ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете три подаръчни комплекта Elizabeth Arden 5th Avenue

Спечелете три подаръчни комплекта Elizabeth Arden 5th Avenue

 

Период на провеждане на играта:

Играта на Parfimo.bg е с период на провеждане от 19.01.2018 до 05.02.2018

Печелившите участници ще бъдат обявени в сайта след приключването на играта и уведомени по имейл.

Организатор на играта:

Организатор на играта е „Блу Септагон“ ООД  гр.Сливен, ул. „Черно море“ 20, ЕИК 202844199

Условия за участие:

В играта участват всички лица, които отговорят на въпроса и изпратят успешно своите данни чрез формата за участие, която можете да видите на този линк: http://www.parfimo.bg/igra , през периода на провеждането на играта- от 19.01.2018 до 05.02.2018 

Победители ще бъдат 3 участника, изтеглени на случаен принцип от всички участвали в играта.

Служители на Parfimo.bg, както и членове на техните семейства нямат право да участват в играта.

Разпределение на наградите:

Наградите, които могат да спечелят участниците в играта са:

Наградите се предоставят от фирма „Блу Септагон“ ООД.

Получаване на наградите: 

Наградите могат да се получават в лично в офиса на Parfimo.bg до 20 работни дни след обявяването на победителя, или чрез куриер с изпращане на личен адрес на печелившия участник.

Ако някой от победителите не потърси наградата си в посочения по-горе срок, губи правата си върху наградата. В този случай се уведомява първата по ред резерва.

Други условия:

С участието си в играта участниците се съгласят изцяло с настоящите условия и правила. Участник в играта, спечелил награда съгласно тези условия и правила няма право на замяна на спечелена награда с паричната и равностойност.

Организаторът на играта се задължава да спазва разпоредбите на закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по прилoжението му при събирането, обработването, използването, съхранението и унищожаването на личните данни на участниците само за целите, посочени в настоящите условия и правила.

Организаторът на играта си запазва правото да внася промени в настоящите условия през периода на играта.

Ако сте съгласни с горепосочените условия, можете да участвате в играта още сега. 

Пожелаваме на всички участници успех!

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *