ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 7 броя игрови конзоли PlayStation 4 SLIM и 50 ваучера по 100 лв.

Спечелете 7 броя игрови конзоли PlayStation 4 SLIM и 50 ваучера по 100 лв.

Играта продължава до 31 октомври 2019 г.

Купи Snickers, TWIX, M&M’s, Mars, Bounty или MALTESERS и направи свой профил, за да се включиш в играта.

Снимай касовата бележка с видима дата на покупка, номер на касовата бележка и продукт, участващ в промоцията.

Регистрирай касови бележки с покупки на продукти, участващи в промоцията за минимум 1 лв. и участваш в томболата за спечелване на ваучер на стойност 100 лв.

Продуктите, които дават възможност за участие в Промоцията, са всички продукти Snickers, TWIX, M&M’s, Mars,Bounty и MALTESERS

1) Участието в Промоцията„Обратно на училище с МАРС” е обвързано с покупка.

За да участва в нея, всеки Участниктрябва да премине през следните стъпки:

А) За да участва в томболата за „Ваучер за пазаруване на стойност 100 лв“ потребителя трябва:

·     Да закупипродукт/и Snickers, Twix, M&M’s, Mars,Bounty или Maltesers на стойност минимум 1 лв.

·     Да създаде потребителски профил като регистрира своите лични данни, които са посочени за попълване във формата за регистрация на сайта https://promosnickers.com

·     Да регистрира фискалните касови бележки, съдържащи информация за вида на стоката(Snickers, Twix, M&M’s, Mars,Bounty или Maltesers)и стойността на покупката, на сайта https://promosnickers.com, като качи снимка, съдържаща касовите бележки и закупения продукт, и регистрира номер, дата, час и сума на продуктите от касовата бележка в отреденото за това поле.

Б) За да участва в томболата за „PlayStation 4 SLIM“ потребителя трябва:

·     Да закупипродукт/и Snickers, Twix, M&M’s, Mars,Bounty или Maltesers на стойност минимум 6лв.

·     Да създаде потребителски профил като регистрира своите лични данни, които са посочени за попълване във формата за регистрация на сайта https://promosnickers.com

·     Да регистрира фискалните касови бележки, съдържащи информация за вида на стоката(Snickers, Twix, M&M’s, Mars,Bounty или Maltesers)и стойността на покупката, на сайта https://promosnickers.com, като качи снимка, съдържаща касовите бележки и закупения продукт, и регистрира номер, дата, час и сума на продуктите от касовата бележка в отреденото за това поле.

Участниците могат да се регистрират от 00:00:00 часа на 06.09.2019 г. до 23:59:59 часа на 31.10.2019 г.

Участниците в Промоцията имат право да участват само с 1 потребителски профил.

Един Участник може да спечели самоедна награда от вид.

При всяко манипулиране или опит за такова, участникът губиправото си на спечелена награда.

Всеки натрупан 1 лв. под формата на  касови бележки дава шанс за спечелване на „Ваучер за пазаруване на стойност 100 лв“.

Всеки натрупани 6 лв. под формата на  касови бележки дават шанс за спечелване на „PlayStation 4 SLIM“.

В Промоцията ще бъдат предоставени следните награди:

50 бр. ваучерaза пазаруване на стойност 100 лв.

Всеки ден в периода 12.09 – 31.10.2019 ще бъде теглен по 1 участник, който печели ваучер за пазаруване на стойност 100 лв. Ще бъдат реализирани общо 50 тегления по една награда.

7 бр.  PlayStation 4 SLIM –Тегленията ще бъдат извършени на следните дати“

12.09 – 1 бр. PlayStation 4 SLIM
19.09 – 1 бр. PlayStation 4 SLIM
26.09 – 1 бр. PlayStation 4 SLIM
03.10 – 1 бр. PlayStation 4 SLIM
10.10 – 1 бр. PlayStation 4 SLIM
17.10 – 1 бр. PlayStation 4 SLIM
31.10 – 1 бр. PlayStation 4 SLIM

Тегленията ще се извършат чрез специализиран компютърен софтуер.

Печелившите ще бъде определяни на лотариен принцип измежду всички регистрирани и отговарящи на условията към момента на теглене. Организаторът няма да използва този софтуер или каквито и да било други процедури и алгоритми по начин, който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно разпределение на наградата.

Печелившите ще бъдат публикувани в подстраница „Печеливши” на Сайта. В случай че при тегленето на наградите от Промоцията не бъде регистрирано нито едно валидно участие, разиграване на награда не се провежда, а наградите остават на разположение на Организатора.

Всеки потребител има право да спечели само една награда от вид, като представи при получаването й касови бележки, съдържащи продукти, участващи в промоцията и издадени за периода на промоцията, на обща стойност най-малко 1 лв. за спечелен ваучер на стойност 100 лв. и най-малко 6 лв. за спечелен PlayStation 4 SLIM

Едно лице има право на участие само от един потребителски профил.

Участникът, определен да получи награда срещу представяне на касовите бележки, съдържащи продукти, участващи в промоцията и издадени за периода на промоцията, на обща стойност най-малко 1 лв. за спечелен ваучер на стойност 100 лв. и най-малко 6 лв. за спечелен PlayStation 4SLIM, ще бъде уведомен за това с e-mail съобщение на електронния адрес, който е посочил в електронната форма за регистрация на сайта  https://promosnickers.comдо 5 работни дни след тегленето. Името на печелившия ще бъде публикувано и на интернет сайта на промоцията https://promosnickers.com

За да получи наградата си от Промоцията, спечелилият Участник трябва в срок от 8 работни дни от тегленето, да изпрати на същия имейл адрес, от когото е получил уведомлението, потвърждение, че ще се възползва от наградата си, като предостави следната информация:

– За спечелен ваучер на стойност 100 лв. – име, презиме и фамилия, адрес за доставка и телефон за връзка.

– За спечелен PlayStation 4 SLIM- име, презиме и фамилия, адрес за доставка и телефон за връзка. Също така и валиден данъчен адрес и ЕГН, необходими за внасяне на дължимия данък почл.65 ал. 7 във вр. с чл. 38 ал.14 от ЗДДФЛ.

Участници, които не отговарят на условията, описани в настоящите официални правила или не представят в срок оригинални касови бележки, съдържащи продукти, участващи в промоцията и издадени за периода на промоцията, на обща стойност най-малко 1 лв. за спечелен ваучер на стойност 100 лв. и най-малко 6 лв. за спечелен PlayStation 4 продуктите, биват дисквалифицирани и губят правото си на получаване на награда.

Забранено е използването на всякакви методи, които увеличават регистрации „автоматично“ вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който наруши или се опита да наруши правилата на играта ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. За нарушения се считат, например, следните действия: а) един и същ имейл адрес не може да участва с различни телефонни номера, както и един и същ телефонен номер не може да участва с различни имейл адреси; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушение или фактическо нарушение на правилата на активността.

Неполучените награди остават на разположение на Организатора.

Наградата ще бъде изпратена чрез куриер до печелившия участник в срок до 30 работни дни след края на промоцията. Печелившият участник трябва да е изпратил необходимите данни за потвърждение.

Наградата ще се предостави на печеливш участник, имащ право да участва в Промоцията. на базата на регистрирана касова бележка за закупуване на  участващи в Промоцията продукти на електронния сайт на Промоцията –https://promosnickers.com

Снимките на касови бележки,които не отговарят на тези Общи условия или  които са нечетливи, деформирани, променени, дублирани, фалшифицирани или подправени се считат за невалидни и участието се обезсилва.

Email адрес за контакт – inform@effem.com

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

2 comments

 • Милена

  Бихте ли споделили кой номер на касова бележка се вписва?
  Или форма за контакт д организаторите?
  Благодаря!

  • Играйте и спечелете

   Здравейте, номера на касовата бележка се намира под надписа „Благодарим Ви!“ в кра яна бележката.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ