ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете две кошници с вкусни продукти Компас

Спечелете две кошници с вкусни продукти Компас
Правила за провеждане на игра “Открийте четирите разлики”
Играта “Открийте четирите разлики” се провежда на Facebook (Фейсбук) страницата Компас (https://www.facebook.com/compassbg/) с Изпълнител “Експлора България” ООД и Организатор “Компас” ЕООД, адрес гр. Монтана 3400, бул. Трети март № 216., ИН 111006742, представяни от Розалин Нончев.
Вземайки участие в мини-играта на Facebook (Фейсбук) страницата Компас, Участниците се съгласяват с изложените по-долу Правила за провеждане на мини-играта (“Официални Правила”) и се задължават да ги спазват.
Официалните правила се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на Facebook страницата на Компас (https://www.facebook.com/compassbg/).
I. Механизъм
1. За да се включи в играта, Участникът трябва да изпълни условието, зададено в специално създадения за играта пост https://bit.ly/31Q91A2 от 21.08.2019 г. на страницата на Компас (https://www.facebook.com/compassbg/).
2. Периодът на играта e от 21.08.2019 г. до 23:59 часа на 27.08.2019 г.
3. Участието в играта не е обвързано с покупка от страна на Участника.
4. Всеки потребител участва еднократно в играта, независимо от броя на коментари, които е публикувал.
5. С публикуване на коментар, отговарящ на зададените съгласно т. 1 по-горе условия, Участникът потвърждава, че се е запознал и приема тези Официални правила за участие в играта.
II. Право на участие
6. Играта е отворена за участие на всички физически лица, навършили 18 години, на територията на България, с изключение на служителите на ”Експлора България” ООД и “Компас” ЕООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира участници.
7. Публикуваното от участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът си запазва правото да одобрява чрез Изпълнителя публикуваното от участниците съдържание на Facebook страницата https://www.facebook.com/compassbg/. Изпълнителят има правото еднолично или след нареждане от страна на Организатора да сваля от Facebook страницата https://www.facebook.com/compassbg/ всеки коментар, отговор, изображение и др., които по негово усмотрение нарушават горните изисквания или тези Официални правила.
III. Награждаване
8. Наградите в играта “Открийте четирите разлики”
са 2 кошници с продукти “Компас”. Победителите ще бъдат изтеглени на томболен принцип – 2 титуляра и няколко резерви, чрез специализиран софтуер. Организаторът ще се свърже с резервите в случай на дисквалифициране на титуляр по силата на т. 6 от текущите правила.
9. Печелившите участници ще бъдат двама и ще бъдат публикувани в пост на Facebook страницата на Компас на 28.08.2019 г.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ