ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 15 йога постелки и 85 органични козметични награди Florame

Спечелете 15 йога постелки и 85 органични козметични награди Florame
I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Играта се организира под името „Играй с Florame”
Играта се организира и провежда на български език, на територията на Република България, във всички аптеки SOpharmacy в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Кюстендил, Сандански, Петрич, Елин Пелин, Пазарджик.
Срок на играта: 01.09.2019г. – 30.09.2019г. Съдържанието на тези правила е достъпно в интернет, на адрес www.sopharmacy.bg, в периода на организиране на играта, считано от откриването й до 15.11.2019 г.

II. ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

1. Организатор на играта.
Играта се организира от „Софарма Трейдинг“ АД, гр. София 1756 София, район Изгрев, ул.”Лъчезар Станчев” 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда „А”, етаж 12 с ЕИК: 103267194, наричано по-долу Организатор.
2. Участници в играта
В играта може да участва всяко дееспособно физическо лицe, навършило 18 години към датата на участие в играта. В играта не могат да участват юридически лица. В играта не могат да участват служители на организатора, както и служители на аптеки SOpharmacy.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. Участието в играта е обвързано с покупка. Участниците трябва да направят покупка на поне един продукт на марката Florame по техен избор.
2. При покупка на поне един продукт на марката Florame по негов избор, участникът следва да попълни име, фамилия и телефон за контакт на регистрационната бланка, налична на касова зона на аптеката, и да пусне попълнената бланка с прикачена към нея касова бележка за покупката в обозначената за това кутия. Една касова бележка дава право на едно участие в играта, независимо дали в касовата бележка е обозначена покука на един, или на повече от един продукт на марката Florame. При налични повече закупени продукти на една касова бележка, участникът може да заличи визуализацията на закупените продукти, които не са от марката Florame. Ако покупката е направена онлайн, то следва да се прикачи ордера на покупката.
3. Наградите в играта са следните:
• 15 бр брандирани йога постелки, на стойност 23.82 лв. всяка
• 20 бр Florame био масло чер кимион сурово 50мл, на стойност 22.99 лв. всяко
• 20 бр Florame хидратиращ концентрат за лице 30мл, на стойност 39.99 лв. всеки
• 30 бр Florame Толеранс гел против зачервяване 15мл, на стойност 29.99 лв. всеки
• 15 бр Florame Толеранс успокояващ хидратиращ крем 50мл, на стойност 44.99 лв. всеки
4. Имената на печелившите участници ще бъдат теглени в томбола на случаен принцип измежду всички участници в играта.
Ще се свържем с всеки от спечелилите участници на посочения от него телефон до 15.10.2019 г. При невъзможност Организаторът да осъществи контакт със спечелил участник в рамките на 5 (пет) работни дни, участникът губи правото си да получи наградата и на томболен принцип се изтегля резервен участник. Имената на печелившите участници ще бъдат обявени в интернет, на адрес www.sopharmacy.bg, за срок от 1 месец, след като Организаторът се свърже с всички спечелили участници.
5. Всяко лице, което е спечелило посочена по-горе награда, трябва да посочи удобен за него адрес за получаване на наградата си. Наградите се предоставят в рамките на периода 20.10.2019 г. – 30.10.2019 г. Получаването на награда става чрез изпращането й по куриер, за сметка на организатора. Награди се доставят само в рамките на територията на Република България. Получаването на награда става след представяне на лична карта за сверяване на място на трите имена на спечелилия участник и след подписване на приемо-предавателен протокол. Организаторът не носи отговорност при невъзможност за доставяне поради неточно посочен адрес.
6. Организаторът е регистриран като администратор на лични данни съгласно ЗЗЛД Съгласно разпоредбите на законодателство на национално ниво и на Регламент ЕС 679/2016 (GDPR) Организаторът има задължението да управлява получените в рамките на играта лични данни безопасно и само за определените цели.
7. Всеки участник има право по всяко време да заяви отказ от по-нататъшно участие в играта чрез интернет, на имейл адрес office@sopharmatrading.bg.
8.  Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ