ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете три смартфона iPhone 7 32GB

Спечелете три смартфона iPhone 7 32GB

Играта продължава до 4 август 2019 г.

Включи се в нашата игра, която се провежда на официалната страница на Kaufland в Instagram и с малко повече късмет може да спечелиш iPhone 7 32 GB.

За да се включиш в играта е необходимо:

Да последваш профила на Kaufland България в Instagram
Да публикуваш в своя отключен профил снимка на момент около трапезата с приятели
Да сложиш хаштаг #ДобратаХрана на снимката

Участието в Играта НЕ Е обвързана с покупка.

За участие в Играта желаещите лица трябва да последват профила на Kaufland България в Instagram (https://www.instagram.com/kauflandbulgaria/) и да публикуват в своя отключен профил снимка на момент около трапезата с приятели, като я обозначат с хаштаг „#ДобратаХрана“ в рамките на Периода на провеждане.

В тегленето на наградите участват само участници в Играта, които имат право да участват съгласно горната т. 2.1. и са изпълнили и трите изброени в т. 3.2. по-горе условия. В рамките на периода, в който се провежда Играта, един Участник може да коментира и публикува снимки по посочения начин неограничен брой пъти, като обаче ще участва само веднъж в тегленето на наградите.

Забранени са действия от страна на участници в Играта, с които се цели вероятността за спечелване на играта да бъде повишена посредством използване на технически и други средства и методи, различни и/ или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/ или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът на Играта си запазва правото да дисквалифицира съответния участник или участници, да свали от Играта неговите/ нейните/ техните участия и да го/ я/ ги лиши от правото да получи/ получат изтеглената награда.

Участието в Играта дава възможност за спечелване на награда – един от общо три броя iPhone 7 32 GB, черен.

Снимките за участие в Играта следва да бъдат публикувани в Instagram в Периода на провеждане, т.е. от момента на публикуването на обявление за Играта в профила на Kaufland България в Instagram до най-късно 23:59 ч. на 04.08.2019 г. (неделя). Снимки, публикувани след този час, няма да участват в тегленето на наградите.

Наградите ще бъдат изтеглени на случаен принцип измежду участници, отговарящи на зададените в т. 3.2. по-горе условия, от комуникационна агенция „Ол ченълс комюникейшън ЕООД, ЕИК 131350957.

Имената на печелившите участници ще бъдат обявени само и единствено след обработване на всички публикации в Instagram, отговарящи на Условията.

Само печелившите участници ще бъдат уведомени – чрез лично съобщение в социалната мрежа Instagram.

Участник, с когото Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 3 (три) работни дни, губи правото си да получи наградата. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен участник.

Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш участник поради грешно попълнени данни или по други, независещи от Организатора причини.

Имената на спечелилите участници, както и наградата, която печелят, ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на Kaufland България (www.kaufland.bg) след свързване с, и потвърждение от страна на, участниците.

Организаторът се ангажира да предостави на печелившите участници служебна бележка, удостоверяваща стойността на наградата, след попълване на съответна декларация. Печелившите ще могат да използват така издадената служебна бележка за подаване на своята годишна данъчна декларация във връзка с изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“). С цел издаване на служебната бележка печелившият участник предоставя необходимите за това лични данни в съответствие със ЗДДФЛ.

Печелившите участници ще могат да получат своята награда на посочен от тях адрес. За получаване на наградите печелившите участници следва да предоставят на служител на спедиторската компания валиден документ за самоличност за удостоверяване съответствието на данните на лицето с данните на печелившия. При получаване на наградата се подписва приемо-предавателен протокол.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

2 comments

    • Играйте и спечелете

      Здравейте, благодарим за интереса към публикуваната от нас игра. Ние събираме игрите с награди на едно място. За да участвате в тази игра е необходимо да посетите линка за участие и да отговорите там. Поздрави и успех!

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ