ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете чудесни награди от Viasat World

Спечелете чудесни награди от Viasat World
#игра Кое предаване открива „Сезона на Египет“ по Viasat History този септември  всяка делнична вечер от 23:00 часа?
• „Нил: 5000 години история“ с Проф. Бетани Хюз
• „Наполеон: Кампанията в Египет“ или
• „Пирамидите: Разгадаване на мистерията“
Отговори правилно, за шанс да спечелиш страхотни тематични награди от Viasat World!
Следните думи и изрази, когато се използват в текстовете на настоящите Общи условия, ще имат посоченото по-долу значение:
Организатор: под организатор се разбира лицето, което е осъществило реализацията на играта, регламентирана с настоящите общи условия. В конкретния случай това e Булсатком ЕАД, ЕИК: 130408101, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Младост, ул. Магнаурска школа No 15, ЗИТ, втори корпус, ет.3. и с адрес за кореспонденция: гр. София, р-н Младост, ул. Магнаурска школа No 15, ЗИТ, втори корпус, ет.4.
Партньор: Лице, предоставило наградния фонд. В случая Партньор на Организатора е Viasat World Limited („VIASAT WORLD“), дружество създадено и действащо според законите на Обединеното Кралство със седалище Chiswick High Road, W4 5RU, Лондон, Обединеното кралство, вписано в регистъра на предприемачите Companies House под номер NIP GB 224578106, с български адрес за кореспонденция в гр. София 1113, кв. Изток, ул. Асен Пейков №6, партер.
Участник – това е пълнолетно дееспособно физическо лице, имащо валидна регистрация в социалната мрежа Facebook, което се е съгласило и е приело настоящите Общи условия на играта и отговаря на изискванията за участие.
Начало на играта: 13:00 часа на 02.09.2019 г.
Край на играта: 23:59 часа на 13.09.2019 г.
Страница на играта в социалната мрежа Facebook: това е уеб страницата в социалната мрежа Facebook, собственост и контролирана от Организатора, където са публикувани и настоящите Общи условия.
Териториален обхват на Играта: Република България
Правила и механизъм на играта
Чл.1. (1) Всеки желаещ да участва следва да посети страницата на играта в социалната мрежа Facebook и ползвайки функционалните бутони на социалната мрежа Facebook да отговори чрез функцията „коментар” на въпроси, свързани със съдържанието на телевизионен канал от групата на Viasat World, излъчван в мрежата на Булсатком, а именно TV1000, Viasat Explore, Viasat Nature и/или Viasat History.
(2) В един коментар участникът трябва да изпише отговора, който сам е избрал. Всеки участник може да прави колкото коментара желае, като всички коментари участват в тегленето след края на играта на лотариен принцип, но един участник може да спечели не повече от една награда от общия награден фонд.
Право на участие
Чл.2. (1) Право на участие в играта има всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице, имащо валиден и действащ към датата на стартиране на участието си профил в социалната мрежа Facebook, което е приело настоящите общи условия и се е съгласило с тях.
(2) Лица, ненавършили годините, нужни за създаване на профил в социалната мрежа Facebook, както и лица, съдружници или акционери, лица, работещи по трудово правоотношение при Организатора и/или Партньора, както и лице, заето в дейност по администрирането или осигуряването на Играта по какъвто и да било начин, нямат право да участват в Играта.
(3) В томболата за разпределение на Наградите не участват:
1. коментари, публикувани на друго място в Страницата на Играта или на други места в социалната мрежа Facebook;
2. коментари, които не съдържат отговор на поставения въпрос;
3. коментари, които са публикувани след края на Играта;
Награден фонд
Чл.3. Партньорът осигурява наградния фонд за играта, който се състои от:
(1) 1 бр. кутия с 3 парфюми масла (х20ml)
12 бр. комплект одеало и ръчно изработени чаши
(2) Наградният фонд е разпределен в тринадесет (13) самостоятелни награди
Правила за разпределяне на наградния фонд
Чл.4. (1) В края на играта Организаторът разпределя чрез томбола наградния фонд. В томболата за разпределяне на наградите участват всички Участници, отговорили с коментар на въпросите, зададен с постовете от 02.09.2019 г. до 13.09.2019 г., за предаване от документалния телевизионен канал на Viasat World, Viasat History, излъчван в мрежата на Булсатком.
(2) Томболата се извършва чрез теглене на лотариен принцип. Тегленето ще се проведе в периода от 16.09.2019 г. и 19.09.2019 г. на българския адрес за кореспонденция на Партньора в присъствието на нотариус или адвокат. В тегленото участват всички Участници, които отговарят на условията за участие по чл. 2 и са дали отговор на въпросите от играта от 02.09.2019 г. до 13.09.2019 г. в социалната мрежа Facebook.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ