ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете почивка на Малдивите и 200 плажни кърпи от Bounty

Спечелете почивка на Малдивите и 200 плажни кърпи от Bounty

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА „BOUNTY – ЕКЗОТИЧНА ПОЧИВКА НА МАЛДИВИТЕ”

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Организатор на Рекламната кампания „Bounty – екзотична почивка на
Mалдивите” /Промоцията/ е „Марс Инкорпорейтед България” ЕООД, ЕИК 831142767,
гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда 5, блок Б ет. 10
(„Организатор”).
Изложените по-долу Официални правила са задължителни и обвързващи за
участниците в промоцията. С извършването на което и да е от действията за участие в
Промоцията, описани в настоящите Официални правила, участниците потвърждават, че
са ги прочели, разбрали и приемат безусловно.
Официалните правила ще бъдат публикувани на сайта на промоцията https://bounty.bg,
където ще са достъпни през целия период на Промоцията.
Организаторът си запазва правото да изменя или допълва едностранно Официалните
правила в съответствие с действащото българско законодателство. Промените влизат
сила след публичното им оповестяване на https://bounty.bg

ДЕФИНИЦИИ

Територия на промоцията
Промоцията се провежда на територията на Република България.

Продължителност на промоцията
Промоцията започва в 00:00:00 часа на 15.07.2019 г. и ще продължи до 23:59:59 часа на
15.09.2019 г. (период на Промоцията). Организаторът няма задължения и не носи
отговорност пред участник, който е заявил участието си преди или след изтичане на
периода за заявяване на участие, посочен в настоящите Официални правила.

УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ОПАКОВКИ
Продуктите, които дават възможност за участие в Промоцията, са шоколадови десерти
Bounty 57 г, Bounty 85 г, Bounty Miniatures 150 г и сладоледи Bounty.
При промяна на Официалните правила валидни остават публикуваните на сайта на
Промоцията https://bounty.bg, дори в търговската мрежа да се намират опаковки, на
които кратката версия на Официалните правила не е в съответствие с настъпилите
промени.

УЧАСТНИК В ПРОМОЦИЯТА

Възможност да участват в Промоцията имат всички физически лица с местоживеене в
Република България, които към момента на регистрацията им в Промоцията са
навършили 18 години /Участници/.
В Промоцията не могат да участват служителите на „Марс Инкорпорейтед България”
ЕООД и всички рекламни агенции, свързани с Промоцията, дистрибутори,
разпространяващи продукти на Организатора, както и членовете на техните семейства
/деца и съпрузи/.

ДОСТЪП ДО ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА

Официалните правила на Промоцията ще бъдат достъпни на интернет адрес
https://bounty.bg за целия период на Промоцията.

МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА/МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ

1) Участието в Промоцията за спечелване на „Плажна кърпа Bounty” е обвързано с
покупка.
За да участва в нея, всеки участник трябва да премине през следните стъпки:
 Да закупи някоя от участващите опаковки Bounty
 Да създаде потребителски профил като регистрира своите лични данни,
които са посочени за попълване във формата за регистрация на сайта
https://bounty.bg.
 Да регистрира касовата бележка, съдържаща покупка Bounty, на сайта
https://bounty.bg, като качи снимка, съдържаща касовата бележка и
закупения продукт и попълни стойността, датата и номера на касовата
бележка.
2) Участието в Промоцията за спечелване на „Екзотична почивка на Малдивите за
двама“ не е обвързано с покупка. За да участва в нея, всеки участник трябва да
премине през следните стъпки:
 Да създаде потребителски профил като регистрира свои лични данни, които
са посочени за попълване във формата за регистрация на сайта
https://bounty.bg
Участниците могат да се регистрират и да регистрират касови бележки от 00:00 часа на
15.07.2019 г. до 23:59:59 часа на 15.09.2019 г.
Участниците в Промоцията имат право да участват само с 1 потребителски профил.
Един Участник може да спечели само по една награда от всеки един вид.
При всяко манипулиране или опит за такова, участникът губи правото си на спечелена
награда.
Участниците в Промоцията имат право да участват неограничен брой пъти с
регистриране на касови бележки.
Касовите бележки се одобряват от администратор само в работни дни, в рамките на 48
часа от качването им.
Всяка направена успешна регистрация до 23:59:59 ч. на 15.09.2019 г. участва в
предстоящото на 16.09.2019 г. теглене за 1 брой Екзотична почивка на Малдивите за
двама.
Всяка регистрирана и одобрена касова бележка до 23:59:59 ч. на 15.09.2019 г. участва в
предстоящото на 16.09.2019 г. теглене за 1 от 200 броя плажни кърпи Bounty.

ОПИСАНИЕ И ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ

В Промоцията ще бъдат разпределени следните награди:
1) Общо 200 броя плажни кърпи Bounty
Наградите ще се теглят на случаен принцип, измежду всички участници, с поне 1
(една) одобрена касова бележка от началото на промоцията до крайния срок за
участие.
2) 1 брой Екзотична почивка на Малдивите за двама, на стойност общо 11 000 лв.
Наградата включва ваучер за екскурзия до Малдивите с възможност за избор на
дата от предоставените от Организатора възможни периоди, в посочената сума
влиза следното: предоставянето на двупосочни самолетни билети, трансфер
летище-хотел-летище, хотелско настаняване за 7 нощувки със закуски и вечери в
хотел с категория четири звезди /4*/.
Наградите ще се теглят на случаен принцип, измежду всички участници, които са се
регистрирали на https://bounty.bg/ от началото на промоцията до крайния срок за
участие.
Тегленето ще се извърши чрез специализиран компютърен софтуер.
Печелившите ще бъдат определени на лотариен принцип измежду всички
регистрирани и отговарящи на условията към момента на теглене. Организаторът няма
да използва този софтуер или каквито и да било други процедури и алгоритми по
начин, който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно
разпределение на наградите.
Печелившите ще бъдат публикувани в подстраница „Печеливши” на сайта
https://bounty.bg/
В случай че при тегленето на награди от Промоцията не бъде регистрирано нито едно
валидно участие, разиграване на награди не се провежда, а наградите остават на
разположение на Организатора.
Всеки потребител има право да спечели само една награда от вид.
Едно лице има право на участие само от един потребителски профил.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА
НАГРАДИТЕ

Участниците, спечелили награда, ще бъдат уведомени за това с e-mail съобщение на
електронния адрес, който са посочили в електронната форма за регистрация на сайта
https://bounty.bg/ до 5 работни дни след тегленето. Имената на печелившите ще бъдат
публикувани и на интернет сайта на промоцията https://bounty.bg/
За да получат наградата си от Промоцията, спечелилите Участници трябва в срок от 8
работни дни от тегленето, да изпратят на същия имейл адрес, от когото са получили
уведомлението, потвърждение, че ще се възползват от наградата си, като предоставят
следната информация:
А) При спечелена плажна кърпа Bounty – име, презиме и фамилия, адрес за доставка и
телефон за връзка.
Б) При спечеленa „Екзотична почивка на Малдивите за двама“ – име, презиме и
фамилия, адрес за доставка и телефон за връзка. Също така и валиден данъчен адрес и
ЕГН, необходими за внасяне на дължимия данък по чл.65 ал. 7 във вр. с чл. 38 ал.14 от
ЗДДФЛ
Участници, които не отговарят на условията, описани в настоящите официални правила,
биват дисквалифицирани и губят правото си на получаване на награда.
Забранено е използването на всякакви методи, които увеличават регистрации
"автоматично" вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник,
който наруши или се опита да наруши правилата на играта ще бъде автоматично
дисквалифициран от Организатора. За нарушения се считат, например, следните
действия: а) един и същ имейл адрес не може да участва с различни телефонни
номера, както и един и същ телефонен номер не може да участва с различни имейл
адреси; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на
лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко
друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава
шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите
Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като
Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушение
или фактическо нарушение на правилата на активността.
Неполучените награди остават на разположение на Организатора.

Получаване на наградите

1) Плажни кърпи Bounty
Наградите ще бъдат изпратени в срок от 30 работни дни чрез куриер до
печелившите участници, изпратили потвърждение в срока от 8 работни дни след
публикуването на списъка с печелившите.
2) Екзотична почивка на Малдивите за двама
Спечелилият участник ще получи имейл, с допълнителни инструкции как да се
възползва от наградата си и контакти на туристическата агенция.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ