ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете кафемашини, 100 сърца Сваровски и престилки от Престиж

Спечелете кафемашини, 100 сърца Сваровски и престилки от Престиж

Играта продължава до 20 август 2019 г.

Включи се в сладката кулинарна надпревара на Престиж! Изпрати ни своя рецепта за десерт, приготвен с бисквити Роден край, и можеш да спечелиш някоя от страхотните ни награди – 100 сърца Сваровски, 5 комплекта от персонализирана престилка и кафемашина.

В тази игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България. В случай че печелившият е на възраст до 18 години, ненавършени до 31.07.2019 г. включително, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. В настоящата игра НЕ могат да участват служители на фирми „Престиж-96“ АД и „Експлора България” ООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

За участие в Играта не е необходимо закупуването на какъвто и да е било продукт от Организатора.

Организаторът публикува пост, обявяващ началото на играта, на страницата https://www.facebook.com/Prestige96bg/. Всеки, който желае да участва в промоцията, следва да изпълни правилно условието, зададено в описанието на поста (линк) от 31.07.2019 г. Условието е да бъде изпратена авторска рецепта за десерт със задължителна съставки – бисквити “Роден край” на Престиж 96. Рецептата трябва да бъде изпратена в цялостен вид и да включва: съставки, количество на съставките, описание на приготвяне, както и допълнителни пояснения за нейното приготвяне.

Публикуваното от участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът си запазва правото да одобрява чрез Изпълнителя публикуваното от участниците съдържание на Facebook страницата https://www.facebook.com/Prestige96bg/. Изпълнителят от страна на Организатора има правото да сваля от Facebook страницата всеки коментар, отговор, изображение и др., които по негово усмотрение нарушават горните изисквания.

Всеки може да участва само веднъж в играта.

Наградите са: 100 сърца Сваровски, 5 персонализирани престилки и 5 кафе машини Arielli KM-501R.

Не се допуска размяна на Наградите срещу паричната им равностойност.

Тегленето на наградите 100 сърца Сваровски се извършва на случаен принцип измежду всички участници, изпълнили коректно условията на играта от т. 4.1, 4.2. и 4.3., чрез използване на специализиран компютърен софтуер, осигуряващ равен шанс на всички участници да спечелят Награда. Тегленето на наградите 5 персонализирани престилки и 5 кафе машини Arielli KM-501R се извършва от комисия, която избира 10 от изпратените рецепти.

Пет от избраните рецепти на участниците ще бъдат заснети, след като бъдат избрани от жури. Журито ще определи топ 5 по следните критерии:

Автентичност
Оригиналност
Използването на продукти Роден край
Сложност на изпълнение (пояснение – целта е да се създадат рецепти, които да са достъпни до възможно най-голям процент хора)

Спечелилите участници ще бъдат обявени на Facebook страницата https://www.facebook.com/Prestige96bg/ на 21.08.2019 г. до 23:59 часа (българско време) под формата на бележка.

Печелившите участници трябва да попълнят своите данни в специално създадена форма, която ще им бъде изпратена на лично съобщение след края на Играта. Печелившите участници следва да попълнят данните си за доставка, които включват: три имена (име, презиме, фамилия), телефон за връзка и адрес за доставка.

Ако изтеглен победител не потърси наградата си в 5 (пет) дневен срок, Организаторът си запазва правото да я предостави на друг изтеглен участник.

Не се допуска размяна на награда срещу пари или други изгоди.
Наградите се получават чрез куриер на посочените от победителите адреси.

ЗА УЧАСТИЕ ВИ ГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ