ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете смути блендер и още чудесни награди от Стоперол Хидра

Спечелете смути блендер и още чудесни награди от Стоперол Хидра

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА на игра „Наръчник за оптимална хидратация от Стоперол Хидра“

Организатор на Играта

Играта „Наръчник за оптимална хидратация от Стоперол Хидра“ на UNILAB LP (“Играта”) се организира и провежда от UNILAB LP, дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на щата Мериленд, САЩ, със седалище: Хангърфорд драйв 966 Роквил, Мериленд, САЩ („Възложител на Играта”), чрез Търговското представителство „ЕУ Фармация”, БУЛСТАТ 175293194, със седалище и адрес на управление в гр. София 1404, район „Триадица“, бул. „България“ №81, вх. Б, ет. 2, офис 3, представлявано от Николета Попова (“Организатор на Играта”), което от своя страна е възложило определени дейности във връзка с Играта на „Хъб Ахед“ ООД.

Играта се провежда на фен страницата на Стоперол Хидра във Facebook (Фейсбук) –  https://www.facebook.com/StoperolHydra/

С участието си в Играта участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите официални правила на Играта (“Официални правила”).

Официалните правила са изготвени в съответствие с изискванията на българското законодателство, тъй като Играта се осъществява на територията на Република България и ще бъдат публично оповестени на https://www.facebook.com/StoperolHydra/

В Играта има право да участва всяко физическо лице на територията на България, навършило 18 години към датата на стартиране на Играта, с изключение на служителите на UNILAB LP, ТП ЕУ Фармация, Хъб Ахед ООД, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи). С участието си в Играта участниците декларират, че са над 18 години и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Игра.

Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила в деня на тяхното оповестяване на Интернет адрес:  https://www.facebook.com/StoperolHydra/ и http://stoperolhydra.bg/ освен ако в конкретния случай не е посочено друго. Участниците в Играта се съгласяват сами да проверяват на посочения адрес за промени в Официалните правила, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за настъпилите промени.

Механизъм на Играта:

В периода от 18.06.2019 г. до 18.08.2019 г. на фен страницата на Стоперол във Facebook (Фейсбук) ще бъдат публикувани 4 /четири/ анкети и 4 /четири/ видео поста с общо 8 въпроса, зададени към аудиторията на страницата.

За да участва в Играта, участникът трябва да отговори в коментар на въпроса, зададен към аудиторията в съответния период, посочен по-долу.

За да е валидно участието в играта, се изисква всеки участник да избере чрез клик или да сподели в коментар под активната публикация отговор на въпроса, зададен към нея. Апелът към участниците е да отговорят съответно на зададения въпрос към всяка публикация, за да помогнат за попълването на наръчника с информация.

Всеки участник има правото да участва в Играта еднократно.

За целия период на активацията са предвидени малки и големи награди, както следва:

  • Малки награди – 24 комплекта шише за вода Dot 400 мл + Стоперол Хидра
  • Големи награди – 1 бр. Smoothie Maker Concept SM3386, 500 W и 1 бр. детски смарт часовник GPS Xblitz Find Me

От всички, участвали в седмичния въпрос, ще се теглят на томболен принцип по 3 (трима) печеливши участници, отговорили на въпроса. Към всеки седмичен въпрос от Играта са предвидени по 3 (три) комплекта идентични награди. Всеки комплект съдържа 1 (един) брой бутилка Dot 400 мл и Стоперол Хидра – по един комплект за всеки от тримата печеливши за седмицата.

Всеки седмичен въпрос включва 3 /три/ комплекта награди, както следва:

  • 1 брой бутилка Dot 400 мл и 1 бр. комплект Стоперол Хидра

Накрая на периода на играта, на 19.08.2019 г., ще бъдат изтеглени 2 (двама) печеливши измежду всички участвали в Играта в периода от 18.06.2019 до 13.08.2019, които ще спечелят големите награди – смути мейкър и детски смарт часовник.

Участието в играта не е обвързано с покупка на продукт.

Период на Играта:

Играта се провежда в периода от 18.02.2019 г. до 13.08.2019 г. В този период ще бъдат публикувани 4 анкети и 4 видео поста с общо 8 въпроса (по един активен въпрос за период от 7 дни), както следва:

18.06.2019 г. – анкета 1 с въпрос 1;

25.06.2019 г. – видео 1 с въпрос 1;

2.07.2019 г. – анкета 2 с въпрос 2;
9.07.2019 г. – видео 2 с въпрос 2;

16.07.2019 г. – анкета 3 с въпрос 3;
23.07.2019 г. – видео 3 с въпрос 3;

30.07.2019 г. – анкета 4 с въпрос 4;

6.08.2019 г. – видео 4 с въпрос 4.

Всеки участник може да участва с един отговор в активния 7 дневен период, който започва с публикуването на всеки седмичен формат с въпрос, като изпълнението на задачата се зачита за едно участие. Всеки участник има право да участва под всеки от осемте въпроса, част на Играта. В томболата за седмични награди участват всички, отговорили на въпрос в посочения период: 18.06.2019 г. – 18.08.2019 г. За голяма награда участват всички, участвали поне веднъж под даден пост в посочения период: 18.06.2019 г. – 18.08.2019 г.

Организаторът на Играта си запазва правото за премахване от Facebook страницата на Играта на текст, публикуван от участник, в случай, че съдържанието противоречи на действащите закони и разпоредби, свързани с обществения ред, морала, провокира самонараняване или засяга правата на трети лица, като например: обидно или унизително съдържание, дискриминация, расизъм, ксенофобия, неприлично или непристойно съдържание, сцени с търговска или бизнес цел на други конкурентни компании, интелектуална собственост, както и при получено оплакване от трети лица, че се нарушават техни права. Този списък не е изчерпателен.

Всички опити за участие след определения краен срок на Играта или 7 дни за всеки конкретен въпрос от датата на обявяване със съответния формат с въпрос, както и коментари, които не отговарят на изискванията на настоящите Официални правила, се считат за невалидни.

Тегленето на случаен принцип и обявяването на печелившите на малки награди за всеки един въпрос ще се извършва съответно на:

25.06.2019 г. – теглене и публикуване на печелившите от анкета 1 до 12:00ч

02.07.2019 г. – теглене и публикуване на печелившите от видео 1 до 12:00ч

09.07.2019 г. – теглене и публикуване на печелившите от анкета 2 до 12:00ч

16.07.2019 г. – теглене и публикуване на печелившите от видео 2 до 12:00ч

23.07.2019 г. – теглене и публикуване на печелившите от анкета 3 до 12:00ч

30.07.2019 г. – теглене и публикуване на печелившите от видео 3 до 12:00ч

6.08.2019 г. – теглене и публикуване на печелившите от анкета 4 до 12:00ч

19.08.2019 г. – теглене и публикуване на печелившите от видео 4 до 12:00ч

Тегленето на случаен принцип и обявяването на печелившите на големи награди за периода на активацията ще се извърши съответно на:

19.08.2019 г. – теглене и публикуване на печелившите до 12:00ч

Малки награди:

Наградите са общо 8 бр. комплекти, като в рамките на седмица от Играта се печелят по 3 (три) комплекта награди към седмичния въпрос:

  • Първи печеливш от седмичен въпрос – 1 /един/ комплект от 1 бр. Бутилка Dot и Стоперол Хидра;
  • Втори печеливш от седмичен въпрос – 1 /един/ комплект от 1 бр. Бутилка Dot и Стоперол Хидра;
  • Трети печеливш – 1 /един/ комплект от 1 бр. Бутилка Dot и Стоперол Хидра.

Големи награди:

В края на периода, на 19.08.2019 г., ще бъдат изтеглени двама печеливши измежду всички участвали във всички седмични въпроси, които печелят голяма награда – смути мейкър или детски смарт часовник. Определянето на персоналната награда ще се осъществи на случаен принцип по ред на изтеглянето.

Общо в Играта ще бъдат раздадени 8 комплекта с общо 24 бутилки Dot и 24 Стоперол Хидра; 1 брой смути мейкър; 1 брой детски смарт часовник.

Определяне на печеливши и получаване на наградите:

Печелившите се определят на томболен (случаен) принцип сред всички участници, спазили условията за участие, чрез специализиран софтуер.

Печелившите на малки награди се обявяват последователно за всеки един въпрос с публикация на стената на Facebook страницата на Стоперол Хидра.

Печелившите на големи награди се обявяват в края на периода за активацията с публикация на стената на Facebook страницата на Стоперол Хидра.

Печелившите трябва да се свържат чрез лично съобщение с екипа на Стоперол Хидра (във Facebook страницата) в рамките на 5 работни дни, считано от датата и часа на обявяване на публикуване на поста с печелившите участници, и да предоставят информация с цел доставка на наградата (три имена, точен адрес и телефон за контакт).

Всеки комплект от малки награди се изпраща до печелившия участник, участвал с отговор на даден седмичен въпрос. Ако печелившият участник не осъществи контакт в рамките на 5 работни дни, посочени по-горе, правото за награда отпада, а същата остава притежание на Организатора на Играта.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ