ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 525 ваучера по 95 лв. за пазаруване в Sport Depot

Спечелете 525 ваучера по 95 лв. за пазаруване в Sport Depot

Играта продължава до 7 август 2019 г.

Купи 1 МЕТРОединица Coca-Cola, Fanta или Sprite в опаковка от 500 мл. – 12 бр. бутилки, в МЕТРО и можеш да спечелиш ваучер на стойност 95 лв. за физическите и онлайн магазини от веригата Sport Depot или District Shoes!

Как да участваш:

–    Купи 1 МЕТРОединица Coca-Cola, Fanta или Sprite в опаковка от 500 мл. – 12 бр. бутилки, в периода 25.07.2019 – 07.08.2019 г.
–    Регистрирай се във формата на страницата на организатора.

Награди: 525 бр. ваучери, всеки на стойност 95 лв., за физическите и онлайн магазини от веригата Sport Depot или District Shoes.

В периода на провеждане на Промоцията, всяко лице, коeто направи покупка от който и да е Участващ обект, на една МЕТРО единица (стек от 12 бутилки) от продукт с марка Coca-Cola, Fanta, Sprite, в опаковки от 0,500 л.,  може да заяви  участие в теглене за награда, като се регистрира на metro.bg/Coca-Cola. Наградата е подробнo описана в Раздел V от настоящите правила.


Всяко лице може да участва в Промоцията неограничен брой пъти, като всяка покупка на поне една МЕТРО единица  от продукт с марка Coca-Cola, Fanta, Sprite, в опаковки от 0,500 л, се счита за едно участие.

Всяко лице, което правомерно участва в Промоцията, участва в теглене за следните награди:

1 от общо 525 бр. ваучери, всеки на стойност 95 лв. за физическите и онлайн магазини от веригата Sport Depot или District Shoes.

Общ брой награди: 525 броя ваучери общо за всички магазини на МЕТРО за целия период на промоцията.

Тегленето на Наградите ще се проведе на 14.08.2019 г.  в присъствието на нотариус като печелившите Участници („Печеливш“) ще бъдат изтеглени на случаен принцип.

Резултатите от тегленето, както и Печелившите ще бъдат отразени в протокол, който ще се съхранява в централния офис на Метро за срок от 1 (една) година от провеждане на тегленето. При тегленето ще бъде изтеглени 525 Печеливши, както и  резервни Участници.

Печелившите ще бъде информирани за спечелването на Наградата чрез данните за контакт, които са предоставени при регистрацията за участие в играта, в срок до 7 дни след края на Промоцията. В случай че Печелившите откажат получаването на Наградата или не бъде открити на предоставените данни за контакт в период от  3 (три) седмици от деня на теглене на Наградата, Наградата ще бъде предоставена на резервен Участник, като бъде следван редът на изтеглянето им.

Наградата не може да бъде заменена за пари в брой или друга награда. Предоставяне (прехвърляне) на Наградата на трети лица не е разрешено. Наградата може да бъде получена от законния представител на Участника, или упълномощено от него лице. Метро може да изиска от законния представител на Печелившия, или упълномощеното от него лице да потвърдят тяхната самоличност, чрез представяне на необходимите документи.

Организаторите и лицата, свързани с провеждането на Промоцията, не носят отговорност за евентуални вреди, причинени при ползване на Наградата. В случаите на извънредни (форс мажорни) обстоятелства, Организаторите могат по взаимно съгласие да прекратят Промоцията.

Наградата ще бъде получена на място в обект на Метро срещу попълнен и подписан от Печелившия Приемо-предавателен протокол за получаване на Наградата. Печелившият ще бъде информиран на предоставените от него контакти при издаване на МЕТРО карта кога и от кой обект на Метро може да получи Наградата си.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

4 comments

  • Играйте и спечелете

   Здравейте,
   ние събираме игрите с награди на едно място. С коментар „участвам“ не участвате никъде. За да участвате в която и да е игра, трябва да изпълните условията, които е поставил всеки организотр. В края на всяка публикация има и линк за участие. Можете да участвате от там.
   Поздрави и успех!

  • Играйте и спечелете

   Здравейте,
   ние събираме игрите с награди на едно място. С коментар „участвам“ не участвате никъде. За да участвате в която и да е игра, трябва да изпълните условията, които е поставил всеки организотр. В края на всяка публикация има и линк за участие. Можете да участвате от там.
   Поздрави и успех!

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ