ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 500 хавлиени кърпи, 1000 ранички и 1500 чаши от изворна вода Михалково

Спечелете 500 хавлиени кърпи, 1000 ранички и 1500 чаши от изворна вода Михалково

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА РЕКЛАМНАТА КАМПАНИЯ

Възложител и организатор на Играта е МИХАЛКОВО АД (“Организатор на играта”). Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (наречени тук“Официални Правила”).

Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта на Интернет адрес http://www.mihalkovo.com .

Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на Интернет адрес http://www.mihalkovo.com .

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ИГРАТА

Играта се организира и провежда на територията на Република България – само в малки магазини в районите, в които се дистрибутира водата и които са обозначени с рекламни плакати на играта.

РАЗДЕЛ 3. ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ИГРАТА

Играта ще се провежда в периода 15.06 – 15.07.2019 или до изчерпване количеството на скреч картите в магазините.

Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди след изтичане на промоционалния период или изчерпването на оповестения брой награди и/или скреч карти. Организаторът на играта няма задължение да води кореспонденция във връзка и по повод претенции за получаване на награди, предявени след крайната дата на промоцията или след изчерпване на промоционалните количества.

РАЗДЕЛ 4. ПРАВИЛА НА ИГРАТА

Желаещите да участват в играта следват следните правила:

  1. Да закупят стек от 0.5 или 1.5 л изворна вода „Михалково от магазини, в които има обявена игра с промоционални плакати.
  2. Срещу тази покупка клиентът получава правото да изтегли скреч карта от каса на съответния магазин в рамките на 1 (един) час от часа, указан върху касовата бележка с покупка на стек от 0.5 л или 1.5 л изворна вода МИХАЛКОВО.
  3. При печеливша скреч карта всеки участник предоставя на касата или на упълномощено лице в магазина скреч картата и касовата бележка, удостоверяваща покупката. Един клиент може да участва неограничено, като всяко следващо участие е обвързано с нова, немаркирана касова бележка за покупка на стек 0.5 л или 1.5 л изворна вода Михалково.
  4. Ако в скреч зоната е изписано „ПЕЧЕЛИШ хавлиена кърпа“, „ПЕЧЕЛИШ рекламна раничка“, ПЕЧЕЛИШ рекламна чаша“, участникът печели съответната награда и я получава на място. Ако в скреч зоната е изписано „ОПИТАЙ ПАК“, участникът не печели награда.

РАЗДЕЛ 5. ПРОЦЕДУРА НА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

За валидна се счита всяка печеливша скреч карта, получена при покупка на продукти – ИЗВОРНА ВОДА с марката Михалково, при която е представена касова бележка, спазващa изискванията по Раздел 4, и при която са посочени необходимите данни по Раздел 4.

Всички награди  ще бъдат раздавани на място в съответния обект, в който е направена покупката, само на клиенти, които представят печелившата скреч карта, заедно с  касовата бележка до един час от извършването на покупката. Скреч карти няма да могат да бъдат предавани за подарък в други обекти, участващи в промоцията, различни от мястото на покупка, както и  по-късно от един час от осъществяването на покупката.

Организаторът на Играта не носи отговорност при условие, че печеливш участник е предоставил невалидна касова бележка.

Недопустими са действия, с които с измама се влияе върху резултатите от играта и всички действия, извършвани с цел да бъдат заблудени организаторите на играта. При установяването на такива действия, участникът се лишава от правото да получи всяка спечелена от него или с негово съдействие награда.

РАЗДЕЛ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ И ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Наградите са следните:

  • Хавлиени кърпи – 500 бр.
  • Рекламни ранички – 1000 бр.
  • Рекламни чаши – 1501 бр.

Не се допуска размяна на награди за техните парични еквиваленти.

Всички награди  ще бъдат раздавани на място в съответния обект, в който е направена покупката, само на клиенти, които представят печелившата скреч карта заедно с  касовата бележка до един час от извършването на покупката. Скреч карти няма да могат да бъдат

предавани за подарък в други обекти, участващи в промоцията, различни от мястото на покупка, както и  по-късно от един час след осъществяването на покупката.

Всички печеливши скреч карти след определения краен срок на играта се считат за невалидни.-

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ