ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 40 плюшени играчки от колекцията ‘Бандата на свежите таланти’

Спечелете 40 плюшени играчки от колекцията ‘Бандата на свежите таланти’

І. Общи условия

1. Настоящите Правила за участие („Правилата“) уреждат реда и условията за провеждане и участие в Играта „Опознай бандата на свежите таланти“ („Играта“).

2. Организатор на Играта е „Лидл България ЕООД енд КО КД“, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131071587, със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. „3-ти Март“ №1, контакт: lidl.bg/kontakt, („Лидл България“ или „Организатора“).

3. Играта се провежда в периода от 10:00 часа на 02.09.2019 г. до 23:59 часа на 29.09.2019 г. („Период на провеждане”).

4. Играта се организира и провежда на български език само за територията на Република България.

ІІ. Право на участие

5. Право да участват в Играта имат всички физически лица с постоянен адрес в България, които към датата на участие са навършили 16 години, с изключение на служителите на Организатора, членове на техните семейства, както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Играта („Участник/ци“). Юридически лица нямат право да участват в Играта.

6. Участие в Играта е възможно само при спазване на настоящите Правила. С участието си в Играта Участникът изрично се съгласява, че приема настоящите Правила и ще спазва техните разпоредби. Правилата ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Играта на адрес www.lidl.bg/freshgame и в магазините на Лидл България при поискване.

ІІІ. Условия за участие

7. Всяка от четирите седмици в Периода на провеждане на Играта, а именно (02.09. – 08.09.2019 г. ; 09.09. – 15.09.2019 г.; 16.09. – 22.09.2019 г.; 23.09. – 29.09.2019 г.) в брошурата на Организатора, която е налична на хартиен носител в магазините на Лидл България и онлайн на lidl.bg/broshura, както и директно на страницата lidl.bg/freshgame, ще бъде представена по една илюстрована история с героите от „Бандата на свежите таланти“,

За да участва в Играта, всеки Участник трябва:

7.1. в рамките на съответната седмица от Периода на провеждане на Играта да разгледа съответната седмична илюстрована история с героите от „Бандата на свежите таланти“; и

7.2. в рамките на съответната седмица от Периода на провеждане на Играта да отиде на адрес lidl.bg/freshgame, където да посочи верния отговор на зададения въпрос, свързан със седмичната илюстрована история с героите от „Бандата на свежите таланти“. Участникът трябва да попълни в регистрационната форма съответната информация в предвидените за тази цел задължителни полета: име и фамилия (на кирилица), имейл адрес, телефонен номер, да отбележи, че е съгласен с Правилата на Играта и личните му/ѝ данни да бъдат обработвани за целите на Играта съгласно политиката на Лидл България за защита на личните данни за Играта и след това да натисне бутон „Участвай“.

8. Всеки Участник може да се регистрира само веднъж в рамките на съответната седмица от Периода на провеждане на Играта  при спазване на изискванията от т.7, т.е. един Участник може да участва максимум четири пъти в Играта.

9. Участието в Играта не изисква покупка или посещение на магазин на Организатора.

IV. Награда

10. Всяка седмица от Периода на провеждане на Играта (02.09. – 08.09.2019 г. ; 09.09. – 15.09.2019 г.; 16.09. – 22.09.2019 г.; 23.09. – 29.09.2019 г.) всеки Участник, изпълнил условията по т.7, може да спечели една от общо 10 плюшени играчки от колекцията „Бандата на свежите таланти“ по избор от предоставените седем възможности  (Моркова Джим, Маги Крушата, Ягодата Емма, Банана Сеп, Чушката Супербел, Патладжана Смууб или Картофа Лоръс). В рамките на Играта ще бъдат раздадени общо 40 награди.

11. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото да се получи спечелена награда не може да бъде прехвърляно на трети лица.

V. Определяне на печеливши Участници

12. Определянето на печелившите Участници ще се случи в 4 поредни седмици, в първия работен ден след приключването на периода за предходната седмица, чрез провеждането на томбола на случаен принцип измежду всички Участници, изпълнили условията по т.7, за съответната предходна седмица, както следва:

09.09.2019 г. – 10 плюшени играчки ще бъдат спечелени от регистрирали се Участници в периода 02.09.2019 – 08.09.2019 г.
16.09.2019 г. – 10 плюшени играчки ще бъдат спечелени от регистрирали се Участници в периода 09.09.2019 – 15.09.2019 г.
24.09.2019 г. – 10 плюшени играчки ще бъдат спечелени от регистрирали се Участници в периода 16.09.2019 – 22.09.2019 г.
30.09.2019 г. – 10 плюшени играчки ще бъдат спечелени от регистрирали се в периода 23.09.2019 – 29.09.2019 г.

Участници, регистрирали се успешно в една седмица от Периода на провеждане на Играта, не участват в томбола за друга седмица от Периода на провеждане на Играта, ако не са участвали отново и не са се регистрирали успешно и в рамките на тази друга седмица.

13. Имената на всеки печеливш Участник, както са посочени в регистрационната  форма за участие, ще бъдат публикувани на интернет страницата на Лидл България на адрес: lidl.bg/freshgame на 09.09.2019 г., 16.09.2019 г., 24.09.2019 г. или респективно на 30.09.2019 г. Участникът ще бъде уведомен, че е спечелил награда и по имейл, който ще бъде изпратен до имейл адреса, посочен от него/нея в регистрационната форма.

14. Всеки Участник, спечелил награда, трябва в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на публикуване на имената му/ѝ на интернет страницата на Лидл България съгласно условията на т. 13, да изпрати потвърждение, че желае да получи наградата, както и конкретен валиден адрес за получаване. Потвърждението става през контактния формуляр на следния линк: lidl.bg/kontakt  След отваряне на линка в полето “Относно” се избира „Игри“. Участникът следва задължително да попълни следните полета: име и фамилия, имейл адрес, адрес за доставка (полета „Улица“, „Номер“, „Пощенски код” и „Населено място“), поле „Съобщение“, в което да посочи „Приемам награда от играта „Опознай бандата на свежите таланти“ или формулирано по друг начин съгласие за приемане на наградата, както и да посочи коя плюшена играчка от колекцията „Бандата на свежите таланти“ би искал/а да получи.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ