ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете чудесна награда от Whirlpool

Спечелете чудесна награда от Whirlpool
Играта („Коя е любимата ви рецепта за домашна пица?“) се провежда на Facebook (Фейсбук) страницата на Whirlpool (https://facebook.com/WhirlpoolBulgaria/) с Изпълнител “Експлора БГ” ООД и Организатор “Уърлпул България” ЕООД.
Взимайки участие в играта на Facebook (Фейсбук) страницата на Whirlpool (https://facebook.com/WhirlpoolBulgaria/), Участниците се съгласяват с изложените по-долу Правила за провеждане на играта (“Официални правила”) и се задължават да ги спазват.
Официалните правила се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на Facebook страницата (https://facebook.com/WhirlpoolBulgaria/).
I. Механизъм
1. Организаторът публикува пост, обявяващ началото на играта, на страницата https://facebook.com/WhirlpoolBulgaria/. Всеки, който желае да участва в промоцията, следва да изпълни правилно условието, зададено в описанието на поста https://bit.ly/2Ybt6CO от 18.07.2019 г. публикуван на страницата https://facebook.com/WhirlpoolBulgaria/, а именно: Отговорете на въпроса “Коя е любимата ви рецепта за домашна пица 🍕?” в коментар и участвайте в томбола за награда – Bluetooth колонка. Пълните правила на играта вижте тук 👉 https://bit.ly/2xQdxBt
2. Периодът на Играта е от 18.07.2019 г. до 23:59 часа на 24.07.2019 г.
3. Участието в Играта не е обвързано с покупка от страна на Участниците.
4. Всеки потребител участва еднократно в Играта независимо от броя коментари, които е публикувал.
5. С публикуване на коментар, отговарящ на зададените съгласно т. 1 по-горе условия, Участниците потвърждават, че са се запознали и приемат тези Официални правила.
II. Право на участие
6. Играта е отворена за участие за всички физически лица, навършили 18 години, на територията на България с изключение на служителите на “Експлора България” ООД и “Уърлпул България” ЕООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира Участници.
7. Публикуваното от Участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения. Организаторът си запазва правото да одобрява чрез Изпълнителя публикуваното от Участниците съдържание на Facebook страницата https://facebook.com/WhirlpoolBulgaria/). Изпълнителят има правото еднолично или след нареждане от страна на Организатора да сваля от Facebook страницата (https://facebook.com/WhirlpoolBulgaria/) всеки коментар, отговор, изображение, които по негово усмотрение нарушават горните изисквания или тези Официални правила.
III. Награждаване
8. Наградата в Играта („Коя е любимата ви рецепта за домашна пица?“) е Bluetooth колонка.
Победителят ще бъде изтеглен на томболен принцип – 1 титуляр и 2 резерви. Организаторът ще се свърже с резервите в случай на дисквалифициране на титуляр по силата на т. 6 от текущите правила.
9. Печелившият участник ще бъде 1 и ще бъде публикуван в бележка на Facebook страницата на Whirlpool на 25.07.2019 г.
10. Печелившият участник трябва да попълни своите данни в специално създадена форма, която ще му бъде изпратена на лично съобщение след края на Играта. Печелившият участник следва да попълни данните си за доставка, които включват: две имена на получателя, телефон за връзка и адрес за доставка. Данните (имената на получателя, телефон за връзка и адрес за доставка) се използват за целта на доставката.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ