ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете бира Staropramen за четири уикенда

Спечелете бира Staropramen за четири уикенда

Играта продължава до 23 август 2019 г.

В промоционалната игра могат да участват само пълнолетни физически лица, навършили 18 г. към началната дата на промоционалната игра, пребивават на територията на Република България и са дееспосони (съгласно условията на българското законодателство) за участие в играта, с изключение на служителите на дружествата „Каменица” АД, „Мейт Адвъртайзинг“ ЕООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай че бъде установено, че даден участник не отговаря на условията, посочени в предходното изречение, същият няма право да участва в играта и ще бъде дисквалифициран.

Наградите в промоционалната игра са 40 броя награди – Staropramen за четири уикенда. Всеки комплект съдържа 4 бр. бира Staropramen 0,750 мл.

Участието в промоционалната игра не е обвързано с покупка.

За да участват в промоционалната игра, участниците трябва да посетят сайта www.strahotenvkus.bg, да отидат в съответния раздел от сайта, посветен на промоцията, да се регистрират в посочената форма, като отговорят на посочения въпрос, да въведат своето име, e-mail адрес и мобилен номер.

При правилно регистрация, участникът ще получи уведомително съобщение на екрана, потвърждаващо успешната му регистрация за участие в седмичното теглене за една награда – Staropramen за четири уикенда.

Всеки участник може да се регистрира само веднъж в периода на промоцията. В случай че участник опита да направи втора регистрация, ще получи съобщение на екрана, че участието му няма да бъде зачетено.

Наградите, осигурени от ОРГАНИЗАТОРА за промоцията, са както следва:

40 броя награди – Staropramen за четири уикенда.

Всяка награда съдържа общо 4 броя бира Staropramen кен 0,750 мл.

Всеки понеделник в периода на промоцията, чрез специално разработен за нуждите на играта софтуер ще се изтеглят по 10 бр. печеливши измежду всички участници, регистрирали се успешно в играта.

Тегленето на печелившите ще се извършва след края на всеки период от активността измежду всички участници, отговарящи на условията, описани в точка 2.2.2. за конкретния период:

Период 1 – 26.07 – 01.08.2019 г. включително – тегленето се извършва на 05.08.2019 г.

Период 2 – 02.08 – 08.08.2019 г. включително -тегленето се извършва на 12.08.2019 г.

Период 3 – 09.08 – 15.08.2019 г. включително -тегленето се извършва на 19.08.2019 г.

Период 4 – 16.08 – 23.08.2019 г. включително -тегленето се извършва на 26.08.2019 г.

Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта, опаковките, както и върху всички промоционални материали, са с илюстративен характер.

Всеки понеделник в периода на Промоцията по т. 1.2 след всяко теглене печелившите участници ще бъдат обявявани (част от мобилния си номер, чийто последни 3 цифри ще бъдат скрити) на интернет адреса на промоцията www.strahotenvkus.bg. На посочения интернет адрес всеки може да следи колко награди са спечелени към определен момент.

Участниците в промоционалната игра, спечелили награда, ще бъдат уведомени чрез SMS, в който ще им бъде предоставен телефон за връзка, на който да заявят адрес за получаване на наградата.

Наградите от промоционалната игра ще бъдат доставени с куриер до всеки спечелил, в срок от 45 работни дни след получаването на потвърждение на адреса за доставка.

Спечелилият участник следва да се обади на телефон 0894705564 в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на уведомлението по т. 3.10. и да съобщи на оператора трите си имена, телефон за връзка, точен пощенски адрес В случай, че спечелилият участник не извърши в срок всички посочени действия в предходното изречение, то губи правото да получи награда.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга.

Наградите се получават лично срещу представяне на документ за самоличност пред съответния куриерски служител.

За периода на промоцията, всеки участник има право да спечели само по една награда в теглене. Всеки следващ опит за участие в играта няма да бъде зачетен от системата.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ