ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете три чудесни комплекта от Stella Artois

Спечелете три чудесни комплекта от Stella Artois
ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
Играта “Заслужава си да почакаш”, наричана по-нататък Играта, е организирана от „Каменица” АД със седалище и адрес по регистрация: гр. Пловдив, бул. «Източен» 69, с ЕИК 825347340, наричана по-нататък Организатор.
ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени Официални правила.
2.2. Официалните правила се публикуват преди началото на Играта на следната Фейсбук страница („Страницата“), в секцията Notes/Бележки: https://www.facebook.com/StellaArtois.Bulgaria/notes/ и могат да бъдат достъпвани там през целия период на Играта.
2.3. Чрез изпращане на съобщение в страницата, по време на Играта, всички заинтересувани могат да получават информация и консултация.
2.4. Организаторът на Играта си запазва правото да променя или допълва Официалните правила на Играта, като промените влизат в сила след публикуването им в Страницата https://www.facebook.com/StellaArtois.Bulgaria/notes/
2.5. С участието си в Играта участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Играта.
ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
3.1. Играта се организира и провежда само на територията на Република България. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.
ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1. В Играта имат право да участват всички физически лица, пребиваващи на територията на Република България, навършили 18 години към началната дата на Играта.
4.2. В Играта нямат право да участват служителите на „КАМЕНИЦА” АД, агенция „Суинг” ООД, както и членовете на семействата им.
4.3. Участието в Играта не е обвързано с покупка на стока или услуга.
ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
5.1. Играта стартира на 24 юни и продължава до 23:59:59 часа на 30 юни, 2019 г.
ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
Наградата, която може да бъде спечелена при участие в Играта, е:
Комплект за малки хапки Stella Artois
Брой награди: 3 комплекта за малки хапки Stella Artois
ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
7.1. За да участва за награда от Играта, участникът е необходимо да извърши следните действия в посочената по-долу последователност:
a) Да посети Фейсбук Страницата на Stella Artois: https://www.facebook.com/StellaArtois.Bulgaria.
Да се запознае с официалните правила на Играта, да ги приеме и декларира, че ще ги спазва.
b) На 24 юни, 2019 г. на стената в Страницата ще бъде публикуван игрален пост.
c) Постът представлява задача, на която Участникът трябва да отговори с текст .
d) Постът е: „Споделете в коментар 3 неща, за които си заслужава да почакате и може да получите един от 3 Stella Artois комплекта за малки хапки.”
7.2. От всички участници, изпълнили правилно задачата, чрез томбола ще бъдат изтеглени общо 3 (трима) спечелили. Тегленето на томболата за определяне на спечелили участници ще се извърши на 01.07.2019 г. Спечелилите ще бъдат обявени в специален пост.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

2 comments

  • Теодора Атанасова

    Заслужава си да почакаш за добър приятел за цял живот, за сбъдването на мечтите, за безценното време прекарано с приятели на по бира, за истински човек до себе си….

    • Играйте и спечелете

      Здравейте, благодарим за интереса към публикуваната от нас игра. Ние събираме игрите с награди на едно място. За да участвате в тази игра е необходимо да посетите линка за участие и да отговорите там. Поздрави и успех!

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ