ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете три комплекта ваучери за Moliv.bg и сладки награди от Победа

Спечелете три комплекта ваучери за Moliv.bg и сладки награди от Победа
1. Общи разпоредби:
1.1. Настоящата онлайн активност „Открий коя дума се получава в кръстословицата“ наричана за краткост „Играта“, се организира и провежда от „Победа“ АД, ЕИК: 102047327, седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Одрин“ 15, наричано за краткост „Организатор“
1.2. Играта се организира и провежда за период от 26.07.2019 г. в 15:00 ч. до 31.07.2019 г. в 23:59ч.
1.3. Играта се организира и провежда изцяло и единствено на български език и Организаторът не носи отговорност за грешния превод или тълкуване на нейните правила и условия.
1.4. Участието в играта не е обвързано с покупка на продукт, произвеждан и предлаган от Oрганизатора.
1.5. Играта се провежда на фенстраницата на „Победа“ АД във фейсбук: (https://www.facebook.com/pobedaad )
1.6. Участвайки в Играта, участниците приемат настоящите общи условия и се задължават да спазват техните разпоредби.
2. Право за участие в играта:
2.1. С изключение на изрично посочените в т. 2.2. от Общите условия, право на участие в „Играта“ имат всички потребители на социалната мрежа Фейсбук (www.facebook.com) без значение дали вече са харесали фенстраницата на „Победа“ АД или не.
2.2. В играта нямат право да участват:
а) Служителите на „Победа” АД и членовете на техните семейства;
б) Юридически лица или организации от хора с регистрирани профили във фейсбук независимо от техния характер, форма и стопанска цел.
в) Фейсбук профили, регистрирани под неистински имена, като преценката за това е изцяло в правомощията на Организатора и не може да бъде оспорвана от участниците.
г) Служителите на https://www.moliv.bg/
3. Механизъм на играта:
3.1. Играта се осъществява чрез публикувана пост-визия на страницата на Организатора (https://www.facebook.com/pobedaad)
3.2. Участие заявява всеки потребител, който има желание да се включи, изпълнявайки условието да публикува коментар под визията на Играта, съдържащ отговор на въпроса „Кои са думите в кръстословицата и коя дума се получава в червено?“
3.3. Всеки участник може да участва само с един валиден фейсбук профил. Коментари от дублиращи се профили, регистрирани от едно и също лице се считат за невалидни. Участници, които използват фалшива онлайн идентичност или са създали фалшиви профили в социалните мрежи с цел повече участия в играта и нарушаване на механизма на играта, ще бъдат дисквалифицирани, като губят правото на спечелване на награда. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно едностранно да дисквалифицира участници без допълнително уведомление.
3.4. Всеки участник има право само на едно участие в „Играта“, независимо от броя на публикуваните си коментари.
3.5. За успешно регистриран участник се счита този потребител, чийто коментар отговоря на т.3.2. и т. 3.3. от настоящите общи условия.
3.6. След изтичане на предварително обявения период на „Играта“ между всички участници, изпълнили условието на т.3.5., на произволен принцип ще бъдат изтеглени 3 (три) печелившиучастника, на всеки от които ще бъде предоставена 1 бр. (един брой) „Награда“ по смисъла на т. 4.2 от Общите условия.
3.7. Печелившите участници ще бъдат оповестени публично до 18:00 ч. на 01.08.2018 г. във фейсбук страницата на Организатора (https://www.facebook.com/pobedaad).
3.8. Оповестяването на печелившите ще се извърши с разкриваща визия-пост, в която ще се съдържат: име, фамилия и профилна снимка на печелившите участници, съгласно описания по-горе механизъм.
4. Награди:
4.1. Всеки участник, обявен за печеливш в „Играта“, има право да получи от Организатора награден комплект, наричан за краткост „Наградата“, който да му бъде доставен на посочен адрес чрез куриер за сметка на Организатора.
4.2. „Наградата“ представлява награден комплект, съдържащ:
® 1 брой ваучер на стойност 30 лв. , валиден за пазаруване в онлайн магазина www.moliv.bg,съгласно Общи условия на Лоялна програма и отстъпки, публикувани на адрес https://www.moliv.bg/loyalna-programa-i-otstapki
® 1 бр. комплект мини кексове Couple cake , включващ:
· Мини кекс Couple cake с конфитюр боровинка 60 г
· Мини кекс Couple cake с конфитюр ягода 60 г
· Мини кекс Couple cake с крем какао 60 г
· Какаов мини кекс Couple cake с крем какао 60 г
4.2. Печелившите участници ще бъдат оповестени публично до 18:00 ч. на 01.08.2019 г. на фейсбук страницата на Организатора ( https://www.facebook.com/biskviti.zakuska/).
4.3. Наградата е еднаква за всички потребители, изтеглени като печеливши в настоящата Игра и не може да бъде заменяна с продукти или услуги, различни от посочените в т. 4.2. или срещу паричната им равностойност.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ