ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете кашон с вафли Боровец Какао

Спечелете кашон с вафли Боровец Какао
1. Период: От 28.08.2019 г. до 02.09.2019 г. включително.
2.Организатор: „Ден и Нощ” ООД със седалище и адрес на управление: Горна Оряховица, ул. „Иван Момчилов“ № 5, наричано по-нататък Организатор.
3. Правила за участие: Участието в играта не е обвързано с покупка на стока или със сключване на договор за предоставяне на услуга. В томболата за разпределяне на наградите могат да участват само пълнолетни лица. В разпределянето на наградите нямат право да участват служители на „Ден и Нощ” ООД и на свързани компании, както и членове на техните семейства.
4. Механизъм на играта: Играта ще се проведе с публикация на фен страницата на Боровец – вафли и бисквити във Facebook https://www.facebook.com/Borovets.wafers.biscuits/. Участниците се регистрират за участие, като споделят в коментар под публикацията коя вафла виждат на картинката от поста. С регистрацията си участниците приемат настоящите правила. За валидни регистрации ще се броят тези, които са изпълнили условието на играта. Всеки участник може да се регистрира за участие само веднъж и да спечели само една награда.
5. Награда: Наградата е кашон вафли Боровец Какао
6. Определяне на печелившите. Получаване на наградите.
Победителят се определя с томбола на случаен принцип измежду всички, които са поместили коментар под публикацията. Томболата ще бъде теглена на 03.09.2019 г., като печелившият участник ще бъдат обявен на страницата на Боровец – вафли и бисквити във Facebook на 03.09.2019г. Ще бъдат изтеглени и равен брой резерви (1 брой), в случай че победителят не предяви желание да получи наградата си в определения за това срок.
Организаторът се задължава в срок до 2 работни дни от изтегляне на печелившите участници да обяви участниците. За да получи наградата си, всеки победител се съгласява в рамките на 2 работни дни да се свърже на лично съобщение с Организатора във Facebook със следните данни: три имена; имейл адрес; телефон за връзка, точен адрес за получаване на наградата. Ако Организаторът не успее да се свърже с победителя или не получи обратна връзка от него 2 дни след уведомяването му от Организатора, то победителят губи правото да получи своята награда и тя може да бъде предоставена на следващия по ред, изтеглен резервен печеливш; Организаторът не носи отговорност, в случай че потребител е предоставил невалидни данни – непълен или неточен имейл адрес; грешни имена или несъществуващ или деактивиран Facebook профил; грешен, непълен или несъществуващ адрес за получаване на наградата; Спечелена награда не може да бъде заменяна за паричната й равностойност. Наградата се получава на посочения от победителя адрес за доставка на наградата. В случай че победител не получи своята награда поради причини, които не зависят от Организатора или поради представяне на грешен и/или непълен адрес за доставка на наградата, той губи правото си да получи своята награда, като тя остава неспечелена.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ