ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете екскурзия за двама до Егейска Турция и ваучери за пазаруване

Спечелете екскурзия за двама до Егейска Турция и ваучери за пазаруване
Общи условия на играта “Играй и спечели екскурзия за двама до Егейска Турция

Раздел I Общи разпоредби
1.1 „Играй и спечели екскурзия за двама до Егейска Турция” („Играта”) се организира и провежда от „Запо Козметикс“ ЕООД, с адрес на управление гр. София, Красно село, ул. Хайдушка гора No 13, ап. 5 , ЕИК 205022481., наричан „Организатор” по-долу.
1.2 Официалните правила се прилагат за целия период на провеждане на Играта и са публикувани на следния Интернет адресhttps://nutriwhite.eu/page/obshti-uslovia и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на играта. Официалните правила са задължителни за всички участници.

Раздел II Територия и Срок на Играта
2.1 Играта стартира от 01.08.2019 г. и продължава до 31.08.2019 г.
2.2 Играта се провежда при условията на настоящите Правила.
2.3 Играта се организира и провежда на територията на Република България.

Раздел III Право и Условия на участие
3.1 В Играта има право на участие всяко физическо лице, с местоживеене в България, на
възраст над 18 /осемнадесет/ години, с изключение на служителите на „Запо Козметикс” ЕООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи, братя и сестри).
3.2 Участието в играта е обвързано с покупка на стоки и/или услуги.
3.3 За да се включат в томбола за спечелване на награди участниците в Играта трябва да
изпълнят, описаните по-долу стъпки:
 Да закупят минимум 1 /един/ продукт Choco Body или Coco Body в една поръчка;

 Да регистрират номера на поръчката си на сайта: https://nutriwhite.eu до
23.59 ч. на 31.08.2019 г.

 Oсвен номера на поръчката, лицето попълва имената си, телефон, e-mail

 Всеки участник може да участва многократно с регистриране на различни номера на поръчки със закупени минимум 1 /един/ продукт Choco Body или Coco Body.

 Участникът в играта трябва да пази товарителницата, с която е закупил продуктите. Наградата се предоставя само след представянето на документа.

3.4 Всеки участник, който се опита да наруши или наруши Официалните правила на Играта
(„Нарушение”) ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора.
3.5 Нарушение е всяко действие, което променя механизма за участие в Играта или увеличава
шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите Официални
правила, в т.ч. правилата за регистрация и за привличане на други участници в Играта.
3.6 Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи
обяснение за начина на определяне на опит или нарушение на Официалните правила на
Играта.

Раздел IV Награди
4.1 За периода на Играта, ще бъдат раздадени общо 6 /шест/ награди:

  • 1 /една/ екскурзия за двама до Егейска Турция. Подробна информация за екскурзията, може да видите тук
  • 5 /пет/ ваучера, всеки един на стойност 50 /петдесет/ лв. за онлайн пазаруване от сайт
    www.nutriwhite.eu

4.2 Наградите ваучер за онлайн пазаруване трябва да бъдат усвоени (използвани) до 30 Октомври 2019 г., в противен случай губят правото си на ползване. Ако сумата на покупките в онлайн магазина е по-малка от стойността на ваучера, разликата в лв. не се връща.
4.3 Не се допуска размяна на награди за паричната им равностойност или за други материални
или нематериални изгоди.

Раздел V Определяне на печелившите участници и получаване на наградите
5.1 Наградите ще бъдат изтеглени в присъствието на Нотариус измежду всички регистрирали се в Играта участници, съгласно Условията за участие (според раздел III на настоящите правила).
5.2 Tегленето на победителите ще се състои на  03.09.2019г. в присъствието на нотариус и печелившите ще бъдат обявени на 03.09.2019 г. на интернет адреса на играта https://nutriwhite.eu/page/igra и на facebook страницата https://www.facebook.com/nutriwhite.eu.
5.3 Печелившите участници ще получат известие от Организатора на посочения от тях e-mail
адрес.
5.4 Печелившите участници трябва да потърсят наградата си до 10 работни дни след обявяването. При получаването на наградата печелившият участник се идентифицира с личната си карта или друг документ за самоличност. При получаване на наградата, печелившият предоставя товарителницата за направената покупка на минимум 1 (един) брой Choco Body или Coco Body. При липса на товарителница, удостоверяваща направената покупка, наградата не се предоставя.
5.5 Организаторът не носи отговорност в случай, че участникът е предоставил сгрешени имена,
адрес или телефон.
5.6 Ако наградата не може да бъде доставена по причини извън обхвата на Организатора
(грешен адрес, сгрешени лични данни, липса на товарителница и т.н.), то тя ще бъде предоставена на друг участник, който е изтеглен като резерва на лотариен принцип. Допуска се
наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник
само, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ