ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете екскурзия в Гърция и 15 чифта сандали от PUNTO

Спечелете екскурзия в Гърция и 15 чифта сандали от PUNTO

Играта продължава до 31 юли 2019 г.

Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Играта, са (брой/вид награди):

1 бр./ 5-дневна екскурзия за двама до Гърция
5 бр./ Сандали Birkenstock по избор, от наличните в магазините на Организатора
10 бр./ Сандали Havaianas по избор, от наличните в магазините на Организатора

Всеки участник може да спечели само една награда.

Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност.

Желаещите да участват в Играта трябва да се присъединят към Програмата за лоялни клиенти на Магазини за обувки PUNTO не по късно от 31.07.2019 г.

За целта те следва да свалят и да се регистрират в безплатното приложение “UDS” и да активират специален код за покана, получен от Магазините за обувки PUNTO, или от друг вече активен участник в Програмата за лоялни клиенти на Магазини за обувки PUNTO. Подробности могат да бъдат получени на място в магазините.

За участието в играта не се изисква покупка.

Всеки вече регистриран член на Програмата за лоялни клиенти на Магазини за обувки PUNTO, автоматично участва при тегленето на наградите в Играта.

Печелившите в Играта ще бъдат изтеглени измежду всички участници в срок от 5 работни дни след приключване на Играта. За всеки вид награда ще бъдат изтеглени и по двама резервни печеливши, в случай, че основните печеливши се откажат или не потърсят наградата си в срока, посочен в т. 6.7.

За тегленето на наградите ще бъде съставен протокол, в който ще бъдат посочени имената на изтеглените печеливши участници за всяка една от наградите, имената на резервните печеливши за всяка една от наградите.

Печелившите в Играта ще бъдат обявени на FB/интернет страницата на магазини за обувки Punto на адрес: www.punto.bg, както и ще бъдат уведомени чрез персонално съобщение в приложението „UDS“, в срок до 7 работни дни от приключване на Играта.

Печелившите следва в срок до 14 дни след обявяването да потвърдят самоличността си, както и желанието си за начина, по който искат да получат своите награди. Родител или попечител на Участник може да получи наградата след предоставяне на документ за самоличност и акт за раждане на Участника.

Наградите могат да бъдат получени само на територията на България, по един от двата възможни начина:

в избран от печелившия участник магазин на PUNTO, или
изпратени по куриер (ЕКОНТ), с обратна разписка, по предварително уточнен от печелившия адрес.

При непотвърдена/непотърсена в срока по т. 6.7. награда, Печелившият губи правото си да я получи. В този случай Организаторът се обръща към резервен печеливш от изтеглените съгласно т. 6.5.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ