ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 5 велосипеда и още 400 награди от ядки ROIS

Спечелете 5 велосипеда и още 400 награди от ядки ROIS

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1. Организатор на Играта е Виктория Нутс ЕООД, с ЕИК 130473800 и търговски адрес: гр. София, ПК 1592, кв. Дружба, бл.59, вх.7, ет.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта. Официалните правила на промоцията ще бъдат достъпни за целия период на продължителността й на www.rois.bg/igra-summer2019 Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес: www.rois.bg/igra-summer2019

2. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

3. Право да участват и получават награди в играта имат всички физически лица на възраст над 18 (осемнадесет) години с местоживеене в Република България, с изключение на служителите на Виктория Нутс ЕООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Лицата, поставени под ограничено запрещение, могат да участват само след като получат съгласие на попечител, в т.ч. за използването на средства за електронна комуникация за участие в играта. В случай, че наградата бъде спечелена от това лице, за получаването й е необходимо съгласие на попечителя.

4. Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес www.rois.bg/igra-summer2019 за периода на играта/промоцията. Повече информация може да бъде получена на e-mail: dpo@victorianuts.com, включително на този e-mail може да изпращате заявки за заличаване на Вашите лични данни от базата на Организатора.

5. В Играта участват продукти с марка “ROIS”, които са описани в т.1 на РАЗДЕЛ 3, от настоящите правила, закупени в периода на промоцията (което се доказва с датата на касовия бон).

6. След приключване на играта Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че играта все още продължава.

7. Играта се организира и провежда на територията на Република България, според правилата на този правилник, на български език, като наградите се доставят само на територията на Република България.

8. Участвайки в тази Игра, участниците приемат настоящите Официални Правила/Общи условия и приемат задължително да спазват техните условия. Всяка регистрация за участие в играта има значение за изявление за приемане на настоящите Официални Правила/Общи условия и поемане на задължение за спазването им.

9. Включилите се в играта участници следва сами да проверяват на интернет страница с адрес: www.rois.bg/igra-summer2019 за промени в официалните правила, като Организаторът на играта не е длъжен да ги информира по друг начин за промени в официалните правила.

РАЗДЕЛ 2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

1. Играта се организира и провежда в периода между 00:00 часа на 17.06.2019 г. До 23:59 часа на 17.08.2019 г. само на територията на Република България. Виктория Нутс ЕООД си запазва правото да промени датата на старта, ако поради непредвидени обстоятелства не може да активира играта на 17.06.2019 г.

2. Краят на Играта е 23:59 часа на 17.08.2019 г.

2.1. Преди това Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на www.rois.bg/igra-summer2019, включително и в случай, че настъпят злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи обезщетение.

РАЗДЕЛ 3. МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ

1. Участието в играта е обвързано със задължителна покупка на следните продукти в периода на играта, за по-кратко наричани „промо продукти“, а именно:

 1. ROIS“ Печен Бял Слънчоглед със сол 75 гр.;
 2. ROIS“ Печен Бял Слънчоглед с вкус ТАКО 75 гр.;
 3. ROIS“ Печени белени фъстъци с морска сол 140 гр.

Промо продуктите ще могат да бъдат намерени в търговските вериги и обекти, с изключение на пекарни „ROIS“.

Условие за участие в играта:

 • За участие в томболата за награда КОЛЕЛО е неоходимо закупуване на един или няколко от промо продуктите и регистриране на касовата бележка и стойността на закупените промо продукти в платформата www.rois.bg/igra-summer2019. Стойността на закупените промо продукти трябва да е 4 лева или над 4 лева, независимо от броя на касовите бележки. Сумата регистрирана от 1 участник се натрупва.

   

 • За получаване на награда от талон, намиращ се в промо продуктите е необходимо да регистрирате кода от гърба на талона в полето на платформата „Въведи номер от касова бележка или код от намерен талон:“ . В полето “Въведи сумата от закупени продукти ROIS, обозначенa на касовата бележка” напишете сумата на закупените промо продукти от касовия бон или „0“ (нула). По този начин вие информирате за спечелена от Вас награда, която Организаторът ще Ви изпрати по куриер.

   

  Забележка: Всички участващи талони в промо продуктите са 400 броя и всички те са печеливши. На гърба на талона има изписан код и награда, в платформата се регистрира само кода. ВАЖНО!!! Талоните могат да се регистрират само в активния период на играта от 17.06 до 17.08. 2019 г. Намерените талони след този период губят своята стойност.

   

 • За получаване на наградата колело е необходимо да се запази касовия бон.
 • За получаване на награта от регистриран талон е необходимо да се запази талона.

2Последователност на действията при регистриране за участие.

Стъпка 1: Закупете, описаните по-горе промо продукти обозначени или не с промоционална лента на опаковката в периода на играта. ВАЖНО!!! Запазете касовата бележка и опаковката (в случай, че на касовата бележка не е изписано името на закупените промо продукти и бранда ROIS).

ВАЖНО!!! Ако намерите талон вътре в пакета на промо продукта ЗАПАЗЕТЕ ГО, за да го регистрирате и срещу него да си получите наградата от куриера. Талона се предава на куриера при получаване на наградата.

Стъпка 2: За да участваш за награда КОЛЕЛО регистрирайте кода на касовата бележка и въведете сумата на закупените промо продукти „ROIS“ в платформата на играта на интернет адрес www.rois.bg/igra-summer2019

 Стъпка 3Ако си намерили ТАЛОН, регистрирайте кода му и въведете сумата от касовия бон на закупените промо продукти „ROIS“ или „0“ (нула) в платформата на играта на интернет адрес www.rois.bg/igra-summer2019

Една касова бележка може да бъде регистрирана САМО ВЕДНЪЖ.

Един талон може да бъде регистриран САМО ВЕДНЪЖ.

При регистриране на талон, кодът се въвежда в полето за касовия бон.

Всеки Участник има право да участва в Играта неограничен брой пъти, като регистрира различни касови бележки, за закупени промо продукти „ROIS“ и наименованието на продукта е изписано на бележката. В случай, че на касовата бележка не е изписано името на закупените промо продукти и бранда ROIS запазете опаковката им заедно с касовият бон.

За да може да участва в промоцията през интернет www.rois.bg/igra-summer2019 всеки участник ще трябва да въведе валиден, реален и действащ мобилен телефонен номер, три имена и валиден имейл адрес.

3. Награди.

За периода на играта, Организаторът ще раздаде на принципа на томбола общо 5 (пет) награди КОЛЕЛО, изтеглени с електронна програма и 400 (четиристотин) награди, които ще се печелят от участници, намерили вътре в закупения промо продукт талон с описаната награда и код.

3.1.     5 (Пет) броя КОЛЕЛО MTB “Ultra Agressor 26″” (показаните цветове са илюстративни).

3.2.       400 (четиристотин) броя печеливши талони, които са разпределени на случаен принцип и сложени вътре в опаковките на промо продуктите, с награди:

плажна кърпа – 50 броя

плажна чанта – 100 броя

плажен тенис – 100 броя

раница – 100 броя

ядки ROIS – 50 комплекта, (които съдържат: 1 бр. HRRUPSS мед и горчица; 1 бр. HRRUPSS сметана и лук; 1 бр. HRRUPSS пушена паприка, 1 брой Печени белени фъстъци с морска сол 140 гр., 1 брой Бели семски със сол 75 гр., 1 брой Бели семки ТАКО 75 гр.)

Всички награди са закупени от името и за сметка на Организатора Виктория Нутс ЕООД.

Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за тяхната парична равностойност, освен ако това не е предвидено в действащото законодателство.

4. Условия за участие в разпределението на наградите:

а) за 5 броя КОЛЕЛО е необходимо да бъдат закупени промо продукти „ROIS“ на обща стойност 4 лева или над 4 лева, независимо от броя касови бележки, които след това да бъдат регистрирани в платформата на Играта, намираща се на интернет адрес: www.rois.bg/igra-summer2019

б) за наградите печелени с талоните, намиращи се в промо опаковките е необходимо да се регистрира кода, изписан на намерения в промо продукта талон, на мястото на кода на касовата бележка в платформата на Играта на интернет адрес: www.rois.bg/igra-summer2019 и сумата от касовия бон или „0“ (нула). ВАЖНО!!! Запазете намерения талон, за да можете да си получите наградата от куриера.

Не е позволено и е в противоречие с настоящите Правила повторно регистриране/качване на касова бележка или регистриране на код от талон.

4.1. С регистрирането на касова бележка или талон Участниците дават съгласието си личните им данни да бъдат събирани, обработвани и съхранени от Организатора за целите на играта, а в случай че бъдат обявени за печеливши, „Виктория Нутс“ да публикува техните данни по избран от дружеството начин.

Един Участник (с един и същ телефонен номер, с едно и също име и фамилия и посочен един и същи адрес за доставка) може да спечели само една награда КОЛЕЛО. Участници намерили повече от един талон ще получат наградите си срещу всеки регистриран талон, независимо от техния брой.

Регистрираната/ните касова/и бележка/и на стойност 4 лева и над 4 лева участва/т в тегленето за разпределение на наградите “КОЛЕЛО“, което ще бъде извършено на датите описани в точка 5.2. от тези условия.

Регистрираното печелившо талонче ще получи наградата си до 45 (четиридесет и пет) работни дни по куриер, след валидиране на регистрацията на талончето и при запазено талонче за закупените промо продукти.

Във връзка с данъчното облагане на получените предметни награди на стойност над 100,00лв. (сто лева) – Организаторът предоставя при поискване на всеки от Печелившите участници служебна бележка за стойността на спечелената и получена награда. За целите на деклариране на раздадените предметни награди на стойност над 100 лв., печелившите Участници предоставят на Организатора допълнително свои лични данни (три имена, ЕГН и постоянен адрес).

Всички дължими данъци за спечелени награди над 100 лв. са за сметка на Организатора.

5. Теглене на наградите:

5.1. Наградите КОЛЕЛО ще бъдат изтегляни на случаен принцип между участниците, регистрирали касови бележки на стойност минимум 4 лева от закупените промо продукти. Тегленията за наградите КОЛЕЛО ще се извършват в периода 29.06.2019 г. – 19.08.2019 г., в присъствието на Нотариус. Печелившите ще бъдат обявявани на www.rois.bg/igra-summer2019 в рамките на 72 часа след всяко теглене.

5.2. Тегленето на награди ще се извърши на следните дати:

 • 29.06.2019 г. – 1 брой КОЛЕЛО MTB “Ultra Agressor 26″”;
 • 11.07.2019 г. – 1 брой КОЛЕЛО MTB “Ultra Agressor 26″”;
 • 23.07.2019 г. – 1 брой КОЛЕЛО MTB “Ultra Agressor 26″”;
 • 5.08.2019 г. – 1 брой КОЛЕЛО MTB “Ultra Agressor 26″”;
 • 19.08.2019 г. – 1 брой КОЛЕЛО MTB “Ultra Agressor 26″”.

При тегленията ще бъдат изтеглени общо 5 победители, които ще получат награда КОЛЕЛО. Теглят се и по трима резервни участници, в случай на дисквалифициран участник.

Всички вложени талончета са печеливши, общият им брой е 400. Закупените промо продукти, в които няма вложен талон, могат да участват с регистрация на касовия бон и натрупване на 4 лева, в томболата за 5-те велосипеда.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ