ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 45 000 чудесни чаши Schweppes

Спечелете 45 000 чудесни чаши Schweppes

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

„Мискирай с характер и спечели чаша“, наричана по-нататък Промоцията, се организира и провежда от ”Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД,  София, ул. “Рачо П. Казанджията” 8, наричано по-нататък Организатор.

 

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

2.2. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатно от всички оператори в страната) всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч.

2.3. Организаторът има правото да променя Официалните правила на Промоцията по всяко време, обявявайки това публично, чрез рекламните материали или на посочения в т. 2.2. телефон.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ

3.1. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България в избрани търговски обекти, в които са изложени рекламни материали, информиращи за Промоцията.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на ”Кока-Кола България” ЕООД, “Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД, рекламните агенции, свързани с Промоцията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Промоцията стартира на 09.09.2019 г. и продължава до 08.11.2019 г. или до изчерпване на количествата скреч карти (скреч полета) и/или награди в участващите обекти, което от изброените събития настъпи по-рано.

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ

6.1. „Участващи опаковки“ са Schweppes Tonic, Schweppes Pineapple Basil, Schweppes Bitter Lemon, Schweppes Tangerine в опаковки от 1.25L и 1.5L.

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени, при участие в Промоцията, са следните: чаша Schweppes – налични 2 различни цвята на столчето.

7.2. Общ брой награди: 45 000 бр. От които: 22 500 бр. Schweppes чаша с черно столче, 22 500 бр. Schweppes чаша с жълто столче.

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

8.1. Промоция се провежда в избрани търговски обекти на територията на страната, обозначени с рекламни материали.

8.1.1. За да вземат участие в Промоцията, участниците в промоцията трябва да закупят наведнъж (с една покупка) 2 бутилки Schweppes в произволна комбинация от участващите продукти. При покупка на 2 от участващите продукти наведнъж от участващ в промоцията обект, участникът получава от представител на обекта възможност да изтрие 1 скреч поле на касата, на място от същия търговския обект в момента на покупката. При наличие на следните надписи в полето за изтриване:

– „ПЕЧЕЛИШ ЧАША” – потребителят има право да получи един брой чаша, описана в т. 7, веднага, на място в търговския обект;

– „ПЕЧЕЛИШ УСМИВКА“ – потребителят не печели награда;

При желание да участва в промоцията, участникът следва да се поинтересува дали в обектът промоцията е все още валидна и дали са налични скреч карти преди да си закупи участващи продукти и да поиска да участва. Организаторът не носи отговорност, ако участникът закупи участващи продукти от обект, където скреч картите или наградите вече са изчерпани.

8.1.2. Награди ще бъдат раздавани до изтчиане на срока на промоцията/ изчерпване на количествата награди или до изчерпване на количествата награди в конкретния участващ търговски обект.

Количеството на промоционалните награди е ограничено съгласно т.7, така че награди ще бъдат раздавани на принципа “първи купил – първи получил”, до изчерпване на  количествата. Организаторът не е отговорен пред потребителите за награди, надвишаващи посоченото количество.

Информация за промоцията може да се получи и на тел.: 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в България)  всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч..

ЧАСТ 9. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Наградите ще бъдат раздавани срещу печеливша скреч карта при покупка от участника на комбинация 2 бутилки Schweppes от участвашите продукти, наведнъж, от участващ обект и изтриване на поле с надпис „ПЕЧЕЛИШ ЧАША”.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ