ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете перални BEKO в кампания ‘OMO Activation’

Спечелете перални BEKO в кампания ‘OMO Activation’

Играта продължава до 30 септември 2019 г.

Участието в Кампанията за всички награди награди е обвързано с покупката на продукти от от марката OMO.

В магазинната мрежа Организаторът провежда промоция с награди, обвързани с покупка със следния механизъм:

При закупуването на продукт/продукти от марката OMO на стойност над 6 лв. клиентът получава талон за участие, с който участва за една от следните награди:
– По 1 пералня BEKO за всеки от участващите обект

Клиентът попълва талона с две имена, телефон и имейл и го пуска в обозначената за това урна, намираща се в близост до касова зона в обекта.

Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за тяхната парична равностойност.
Един участник може да спечели само 1 награда.

Тегленето на всички награди става чрез специализиран софтуер, на лотариен принцип от всички, попълнили промоционален талон, две седмици след края на промоционалния период (16.10) в присъствието на нотариус.

Доставката и осъществяването на наградите ще се извърши за сметка на Организаторите. Изпращането на наградата ще се извърши до 45 работни дни след валидирането на победителите и получаването на необходимите данни от печелившите участници и установяване от Организаторите дали те отговарят на условията на кампанията.

След тегленето на наградите Организаторите ще се свържат с печелившите в рамките на 5 работни дни – по e-mail адреса на всеки от печелившите участници, с който те са се регистрирали в играта.

В случай, че Организаторите не получат обратна връзка с точен адрес за доставка на наградата до 5 (пет) дни след обявяване на съответния победител, този победител се дисквалифицира и за победител се счита резервният печеливш.

Всеки от печелившите участници трябва да изпрати по имейл описани данни за получаване на наградата – три имена, ЕГН, адрес по лична карта, адрес за получаване на наградата и телефон за връзка. Всеки печеливш участник трябва да изпрати по имейл и снимка на касовата бележка, с която е участвал в играта, за валидация от страна на Организатора.

Във връзка с данъчното облагане на получените предметни награди на стойност над 100,00 лв. (сто лева) е необходимо е участниците да предоставят на Организатора своето ЕГН и адрес по лична карта.

Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за тяхната парична равностойност.
В случай, че участник не отговаря на обявените условия на Кампанията, той няма да има право да получи наградата и няма да получи компенсация от страна на Организаторите.

В промоционалната активност участват обекти на следните вериги:
– Коме
– Лекси
– Елитис
– Аделаз
– Аромати
като от всяка верига ще се обяви по един печеливш

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ