ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете двоен билет за акапарк в Аква Планет Приморско

Спечелете двоен билет за акапарк в Аква Планет Приморско
1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
1.1. Играта се организира от аквапарк Аква Планет (град Приморско) на територията на република България („Организатор“).
1.2. Официалните правила на Играта се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на Facebook страницата: https://web.facebook.com/akvaplanetprimorsko/
1.3. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване във Facebook страницата https://web.facebook.com/akvaplanetprimorsko/
1.4. Изпълнител на Играта е „СПОРТНИ ИМОТИ ПРИМОРСКО” АД, ЕИК: 102850151, със седалище и адрес на управление: гр. Приморско 8180, ул. „Фрегата“ 2 („Изпълнител“).
2. ТЕРИТОРИЯ И ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
2.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.
2.2. Играта стартира на 30.07.2019 г. г., 12:00 часа и ще продължи до 4.08.2019 г., 23:59 часа (българско време).
3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
3.1. В Играта може да участва всеки, който в периода на провеждане на Играта, определен в т. 2.2. от Официалните правила, е отговорил с кратък коментар под поста на играта.
3.2. Право на участие в Играта има всяко физическо лице, навършило 18 г. до деня на спечелване на наградата.
3.3. За участие в Играта не е необходимо закупуването на какъвто и да е било продукт от Организатора.
4. НАГРАДA
4.1. Игра V – един целодневен билет за двама, предоставен от аквапарк Аква Планет, гр. Приморско, валиден за Сезон Лято 2019 г.
4.2 Измежду всички участници в периода на провеждане на Играта, посочен в т. 2.2., ще бъде изтеглен чрез жребий един печеливш, посредством специализиран компютърен софтуер, осигуряващ равен шанс на всички участници.
4.2. Всеки участник може да спечели само една награда.
4.3. Тегленето на наградата ще се проведе на 5.08.2019 г.
4.4. Не се допуска размяна на наградата срещу паричната им равностойност.
4.5. Спечелилите участници ще бъдат обявени на Facebook страницата https://web.facebook.com/akvaplanetprimorsko/ на 5 август 2019 г. до 23.59 часа (българско време).
4.6. Участникът губи правото си да получи Награда в следните случаи:
– Ако данните от документа за самоличност не съвпадат с данните, посочени по съобщението по т. 6.2. от Официалните правила;
– Ако не потвърди интереса си и не се свърже чрез лично съобщение във Facebook с Организатора относно реда за получаването на Наградата в срок до 11 август 2019 г. включително.
– При установяване, че не отговаря на настоящите условия (напр. участва с няколко профила).
5. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА
5.1. Играта се провежда на Facebook страницата https://web.facebook.com/akvaplanetprimorsko/ От 30 юли до 4 август, който отговори с кратък коментар под поста на играта, автоматично е включен в томбола за награда. Няма да се зачитат коментари след 4 август 2019 г.
5.2. Всеки Участник има право на участие в Играта с един Facebook профил.
5.3. Публикуваното от Участниците съдържание не трябва да съдържа нецензурирани и неприлични снимки, послания, текстове и др., нарушаващи правилата на страницата на аквапарк Аква Планет и Facebook. Организаторът си запазва правото да одобрява чрез администратор публикуваното от Участниците съдържание на Facebook страницата https://web.facebook.com/akvaplanetprimorsko/. Администраторът от страна на Организатора има право да сваля от Facebook страницата https://web.facebook.com/akvaplanetprimorsko/ всяка публикация, коментар, отговор, изображение и др., които по негово усмотрение нарушават горните изисквания.
6. ОБЯВЯВАНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА
6.1. Спечелилият участник трябва да се свърже чрез лично съобщение във Facebook с Организатора за Наградата относно реда за получаването й. За получаване на Наградата спечелилият участник следва да изпрати под формата на лично съобщение следната информация: трите си имена, възраст и телефон за връзка.

ЗА УЧАСТИЕ ВИ ГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ