ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 20 спортни бутилки с инфузер „NYDA® Express“

Спечелете 20 спортни бутилки с инфузер „NYDA® Express“
1. Период: От 10:00 ч. на 13.09.2019 г. до 23:59 ч. на 23.09.2019 г.
2. Организатор: „ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД (PHOENIX Pharma), със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Околовръстен път“ 199А, ЕИК 203283623.
3. Правила за Участие: Настоящите Правила за участие, наричани по-долу „Правила и условия“, уреждат участието в играта. Участието в играта не е обвързано с покупка на стока или със сключване на договор за предоставяне на услуга. В томболата за разпределяне на наградите могат да участват само пълнолетни лица. В разпределянето на наградите нямат право да участват служители на „ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД , както и членове на техните семейства.
4. Механизъм на играта: 4.1. Играта ще се проведе на официалната Facebook страница:https://www.facebook.com/NYDAExpressBulgaria/ 4.2. Участниците в играта следва да коментират с правилния брои анимирани въшки под поста и да харесат страницата. 4.3. Регистрацията за участие в играта се извършва като участникът публикува своят отговор под формата на коментар под поста и като хареса страницата. Нужно е двете условия да бъдат изпълнени за успешна регистрация. Чрез регистрацията си за участие в играта участникът изрично се съгласява, че приема настоящите „Правила и условия“ и ще ги спазва. 4.4. Всеки участник има право само на едно участие в играта.
5. Награди: 20 бр. спортни бутилки с инфузер „NYDA® Express“
6. Определяне на печелившите. Получаване на наградите: На 24.09.2019г с автоматизиран софтуер, на случаен принцип, ще бъдат изтеглени трима победители, измежду участниците, които са изпълнили условията в т.3, т.4.2. и т. 4.3 от настоящите „Правила и условия“ и са дали верен отговор на загадката. Всеки един от тях ще спечели 1 бр. спортна бутилка с инфузер „Nyda Express“. Имената на победителите ще бъдат обявени на официалната страница на Nyda Express във Facebook на 24.09.2019 г. Всеки участник в играта с регистрирането си се съгласява в случай, че бъде обявен за Победител да предостави в лично съобщение до Организатора във Facebook следните данни, за да може да бъде осъществен контакт с него и да получи на наградата си: три имена; телефон за връзка; адрес, на който да бъде изпратена наградата; Организаторът се задължава в срок до 5 работни дни да се свърже с Победителя на посочените от него имейл и/или телефонен номер за уточняване на механизма и срока за получаване на Наградата. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност. Организаторът не носи отговорност спрямо Победител, предоставил невалиден/неточен телефон за контакт, непълен или неточен имейл адрес. При невъзможност за контакт по телефон или при неполучаване на отговор – потвърждение от Победителя на изпратения от организатора имейл в срок от 5 работни дни, изборът се анулира и организаторът има право да обяви нов Победител измежду участниците. Победител, който не потърси наградата си в срок от 30 календарни дни след приключването на играта, когато е потвърдил по телефон или имейл, че желае да я получи, губи правото си да получи своята награда.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ