ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 5 почивка в Гърция, 50 чадъра и 100 плажни чанти от Olympus

Спечелете 5 почивка в Гърция, 50 чадъра и 100 плажни чанти от Olympus

1. Организатор

1.1. Организатор на играта е „ТИРБУЛ” ЕАД, ЕИК 119597076, наричано по-долу за краткост „Организатор”.

1.2. Изпълнител на играта e “Директ Медия Крес” ЕООД, ЕИК 203412858, гр. София, ул. Джеймс Баучер 16, наричано по-долу за краткост „Изпълнител”.

2. Характеристики и период за провеждане на Играта

2.1. Настоящите правила са задължителни за всички участници в Играта. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично в страницата си на адрес http://tastegreece.bg/

2.2. Периодът на провеждане на играта е 24.06. 2019 г. -28.07.2019 г.

2.3. Играта се провежда на територията на Република България.

3. Право на участие има всяко физическо лице с местонахождение в България, на възраст над 18 години, освен посочените лица в т.3.1 и т.3.2.

3.1. В играта НЕ може да участва лице, работещо за „Тирбул” ЕАД и “Директ Медия Крес” ЕООД, както и членовете на техните семейства: деца, родители и съпрузи. В случай, че Организаторът или Изпълнителят установят нарушение на изискванията по настоящата т.3.1, участникът ще бъде дисквалифициран.

3.2. В играта НЕ може да участва лице, работещо в магазини, предлагащи Продуктите, които участват в ИгратаВ случай, че Организаторът или Изпълнителят установят нарушение на изискванията по настоящата т.3.2, участникът ще бъде дисквалифициран.

4. Участващи продукти в играта са йогурт по гръцка рецепта Olympus 2% и 10% масленост („Продуктите”).

5. Механизъм за провеждане на играта

5.1. Участник, закупил от 1- 5 броя йогурт по гръцка рецепта, има право да регистрира своята касова бележка или касови бележки за покупките в следния уебсайт: http://tastegreece.bg/. Закупените повече от 5 броя йогурт не дават предимство на участника.

5.2. В уебсайта участниците регистрират следните данни: име и фамилия на участника, имейл (e-mail) адрес и телефонен номер, населено място, дата и час на касовата бележка и брой закупени йогурти с регистрираната бележка/бележки. Участниците дават своето изрично съгласие за обработката на личните им данни чрез настискане на бутон „Продължи”.

5.3. При първоначална регистрация на участник с имейл адрес, системата на уебсайта помни колко йогурта са били регистрирани от този имейл. При всяка последваща регистрация бройката се натрупва до достигането на максималния брой от 5 регистрирани йогурта.

5.4. Всеки Участник може да регистрира до 5 (пет) касови бележки. По-големият брой касови бележки не дава предимство на участника. Участникът пази регистрираните бележки до изтеглянето на победителите и ги предоставя на представител на Организатора при получаването на печалбата.

5.5. Периодът на закупуване продуктите е от 24.06.2019 г. до 28.07. 2019 г.

5.6. Периодът, в който участниците могат да регистрират касовите си бележки е от 00:00 на 24.06.2019 г. до 23:59 ч. на 28.07. 2019 г.,

5.7. Участници, които са регистрирали касови бележки за покупка на 1 до 4 броя йогурт, участват в игра с теглене на следните награди: плажни чадъри и плажни чанти.

5.8. Участници, които са регистрирали касови бележки за покупка на 5 броя йогурт, участват в игра с теглене на следната награда: ваучер за почивка в Гърция с давност 1 (една) година на стойност 790 (седемстотин и деветдесет) лева.

5.9. Тегленето на имената на победителите ще се извърши с електронен софтуер, в присъствието на нотариус, на 30.07. 2019 г.

5.10. Победителите ще бъдат обявени на уебсайта на 01.08.2019 г. Победителите, които печелят някоя от наградите по т.6, предложение 1 и 2 (чанта или чадър), ще получат съобщение на посочената електронна поща. Победителите, които печелят някоя от наградите по т.6, предложение 3 (ваучер), ще получат телефонно обаждане.

5.11. Победителите, които печелят някоя от наградите по т.6, предложение 1 и 2 (чанта или чадър), ще имат 1 седмица (7 дни) от датата на изпращане на електронното съобщение към тях да предоставят своите данни за доставка на наградата като ги изпратят по имейл на следния адрес:winners@tastegreece.bg

5.12. Ако има победители, които не са отговорили с данните си за доставка на наградата до 7 дни след уведомлението по електронна поща, те ще бъдат дисквалифицирани, а на тяхно място ще бъдат изтеглени други играчи.

6. Награди

6.1. Броят на наградите за срока на цялата игра е, както следва:

– 50 (петдесет) плажни чадъра;

– 100 (сто) плажни чанти;

– 5 ваучера за почивка в Гърция на стойност 790 (седемстотин и деветдесет) лева с давност 1 (една) година, считано от 01.08.2019 г.

Дължимият данък ще е за сметка на Организатора.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ