ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете пет елетрически скутера, 20 таблета и 20 раници

Спечелете пет елетрически скутера, 20 таблета и 20 раници

Играта продължава до 31 август 2019 г.

ЛЯТНО СЛЪНЧЕВО НАСТРОЕНИЕ И НОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ТЕБ.

Пазарувай на изплащане с БНП Париба Лични Финанси през юли и август и се включи в нашата томбола за страхотните ни награди. Открий промоционалното ни предложение в търговските ни партньори, обозначени с материалите на кампанията.

Купи желаните продукти на изплащане с потребителски кредит от БНП Париба Лични Финанси в периода от 15 юли до 31 август 2019 г.

Регистрирай номера на своя договор за кредит най-късно до 16 септември.

С РЕГИСТРАЦИЯТА СИ УЧАСТВАШ В ТОМБОЛА ЗА НАГРАДИ.

Всеки, регистрирал номера на своя договор за кредит, има възможността да спечели една от нашите 45 награди:

Eлектрически скутер
Tаблет
Kомплект раница и ракета за тенис

Печелившите участници от промоционалната кампания ще бъдат изтеглени на 25.09.2019 г. и ще бъдат уведомени на 30.09.2019 г. чрез СМС на посочения в молбата за кредит личен телефон. Условията са валидни само при коректно и навременно изплащане на вноските. Кампанията не важи за договори за потребителски кредити, сключени при 0% оскъпяване.

Участник в Кампанията (наричан за краткост „Участник”) може да бъде само физическо лице, което сключи договор за потребителски кредит с префикс „CREX” и „CRED” или използва функционалността на издадената му кредитна карта „покупка на изплащане на равни вноски в кредитния лимит“, в периода от 15 юли 2019 г. до 31 август 2019 г. и усвои и регистрира същия, най-късно до 16 септември 2019 г. на определената за целта страница на сайта на БНП Париба Пърсънъл Файненс, клон България – https://www.bnpparibas-pf.bg/nagradi.

Участниците се включват в Кампанията с всеки сключен договор за потребителски кредит или усвояване по кредитна карта, чрез функционалността „покупка на изплащане на равни вноски в кредитния лимит“ на стойност не по-малка от 150.00 лв. /сто и петдесет лева/ за масовите награди и над 550 лв. /петстотин и петдесет лева/ за големите награди, за кредит/усвояване за покупка на изплащане (финансова услуга, предоставяна от „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България”) от търговски обект в страната, включен в Кампанията, обозначен с рекламен плакат и/или в избрани сайтове на търговци при покупка онлайн, обозначени с текстово съобщение, с което приемат и Условията на настоящата Кампания.

В случай, че Участникът се откаже от своя кредит в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата на подписване на договора за потребителски кредит, той губи правото си на участие в Кампанията и в разпределението на наградите, посочени в т. 3.1. от настоящите Условия.

Сключени договори за потребителски кредит със стойност на ГПР 0% не се включват в Кампанията.

В случай, че Участникът има текущо/и просрочие/я, по който и да е активен кредит към „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България“ или погаси кредита си в условията на пълно или частично предсрочно погасяване до 16 септември 2019 г. включително, той губи правото си на участие в разпределението на наградите, посочени в т. 3.1. от настоящите Условия.

Всеки Участник в Кампанията има право да получи само една награда, независимо от броя на усвоените договори за кредит или усвоявания по кредитна карта, при условие, че е попълнил коректно всички полета във формата за регистрация, достъпна на определената за целта електронна страница.

Наградите се изпращат с куриер, с обратна разписка на текущия адрес, деклариран от Участника при сключване на договора, съгласно т. 2.1 от настоящите Условия . В случай, че някой от печелившите Участници не бъде намерен от куриера и наградата не му бъде доставена, той може да получи същата от централния офис на „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България“, находящ се в гр. София, Бизнес София, сгр.14 най късно до 15 октомври 2019 г. Непотърсени в посочения в предходното изречение срок награди не подлежат на връчване на печелившите Участници.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ