ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 20 дрона Visuo drone High Performance от Мурa

Спечелете 20 дрона Visuo drone High Performance от Мурa

Играта продължава до 1 септември 2019 г.

„Покори света с МУРА® Dreams – повече сладки моменти и възможност за страхотни награди“
Играта се провежда в магазини от верига Кауфланд България ЕООД енд Ко КД

В Играта участват всички продукти с марка NESTLE® МУРА®.

За срока на Играта, посочен в т. 2 по-горе, могат да бъдат спечелени общо:

20 (двадесет) броя дрон, модел Visuo drone High Performance 4-Channel Camera Quadcopter

Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност или с друга награда.

Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на други лица без предварителното писмено съгласие на Организатора.

За да участва в Играта потребителят:

(а) купува продукти с марка NESTLE® МУРА® за минимум 1.80 лв. (един лев и осемдесет стотинки) в един фискален бон от магазин на верига, „Кауфланд България ЕООД Енд Ко“ КД. Покупката трябва да се е случила в периода на Играта.

(б) се регистрира, като попълни собствено име и фамилия, електронен адрес (e-mail) и парола, запознае се с Политиката за поверителност и се съгласи с Правилата на Играта и Общите условия за ползване на Сайта. При регистрацията, потребителят може да използва личния си профил в социалната мрежа Facebook.

(в)  въвежда номера на фискален (и) бон(ове) от закупените продукти, участващи в Играта, и прикрепя снимка(и) на фискалния(ите) бон(ове) на Интернет адрес: promo.nestle.bg („Сайта на Играта“). Фискалната(ите) боно(ове) трябва да са добре четими, защото служат за доказателство за направената покупка и участие в Играта. Ако снимката не е четима, не е заснета в цялост или има закрити участъци, не присъстват участващи продукти на минимална стойност, участникът ще бъде дисквалифициран. Фискални бонове могат да се регистрират 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, в периода на Играта.

(г) запазва фискалния бон до 60 (шестдесет) дни след края на Играта.

Един потребител може да участва с един фискален бон само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове, отговарящи на условията на Играта. Един участник има право само на  една награда, независимо от броя участия и броя на регистрираните фискални бонове.

След валидиране на правото на участие според правилата на Играта, на 12.09.2019 г.на случаен принцип, чрез специализиран софтуер, в присъствието на представители на „Нестле България“ АД ще бъдат изтеглени 20 (двадесет) печеливши и 5 (пет) резервни участници, които да заемат мястото на печеливш, в случай че не може да се установи контакт с някои от 20-те изтеглени печеливши за получаване на наградата.

Печелившите участници ще бъдат публикувани до 3 (три) работни дни, от датата на теглене, посочена по-горе, на Сайта на Играта: promo.nestle.bg.

За удобство на печелившите участници, с тях ще бъде осъществена връзка чрез имейла, който са посочили при регистрация, с цел уточняване на допълнителни контакти (телефон за връзка и адрес), необходими за доставка на наградата. Ако се наложи, представител на Организатора може да се свърже с печеливш участник по телефон за валидиране на фискалния бон и самоличността на участника и/или уточняване на детайли във връзка с доставката на наградата.

В случай, че печеливш участник не отговори на имейла и не предостави адрес, на който наградата да бъде доставена, в срок до 30 (тридесет) дни от обявяване на печелившите участници, ще се счита, че се отказва от наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен, като резерва.

В случай, че печеливш участник е предоставил грешен, непълен или неточен телефон, адрес или електронна поща и представител на Организатора не е могъл да се свърже с него, за да му достави наградата, както и ако спечелилият участник не се свърже с Организатора, за да потърси наградата си, в срок до 30 (тридесет) дни от обявяване на спечелилите участници, ще се счита, че спечелилият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.

За да получи наградата, спечелилият участник трябва да:

–         представи на куриера:

регистрираните фискални бонове за справка. Ако не бъдат представени, потребителят губи правото да получи наградата.
лична карта, за да удостовери самоличността си, която се връща веднага.

–         подпише приемо-предавателен протокол, в който куриерът и участникът декларират, че нужните за доказване правилното участие в Играта елементи са били показани и изрядни, както и че участникът е получил наградата. Ако има възражения, участникът ги описва в протокола.

–         попълни, подпише и да върне на куриера декларация, в която участникът посочва личните си данни (три имена/ пълно име, ЕГН/ ЛНЧ, адрес) с цел деклариране и внасяне на данъка върху наградата.

Наградите се доставят само на територията на Република България.

Отговорността за спазване на националното и европейско законодателство за използване на дрон (дистанционно управляемо въздухоплавателно средство) е изцяло за спечелилият участник.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ