ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете фотоапарат Canon Zoemini C

Спечелете фотоапарат Canon Zoemini C

Играта продължава до 28 юли 2019 г.

📷 Наслаждавай се на лятото в компанията на любимите хора и новите фотоапарати за моментни снимки от серията Zoemini на Canon.

🎁 Ако искаш да спечелиш фотоапарат от серията Zoemini C в цвят по избор, отговори с коментар на въпроса: „Koe според теб е най-якото на новите фотоапарати Zoemini на Canon?“
А) Снимам се с бандата и на момента отпечатвам снимката върху стикер, с който да украся личните ми вещи или любимия кът;
Б) Компактен размер и цвят по мой вкус и стил – мушкам го в джоба или чантата и се забавлявам, където и да съм;
В) Добавям забавни филтри, рамки, рисунки или текст през приложението Mini Print и Zoemini S и всяка снимка е различен сувенир.

Участието в Томболата е безплатно и не е обвързано с покупка. Участникът се включва в Играта, когато отговори на зададения въпрос, чрез коментар на Фейсбук страница www.facebook.com/technopolisbg.

Организаторът ще счита, че всеки участник отговаря на условията на Играта, когато неговият Фейсбук профил отговаря на условията на Играта, освен ако от профила (username) във Фейсбук или други публично достъпни източници на информация, не е очевидно противното.

Всеки участник може да отговори на въпроса само веднъж и да участва само с един валиден профил. Дублирани потребителски профили или такива, които са многократно регистрирани, некоректно от едно и също лице, се считат за невалидни и Организаторът си запазва правото да изтрие коментари към Играта впоследствие.

Всеки валиден профил (дори профил с име/имена на повече от едно лице) ще се счита за един участник.

Печелившият ще бъде избран на случаен принцип, чрез томбола между участниците, дали отговор на зададения въпрос, с помощта на специализиран софтуер. Печелившият ще получи награда – 1 бр. фотоапарат Canon Zoemini C.

Всички участници в Играта безусловно и неотменимо се съгласяват, че резултатите от тегленето са окончателни и не подлежат на оспорване от когото и да е, на каквото и да е основание.

Печелившият участник ще бъде обявен във Фейсбук страница www.facebook.com/technopolisbg. В срок от 1 седмица от публикуването на името му във Фейсбук страница www.facebook.com/technopolisbg печелившият участник трябва да се свърже с Организатора чрез лично съобщение във Фейсбук страница www.facebook.com/technopolisbg, като посочи телефон за връзка, три имена и населено място, за да получи инструкции, в т.ч. оторизационен код за получаване на наградата. Всички получени от печелившия участник в тази връзка инструкции, дадени му от страна на Организатора в писмена и/или устна форма, са абсолютно задължителни. Организаторът по собствена преценка може да лиши съответния печеливш от правото му да получи награда, при пълно или частично неизпълнение на която и да е от дадените му инструкции.

За да получи наградата, печелившият участник задължително следва да се легитимира с изпратения от Организатора оторизационен код, да представи документ за самоличност и да подпише всички документи, предоставени му от страна на Организатора, във връзка с предаването на наградата. Печеливш участник, който не е потърсил в срок от три седмици спечелената от него награда, автоматично и безусловно губи правото да я получи.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ