ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 25 маски за лице “K-Beauty” от AVON

Спечелете 25 маски за лице “K-Beauty” от AVON

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
„БЕЗУПРЕЧНОСТ ПО КОРЕЙСКИ“

Участниците в кампанията трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на Играта (отбелязвани като „Официални Правила“)

1. Организатор на промоцията и официални правила на кампанията.

Дигитална промоция – “Безупречност по корейски”, за кратко по-долу спомената като Промоцията, се организира от Ейвън Козметикс България ЕООД, ЕИК 121902485, София, ул. Донка Ушлинова 2, админ. комплекс Гаритидж Парк, сгр.1, ет.5, за кратко по–долу наречен Организатор на Промоцията. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени за кратко Официални правила на промоцията. Официалните правила на промоцията ще бъдат достъпни за целия период на промоцията на интернет страницата http://bezuprechna.com/. Организаторът на промоцията си запазва правото да променя или допълва официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на http://bezuprechna.com/.

2. Територия на провеждане на Националната консуматорска промоция

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

3. Продължителност на Промоцията

Промоцията стартира на 15.08.2019г. и e валидна до 29.08.2019г.

4. Описание на наградите

Наградите, които ще бъдат раздавани по време на промоцията, са следните: – Маска за лице, очи или устни от корейската серия продукти “K-Beauty” – 25 бр.

5. Механизъм на промоцията:

Всеки, над 18-годишна възраст, желаещ да участва в промоцията, трябва да посети интернет страницата на Промоцията – http://bezuprechna.com и да се регистрира посредством попълвайки регистрационна форма със следните данни: собствено и фамилно име, телефонен номер и имейл адрес.

6. Процедура за предявяване и получаване на наградите:

Организаторът на промоцията или негов подизпълнител ще се свърже с печелившия, за да организира предоставянето на наградата чрез куриер, в рамките на 7 дни след обявяването на победителите в интернет страницата на Промоцията – http://bezuprechna.com/. Спечелилите награди участници се съгласяват да предоставят на Организатора или негов подизпълнител личните си данни – име и адрес, необходими за изготвянето на приемо-предавателен протокол при получаване на наградата си.

7. Печелившии обявяване:

Печелившите в Промоцията ще се определят посредством изтегляне на случаен принцип от всички регистрирали се участници чрез специализиран софтуер – https://www.random.org.

Обявяването на печелившите ще се извършва с публикуване на първото им име и първата буква от фамилията им в интернет страницата на Промоцията – http://bezuprechna.com/ на 30.08.2019 г.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ