ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете пет козметични награди от Orzene

Спечелете пет козметични награди от Orzene
Играта “Коя е думата, която определя теб и косата ти?” се провежда на Facebook (Фейсбук) страницата на Orzene Bulgaria (https://www.facebook.com/OrzeneBulgaria/) с Изпълнител “Експлора БГ” ООД и Организатор “Сарантис България” ЕООД.
Взимайки участие в играта на Facebook (Фейсбук) страницата на Orzene Bulgaria, Участниците се съгласяват с изложените по-долу Правила за провеждане на играта (“Официални правила”) и се задължават да ги спазват.
Официалните правила се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на Facebook страницата https://www.facebook.com/OrzeneBulgaria/.
I. Механизъм
1. За да се включи в Играта, Участникът трябва да изпълни следните условия:
Да отбележи като коментар на поста от 13.08.2019 г. на страницата на Orzene Bulgaria (https://www.facebook.com/OrzeneBulgaria/) коя е първата дума, открил в игрословицата.
2. Периодът на Играта e от 13.08.2019 г. до 23:59 часа на 19.08.2019 г.
3. Участието в Играта не е обвързано с покупка от страна на Участника.
4. Всеки потребител участва еднократно в Играта независимо от броя коментари, които е публикувал.
5. С публикуване на коментар, отговарящ на зададените съгласно т. 1 по-горе условия, Участникът потвърждава, че се е запознал и приема тези Официални правила.
II. Право на участие
6. Играта е отворена за участие за всички физически лица, навършили 18 години, на територията на България с изключение на служителите на “Експлора България” ООД и “Сарантис България” ЕООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира Участници.
7. Публикуваното от Участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът си запазва правото да одобрява чрез Изпълнителя публикуваното от Участниците съдържание на Facebook страницата https://www.facebook.com/OrzeneBulgaria/. Изпълнителят има правото еднолично или след нареждане от страна на Организатора да сваля от Facebook страницата https://www.facebook.com/OrzeneBulgaria/ всеки коментар, отговор, изображение и др., които по негово усмотрение нарушават горните изисквания или тези Официални правила.
III. Награждаване
8. Наградата в Играта “Коя е думата, която определя теб и косата ти?” е шампоанът Orzene Everyday Care 250ml.
Победителите ще бъдат изтеглени на томболен принцип – 5 титуляра и 2 резерви. Организаторът ще се свърже с резервите в случай на дисквалифициране на титуляр по силата на т. 6 от текущите правила.
9. Печелившите участници ще бъдат 5 и ще бъдат публикувани в бележка на Facebook страницата на Orzene Bulgaria на 20.08.2019 г.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ