ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечели миксер CleverMixx от Bosch

Спечели миксер CleverMixx от Bosch
1. Общи положения
Тези правила уреждат провеждането на конкурс с награди »Оцени и спечели награда« (наричан по-нататък в текста: конкурсът), с Организатор БСХ Домакински уреди България ЕООД, бул.Черни връх 51Б, ФПИ Бизнес Център, 1407 София, България и Изпълнител Смаркетинк ЕООД, (наричан по-нататък в текста: организатор).
Конкурсът с награди се провежда от 1.9.2019, 0:00 часа до 31.12.2019, 23:59 часа включително в Република България на Фейсбук страница www.facebook.com/BoschHomeBulgaria/ и на интернет страница www.bosch-home.bg.
Целта на конкурса е промоция на домакинските уреди с марка BOSCH.
С включването си в този конкурс, всички участници потвърждават, че са запознати с тези общи условия и ги приемат изцяло.
2. Право на участие и условия за участие
Право на участие в конкурса имат всички пълнолетни физически лица с настоящ адрес в Република България (наричани по-нататък в текста: участници), които изпратят ревю на кой да е актуален домакински уред с марка Bosch, който е наличен на интернет страницата www.bosch-home.bg.
Служители на дружеството БСХ Домакински уреди България ЕООД и членове на техните семейства (съпруг/а, деца, включително и осиновени, внуци, братя, сестри и осиновители на служителя) нямат право да участват в конкурса.
3. Протичане на конкурса с награди
Конкурсът » Оцени и спечели награда « ще се проведе в 4 етапа.
Етапите се провеждат в следните времеви интервали:
– ревюта на уреди изпратени от 1.9.2019, 0:00 до 30.9.2019, 23:59,
– ревюта на уреди изпратени от 1.10.2019, 0:00 до 31.10. 2019, 23:59,
– ревюта на уреди изпратени от 1.11. 2019, 0:00 до 30.11. 2019, 23:59.
– ревюта на уреди изпратени от 1.12. 2019, 0:00 до 31.12. 2019, 23:59.
3.1 Протичане на конкурса
Комисия от организатора ще избира 9-те най-добри ревюта сред всички оценки, изпратени през съответния етап. Участниците, които са предоставили тези 9 най-добри ревюта, участват в томбола на лотариен принцип за една от наградите, предвидени в съответния етап. Единственият критерий за избор на най-добрите ревюта е полезността на коментара за потенциалните купувачи на оценявания уред. Стойността на оценката не влияе при избора на най-доброто ревю.
Комисията на организатора се състои от трима служители на организатора.
4. Награди
1 етап (избор на 9-те най-добри ревюта – ревюта, изпратени от 1.9.2019, 0:00 до 30.9.2019, 23:59): 1 x MFQ2600G (ПЦД}1 с ДДС 99,00 лв.)
2. етап (избор на 9-те най-добри ревюта – ревюта, изпратени от 1.10.2019, 0:00 до 31.10.2019, 23:59): 1 x MSM87110 (ПЦД}1 с ДДС 149,00 лв.)
3. етап (избор на 9-те най-добри ревюта – ревюта, изпратени от 1.11.2019, 0:00 до 30.11.2019, 23:59): 1 x TAT6A913 (ПЦД}1 с ДДС 109,00 лв.)
4. етап (избор на 9-те най-добри ревюта – ревюта, изпратени от 1.12.2019, 0:00 до 31.12.2019, 23:59): 1 x TWK70B03 (ПЦД}1 с ДДС 129,00 лв.)
Всяка предметна награда, получена при участие в настоящия конкурс и при спазване на тези официални правила, която е с пазарна стойност над 100 лева, подлежи на облагане съгласно ЗДДФЛ. Организаторът не носи отговорност при неспазване на задълженията на спечелилия участник по ЗДДФЛ.
1 ПЦД с ДДС означава препоръчителна цена на дребно, която представлява необвързваща препоръка на производителя.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ