ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 20 кашона Chio Tortillas

Спечелете 20 кашона Chio Tortillas
ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
1. 1. Тази игра се организира от „Интерснак България“ ЕООД с търговски адрес 1505 София, бул. Ситняково 48, МОЛ Сердика, Офис сграда, етаж 6
1. 2. Играта се организира и провежда от Организатора на територията на Република България.
1. 3. Играта се организира и провежда от Организатора в официалната Facebook страницата на Chio Bulgaria.
1. 4. Facebook не спонсорира, одобрява, администрира, участва и не съдейства по какъвто и да е начин в организирането и провеждането на Играта и не носи отговорност за претенции и/или санкции във връзка с нея.
1. 5. С участието си в Играта, Участникът декларира, че приема и се задължава да спазва настоящите Официални правила на Играта „ Спечели 1 от 20 кашона Тортила всяка седмица “, както и че отговаря на условията за участие.
ЧАСТ 2. ПЕРИОД НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
2. 1. Периодът на участие в Играта е от 11:00 ч. на 25.06.2019 г. (вторник) до 15:00 ч. на 29.07.2019 г. (понеделник). Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Организатора.
2.2. Право на участие в Играта имат всички пълнолетни дееспособни физически лица с регистриран активен Facebook профил, с изключение на служители на ИНТЕРСНАК БЪЛГАРИЯ ЕООД, и „Силвърлайнинг комюникейшънс” ЕООД, взели участие в организирането и изготвяне на правилата на играта, както и членове на семействата на посочените по-горе лица (деца, съпрузи, братя, сестри и родители).
ЧАСТ 3. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА
3. 1. В периода 25.06.2019 г. (вторник) до 15:00 ч. на 29.07.2019 г. (понеделник). на Facebook страницата на Chio Bulgaria ще бъдат зададени пет въпроса/загатки под формата на публикации в страницата https://www.facebook.com/pg/ChioChipsBG/
3. 2. Всяка публикация, съдържаща въпрос/загатка, ще бъде публикувана в страницата съответно на 25.06.2019г., на 02.07.2019г., на 09.07.2019г., на 16.07.2019г. и на 23.07.2019г., както следва:
• Публикация 1 – от 25.06.2019г. до 01.07.2019г.
• Публикация 2 – от 02.07.2019г до 08.07.2019г.
• Публикация 3 – от 09.07.2019г. до 15.07.2019г.
• Публикация 4 – от 16.07.2019г. до 22.07.2019г.
• Публикация 5 – от 23.07.2019г. до 29.07.2019г.
3. 3. Участник в Играта за целите на тази Игра се счита всяко лице, което отговаря на условията за участие и отговори на поне един от въпросите, които ще бъдат задавани във Facebook страницата на Chio Bulgaria https://www.facebook.com/pg/ChioChipsBG/ под формата на публикации на стената на страницата. Отговорите трябва да бъдат дадени под формата на коментар или facebook реакция на съответната публикация в страницата на Chio Bulgaria, съдържаща седмичен въпрос. За да участва в томболата за разиграване на наградите, Участникът трябва да е изпълнил коректно условието на съответната игра.
3. 4. При публикуването на въпросите от Играта, лицата имат право да участват с отговор на съответните седмични въпроси в срок до:
• За публикациите от Седмица 1 – до 01.07.2019г.
• За публикациите от Седмица 2 – до 08.07.2019г.
• За публикациите от Седмица 3 – до 15.07.2019г.
• За публикациите от Седмица 4 – до 22.07.2019г.
• За публикациите от Седмица 5 – до 29.07.2019г.
3.4.1 Победителите ще бъдат публикувани на страницата на Chio Bulgaria:
• За публикациите от Седмица 1 – до 15:00ч. на 01.07.2019г.
• За публикациите от Седмица 2 – до 15:00ч. на 08.07.2019г.
• За публикациите от Седмица 3 – до 15:00ч. на 15.07.2019г.
• За публикациите от Седмица 4 – до 15:00ч. на 22.07.2019г.
• За публикациите от Седмица 5 – до 15:00ч. на 29.07.2019г.
ЧАСТ 4: НЕУЧАСТИЕ В ИГРАТА
4. 1. В Играта няма да участват коментарите на стената на Chio Bulgaria, извън публикацията с актуалния въпрос, коментарите в лични съобщения до Chio Bulgaria, коментарите с обидно или вулгарно съдържание, коментарите под настоящата бележка, както и коментарите под съответната публикация, направени след крайния срок за участие за тази публикация, посочен в Част 3, точка 3.4, както и всички коментари, които не отговарят на условията на настоящите Официални правила, както и участници, които не отговарят на изискванията за участие.
ЧАСТ 5: НАГРАДИ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА НАГРАДИТЕ
5. 1. За целия период на Играта ще бъдат раздадени общо 100 (сто) кашона с Chio Tortillas. За целия период на Играта ще спечелят общо 100 (сто) от всички фенове, участвали в Играта с отговор в коментар или реакция на публикацията. Наградите ще бъдат съответно разпределяни по 20 (двадесет) за всяка от петте игри.
5. 2. След края на всяка седмица на Играта ще бъдат изтеглени 20 (двадесет) печеливши участници. Печелившите ще бъдат определени на случаен принцип – чрез томбола. В томболата за разпределяне на наградите участват всички Участници, дали отговор в коментар или фейсбук реакция на съответната публикация, съдържаща седмичен въпрос, в сроковете, посочени в Част 3, т.3.4. на настоящите Официални правила. Наградите в седмичните томболи се теглят от лице, избрано от назначена от Организатора Комисия от три лица, за които тегления се съставя Протокол на Комисията.
5. 3. Печелившите участници от всяка седмица на Играта ще бъдат обявявани чрез публикация във Facebook страницата на Chio Bulgaria до края на деня спрямо т.3.4.1

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ