с Официалните правила на промоцията, да потвърди, че е съгласен с тях.
 3. След като внимателно се запознае с Политиката на поверителност на „Престиж-96“ АД, да потвърди, че е съгласен с начините и условията на обработване на лични данни.

3.3. С регистрацията си за участие в Играта, Участниците дават съгласието си да бъдат обвързани с настоящите Правила и да спазват техните клаузи, а предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани за целите на Играта. Лице, което не желае да предостави свои лични данни, които да бъдат обработвани за целите на Играта, няма да може да участва в Промоцията.

3.4. При правилно регистриран промоционален код в WEB сайта на Промоцията, участникът получава уведомително съобщение на екран (нотификация), потвърждаващо успешната му регистрация.

3.5. С регистрацията за участие в Играта, Участниците се включват в томбола за наградите, описани в т. 4.1. от настоящите Правила, която ще се проведе на 15.06.2019 г.

3.6. Всяка регистрация, извършена преди 0:00ч. на 03.06.2019 г. или след 23:59ч. на 14.07.2019 г. ще бъде невалидна и няма да участва в Играта.

3.7. Всеки участник може да се регистрира многократно за участие в Периода на провеждане на играта. Единният идентификатор на всеки участник е неговият мобилен номер. Всяка допълнителна регистрация на касова бележка в играта увеличава шанса за спечелване на награда. Потребителят трябва да въведе валиден, реален и действащ мобилен номер, за да може да бъде известен чрез SMS при спечелване на награда.

3.8. Всеки участник може да спечели най-много 3 (три) награди с участието си в играта.

3.9. Ако Участник е предоставил непълни, неверни и/или неточни данни, участието му се счита за невалидно и не се допуска до участие в тегленето на наградите.

 1. Награди, теглене и обявяване на печелившите участници.

4.1. Наградите, осигурени от ОРГАНИЗАТОРА за промоцията, са както следва:

 • 50 (петдесет) броя раници, с размери 40 х 30 х 15 сантиметра, брандирани с лого на футболен клуб „Барселона“;
 • 50 (петдесет) броя раници, с размери 40 х 30 х 15 сантиметра, брандирани с лого на футболен клуб „Ливърпул“;
 • 50 (петдесет) броя раници, с размери 40 х 30 х 15 сантиметра, брандирани с лого на футболен клуб „Манчестър Юнайтед“;
 • 50 (петдесет) броя раници, с размери 40 х 30 х 15 сантиметра, брандирани с лого на футболен клуб „Реал Мадрид“

4.2. Наградите ще бъдат изтеглени по следния начин, а именно:

 • 50 (петдесет) броя раници с лого на футболен клуб „Ливърпул“ ще бъдат изтеглени на случаен томболен принцип след приключване на промоцията на 15.07.2019 г. В тегленето ще участват всички участници, избрали при регистрацията на касовата бележка да участват в томболата за раница на футболен клуб „Ливърпул“.
 • 50 (петдесет) броя раници с лого на футболен клуб „Манчестър Юнайтед“ ще бъдат изтеглени на случаен томболен принцип след приключване на промоцията на 15.07.2019 г. В тегленето ще участват всички участници, избрали при регистрацията на касовата бележка да участват в томболата за раница на футболен клуб „Манчестър Юнайтед“.
 • 50 (петдесет) броя раници с лого на футболен клуб „Барселона“ ще бъдат изтеглени на случаен томболен принцип след приключване на промоцията на 15.07.2019 г. В тегленето ще участват всички участници, избрали при регистрацията на касовата бележка да участват в томболата за раница на футболен клуб „Барселона“.
 • 50 (петдесет) броя раници с лого на футболен клуб „Реал Мадрид“ ще бъдат изтеглени на случаен томболен принцип след приключване на промоцията на 15.07.2019 г. В тегленето ще участват всички участници, избрали при регистрацията на касовата бележка да участват в томболата за раница на футболен клуб „Реал Мадрид“.

4.2.1. Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта и върху всички промоционални материали, са с илюстративен характер.

4.3. Определянето на участниците, спечелили наградите по т.4.2., ще бъде извършено на 15.07.2019г.

4.4. Резултатите ще бъдат оповестени в деня на провеждането на томболата на уебсайта на Играта на www.prestige-promo.bg. Оповестяването ще се извърши чрез посочване на имената и част от мобилните телефонни номера на печелившите (последните 3 цифри от номера ще бъдат скрити), посочени в регистрационната форма за участие в Играта.

4.5. В срок до края на деня, следващ датата на провеждане на томболата, ОРГАНИЗАТОРЪТ или ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ уведомяват печелившите участници за спечелената награда по т.4.2. чрез смс съобщение на мобилния телефон на участника, посочен в регистрационната форма за участие в Играта.

4.6. Спечелилият участник следва да се обади на телефон 0888 423 069 в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на уведомлението по т. 4.5 и да съобщи на оператора трите си имена, телефон за връзка, точен пощенски адрес, както и да потвърди, че пази съответната касова бележка. В случай че спечелилият участник не извърши в срок всички посочени действия в предходното изречение, той губи правото да получи награда, а ОРГАНИЗАТОРЪТ запазва правото си да предостави наградата на друг печеливш.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ