ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете тенис ракети, чанти, спортни кърпи и козирки от Stella Artois

Спечелете тенис ракети, чанти, спортни кърпи и козирки от Stella Artois

Играта продължава до 31 август 2019 г.

Участващи опаковки и разфасовки в канал Заведения:

За да участвате в Промоцията, трябва да закупите от съответното участващо заведение 2 (два) продукта с марка Stella Artois, в произволна комбинация от следните опаковки и разфасовки:

Име на продукта Разновидност Разфасовка
1 Stella Artois Cidre Стъклена бутилка за еднократна употреба.

0,5л
2 Stella Artois Стъклена бутилка за многократна употреба.

0,5л
3 Stella Artois Стъклена бутилка за еднократна употреба.

0,33л
4 Stella Artois Non- Alcoholic Стъклена бутилка за еднократна употреба.

0,33л
5 Stella Artois Кен.

0,5л
6 Stella Artois Наливна бира.

0,5л
7 Stella Artois Наливна бира.

0,33л

Участващи опаковки и разфасовки в канал Магазини:

За да участвате в Промоцията, трябва да закупите от съответния участващ магазин 4 (четири) продукта с марка Stella Artois в произволна комбинация от следните опаковки и разфасовки:

Име на продукта Разновидност Разфасовка
1 Stella Artois Cidre Стъклена бутилка за еднократна употреба.

0,5л
2 Stella Artois Стъклена бутилка за многократна употреба.

0,5л
3 Stella Artois Стъклена бутилка за еднократна употреба.

0,33л
4 Stella Artois Non- Alcoholic Стъклена бутилка за еднократна употреба.

0,33л
5 Stella Artois Кен.

0,5л
6 Stella Artois Мултипакет от 6 кена

6*0,5л
7 Stella Artois Мултипакет от 4 кена

4*0,5л

Получаване на промо карта:

Срещу всеки 2 закупени продукта Stella Artois в участващ обект от канал заведения и срещу всеки 4 закупени продукта Stella Artois в участващ обект от канал магазини, получавате промо карта от касиера, съответно – от сервитьора.

Участващи обекти:

Списък с участващите обекти можете да откриете тук. Участващите обекти са обозначени с рекламен материал.

Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта, както и върху всички промоционални материали, са с илюстративен характер. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:

НАГРАДА БРОЙ НАГРАДИ БРОИ ЗАКУПЕНИ УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ ЗА УЧАСТИЕ ОПИСАНИЕ НА НАГРАДАТА
На място в заведенията:

Спортна кърпа

6 460 2 Брандирана спортна кърпа Stella Artois
На място в заведенията:

Чанта

3 230 2 Брандирана чанта Stella Artois
На място в заведенията:

Козирка

9 690 2 Брандирана козирка Stella Artois
На място в магазините:

Спортна кърпа

4 190 4 Брандирана спортна кърпа Stella Artois
На място в магазините:
Чанта
2 095 4 Брандирана чанта Stella Artois
На място в заведенията:

Козирка

6 285 4 Брандирана козирка Stella Artois
Голяма награда (томбола):

Тенис ракета

10 2 от заведение или 4 от магазин Тенис ракета Head

За да участват за наградите от Промоцията, участниците трябва да закупят 2 продукта Stella Artois (по чл.6 по-горе) от участващо заведение или 4 продукта Stella Artois (по чл.6 по-горе) от участващ магазин.
Участникът получава промо карта от съответния сервитьор (ако е закупил два продукта Stella Artois от участващо заведение) или касиер (в случай, че е закупил четири продукта Stella Artois от участващ магазин).

Ако промо картата е печеливша, на нея е изписана вида на спечелената награда (спортна кърпа, чанта или козирка). За да получи наградата си, Участникът трябва да предостави промо картата веднага, на място, на съответния сервитьор в обекта, където е спечелил наградата, или на съответния касиер в магазина.

Ако промо картата е непечеливша, то на нея има изписан уникален код, който участникът може да регистрира на уебсайта на Промоцията www.mystellaartois.bg/promo в съдържащата се там регистрационна форма за участие, като освен кода, посочи трите си имена, електронна поща, пълен адрес за доставка и телефонен номер за контакт. Ако участникът бъде изтеглен в томбола на голямата награда тенис ракета, ще получи уведомително писмо на посочената електронна поща (от името на stellaartois.bulgaria@gmail.com ).

Участникът може да регистрира уникални кодове по всяко време в срока на Промоцията – наведнъж или на няколко пъти.

Участникът трябва да регистрира поне един уникален код, за да участва за томболата.

При опит за регистрация на несъществуващ код, участникът ще получи незабавно автоматично съобщение на сайта на Промоцията, че кодът не съществува.
При опит за повторна регистрация на код, който вече е регистриран, участникът ще получи незабавно автоматично съобщение на сайта на Промоцията, че кодът вече е регистриран и не може да бъде приет повторно.
Регистрация на уникален код извън периода на провеждане на Промоцията няма да бъде възможна.

Спечелилите голямата награда тенис ракета участници се определят на произволен принцип, чрез еднократна томбола, която ще се осъществи автоматизирано от софтуер на 02 септември 2019г. Теглят се 10 спечелили. Ще бъдат изтеглени и резервни спечелили участници, на които награда се предоставя в случай, че наградата не може да бъде предоставена на спечелилия я участник.

Участниците трябва да пазят като доказателство всички промо карти с уникални кодове, които са регистрирали, и с които са спечелили тенис ракета. При получаването на наградата тенис ракета спечелилият участник е длъжен да предаде на куриера промо картата, с чийто уникален код е спечелил, за да получи наградата си. Ако се установи, че уникалният код не съвпада с регистрирания, наградата няма да бъде предоставена от куриера.

Участник може да спечели не повече от една голяма награда тенис ракета.
Участник може да регистрира неограничен брой пъти уникални кодове, с което увеличава шансовете си в томболата за тенис ракета.
Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга.
Наградата тенис ракета се получава лично срещу представяне на документ за самоличност пред съответния куриерски служител.

Участниците, спечелили спортна кърпа, чанта или козирка получават съответната награда веднага, на място в обекта, където са я спечелили съгласно т.8.3 по-горе.

Участник, спечелил голямата награда тенис ракета, получава уведомително писмо на посочената от него при регистрацията му електронна поща (от името на stellaartois.bulgaria@gmail.com ), че е спечелил награда. Имената на спечелилите се публикуват и на страница “Спечелили“ на www.mystellaartois.bg/promo в рамките на първия работен ден след провеждане на томболата, т.е. в рамките на 02 август 2019г.

Наградите се предоставят само и единствено на участници, имащи право на участие в Промоцията.

Тенис ракетите се получават по куриер, за сметка на Организатора, на предоставения от участника адрес за доставка в регистрационната форма. Доставките ще бъдат направени в срок до 10 (десет) работни дни от спечелването на наградата, в работни дни между 09:00 и 17:00 часа. Ако участникът е предоставил непълен или некоректен пощенски адрес, или не бъде открит на адреса, куриерът се свързва с него еднократно на посочения от участника телефон за уговаряне получаването на наградата.

При получаване на наградите спечелилите са длъжни да удостоверяват с документ самоличността си (само за награда тенис ракета), както и че са навършили 18 години към началото на Промоцията. Ако касиерът/ сервитьорът/ куриерът/ Организаторът установи, че спечелилият не е пълнолетен към началната дата на Промоцията, т.е. участникът не е имал право да участва в Промоцията, участникът няма право да получи награда и куриерът/ Организаторът не му предоставя наградата.

При получаване на наградите участникът е длъжен да предаде на касиера/ сервитьора/ куриера, съответно на Организатора, промоционалната карта с, която е спечелил (за голямата награда тенис ракета – карата с уникален код). В противен случай участникът няма право да получи наградата.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ