ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете телевизори, стерео уредби и мобилни телефони

Спечелете телевизори, стерео уредби и мобилни телефони

Играта продължава до 30 август 2019 г.

Право на участие в кампанията има всяко пълнолетно дееспособно физическо лице (нав. 18 години) – Клиент, изпратил/ получил паричен превод чрез Уестърн Юниън в офис от структурата на ФК Кеш Експрес Сървис ЕООД за посочения период на кампанията. В Кампанията нямат право да участват служители на ФК „Кеш Експрес Сървис” ЕООД и техни роднини по права линия без ограничения, както и администратори на фен страниците на Дружеството.  Избраните победители ще бъдат наградени само веднъж.

Преводи, които не отговарят изцяло на тези условия, ще бъдат дисквалифицирани.

Участието се осъществява чрез следния механизъм: Всеки участник, който изпраща или получава парични преводи от офисите  на ФК „Кеш Експрес Сървис” ЕООД в България по време на периода на кампанията, ще участва автоматично в месечните тегления. Участниците, които не са печеливши от предишните етапи, няма да бъдат включени в следващите тегления.

Всички преводи трябва да бъдат действителни и валидни и не трябва да нарушават авторските права или други права на интелектуална собственост на трета страна. С влизането си в Кампанията, участниците се съгласяват да спазват тези общи условия и всички законови разпоредби. Организаторът има право (но не е длъжен) да използва данните от всеки превод, подаден в този кампания, под каквато и да е форма за всички цели и във всички медии и да адаптира или използва данните по какъвто и да е начин в бъдеще.

Общо четиридесет и петимата (45) победители ще бъдат избрани на лотариен принцип по 15 (петнадесет) участника на месец (юни, юли, август).

Месечните тегления ще се провеждат, както следва:

– Първо теглене на 2 юли 2019 г. – за парични преводи, извършени от 1 юни 2019 г. до 30 юни 2019 г .;

– Второ теглене на 2 август 2019 г. – за парични преводи, извършени от 1 юли 2019 г. до 31 юли 2019 г .;

Участниците, които не са печеливши от предишните тегления, няма да бъдат включени в следващите .

– Трето теглене на 3 септември 2019 г. – за парични преводи, извършени от 1 август 2019 г. до 30 август 2019 г .;

Участниците, които не са печеливши от предишните тегления, няма да бъдат включени в следващите.

Обявените победители ще бъдат уведомени директно по телефона от Организатора в рамките на 10 дни след всяка дата на теглене. Победителите ще бъдат споделени и на страницата на профила във Facebook – https://www.facebook.com/CESWU/ и на корпоративния уебсайт: www.cashexpress.bg.

За периода на цялата кампания общо наградите са 45 (четиридесет и пет) броя и са както следва:

–  15 броя телевизори (Turbo X, 32 инча, черен);
–  15 броя стерео уредби (Дива, черен);
–  15 мобилни телефони (Nokia, черен).

Наградите ще бъдат раздадени по 5 от всяка категория на петнадесетте победители, избрани на всяка дата на теглене и по ред на подбор, първите 5 участника, избрани победители, ще бъдат наградени с телевизор, а следващите 5 участника ще бъдат наградени със стерео система и последните 5 избраните победители ще бъдат наградени с мобилен телефон.

Победителите могат да вземат своите награди директно от основния адрес на организатора или от офис представител на организатора на територията на България. Организатора може да изпрати наградите и чрез куриер.

Победителите в Кампанията, ако не могат, поради някаква причина, да приемат наградата, или не може да се осъществи контакт с тях в рамките на 7 дни след избирането им и публикуването на страницата във Facebook и на корпоративния уебсайт, Организаторът запазва правото си да избере друг участник в съответствие с настоящите Общи условия.

Всеки участник, независимо от броя на участията, може да спечели само една награда.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ