ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете три кошници за пикник

Спечелете три кошници за пикник
Тези Официални правила уреждат реда, условията и начина за участие в играта „Любимо място с InoVino?“ („Игра“), която е организирана от „Домейн Менада Дистрибуция“ ЕООД.
РАЗДЕЛ I. ОПИСАНИЕ НА ИГРАТА
1. Играта се организира и провежда в периода от 30.07. 2019 г. – 01.08.2019 г., само на територията на Република България.
2. Играта е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в Република България, с възраст над 18 години, с изключение на служителите на „Домейн Менада Дистрибуция“ ЕООД, свързаните с него дружества и “УОТ ИФ” ООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи). С участието си в Играта всеки участник се съгласява с настоящите Официални правила и декларира, че е запознат с тях и ще ги спазва безусловно.
3. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите Официални правила, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.
РАЗДЕЛ II. МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ
1. Играта се организира на „Стената“ (“Timeline”) на InoVino във Facebook: https://www.facebook.com/InoVinoWines/
2. На 30.07.2019 г. на стената ще бъде публикувана снимка с текст към нея „Всеки си има своето любимо място. 💙Сподели ни в коментар кое е твоето любимо място, на което обичаш да се наслаждаваш с чаша InoVino в ръка? Очакват те страхотни награди Виж правилата тук: ххх”. За да се включи участник в Играта, той трябва да отговори на въпроса, зададен в условието като коментар под публикацията.
3. След изтичане на крайния срок на играта (23:59 часа на 01.08.2019 г.), чрез жребий на случаен принцип ще се изтеглят имената на общо трима участници, отговорили на въпроса като коментар под поста, които ще спечелят награда – кошница за пикник.
4. Общият Награден фонд за целия период на Играта включва:
3 (три) кошници за пикник, като един участник има право на 1 (един) бр. награда.
5. Профилите на печелившите участници ще бъдат обявени на стената на Facebook страницата на InoVino нa 02.08.2019 г. За да получат наградите си, те трябва да изпратят две имена, адрес и телефон чрез лично съобщение в страницата на InoVino. Спечелилите участници нямат право да получат парична равностойност на наградата.
6. Наградите ще бъдат доставяни безплатно до печелившите участници на посочен от тях адрес, чрез куриер до 30 (тридесет) работни дни от получаване на потвърждението, че са спечелили и предоставяне на адрес за доставка. Наградата може да бъде получена от спечелилия или негов законен представител. При получаването съответният печеливш Участник следва да представи лична карта и да докаже, че има навършени 18 години. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето може да бъде получена наградата.
7. Награди, непотърсени в 20-дневен срок след края на Играта, ще бъдат раздадени на случаен принцип, чрез томбола, между останалите участници.
8. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично“, вместо участниците. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши Правилата, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Играта; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в Играта или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организаторa, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на Правилата. Участници, които не отговарят на изискванията на настоящите Правила нямат право да получат награда.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ