ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 4200 сладки награди от турнето на шоколади Своге

Спечелете 4200 сладки награди от турнето на шоколади Своге

Играта продължава до 6 октомври 2019 г.

25 години наслада във всяко парченце! Намери къта на Своге в най-близкия до теб град и ела да споделим заедно моментите на щастие 📷

Периоди на Активността:
Период 1 – 31.07.2019 г., 14:00ч – 20:00ч – гр. Габрово – площад „Възраждане“
Период 2 – 01.09.2019 г., 10:00ч – 16:00ч – гр. Разград – площад „Независимост“
Период 3 – 07.09.2019 г., 14:00ч – 20:00ч – гр. Дупница – площад „Свобода“
Период 4 – 08.09.2019 г., 10:00ч – 16:00ч – гр. Разлог – площад „Преображение“
Период 5 – 14.09.2019 г., 14:00ч – 20:00ч – гр. Враца – площад „Суми“
Период 6 – 15.09.2019 г., 10:00ч – 16:00ч – гр. Плевен – площад „Свобода“
Период 7 – 21.09.2019 г., 14:00ч – 20:00ч – гр. Карнобат – до читалище Димитър Полянов
Период 8 – 22.09.2019 г., 10:00ч – 16:00ч – гр. Ямбол – до Пощата
Период 9 – 28.09. 2019 г., 14:00ч – 20:00ч – гр. Шумен – бул. „Славянски“ – пешеходна зона
Период 10 – 29.09.2019 г., 10:00ч – 16:00ч – гр. Добрич – площад „Свобода“
Период 11 – 05.10.2019 г., 14:00ч – 20:00ч – гр. Смолян – Стар център – бул. България
Период 12 – 06.10.2018 г., 10:00ч – 16:00ч – гр. Хасково – площад „Свобода“

Активността е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България на възраст над 16 години с изключение на служителите на Монделийз България ЕООД, Монделийз България Холдинг АД, Монделийз България Продакшън ЕООД, Монделийз Юръп Сървисиз ГмбХ – Клон България, Монделийз Юръп Прокюърмънт ГмбХ – Клон България, Карат България ООД, Проксимити София ЕООД, Лео Експрес ЕООД, Криейтив Вижуал Салюшън, Юнит 1 ЕООД, Мейт Адвъртайзинг ЕООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).

За да участва в Активността, всеки участник трябва да:
Стъпка 1: Посети промоционалния кът на определените места, описани в т. III.
Стъпка 2: Се снима посредством фотокиоска, предоставен от Организатора и да вземе своето хартиено копие от снимката.
Копия от снимките няма да бъдат съхранявани – снимката бива автоматично изтрита след като е получено хартиеното копие.
Стъпка 3: Вземе скреч карта, която му дава право да спечели една от предвидените награди, описание в т. ХI

Всеки участник има право да участва еднократно за спечелване, на която и да е от наградите. Всеки получил скреч карта, трябва веднага да изтрие скреч полето, за да разбере дали печели. Активността продължава до изчерпване на съответния брой скреч карти, но не по-късно от предвидения часови диапазон за провеждане на Активността.

За периода на Активността СА ПРЕДВИДЕНИ общо 4200 бр. награди, разпределени по следния начин:
– 4188 бр. шоколади Своге, млечен, 90 г – по 349 бр. за всеки период на активността,
– 12 бр. посещения във фабриката за шоколад в гр. Своге – по 1 бр. за всеки период на Активността. Посещенията се организират на 29.11.2019г. За да потвърди наградата си, печелившият е необходимо да заяви предварително своето посещение по описания в т. XII начин.

Печелившите участници получават наградите си както следва:
Шоколад Своге млечен, 90 г – единствено на мястото на провеждане на Активността, след предоставяне на печелившата скреч карта на представител на промо екипа на Организатора. Награди няма да бъдат предоставяни извън територията на промо къта.
Посещение във фабриката за шоколад в гр.Своге – всеки печеливш е необходимо да потвърди предварително посещението в завода на телефон 0800 13 500 (Безплатен от цялата страна) не по-късно от 13.10.2019 г.
Посещението във фабриката за шоколад в гр. Своге ще бъде проведено на 29.11.2019г , с начален час 8:00ч. Наградата включва:
организиран транспорт от Юнит 1 ЕООД до и от завода с маршрут стадион „Васил Левски“(тръгва от сектор А в 8:00 ч), гр. София – Фабрика за шоколад в гр. Своге – Стадион „Васил Левски“, гр. София;
санитарно облекло, необходимо за допускане на външни лица в производствената база, включително, но не само обувки, престилка и др.;
организиран тур с пътеводител в производствената база.
Транспортна застраховка

Наградата „Посещение във фабриката за шоколад в гр.Своге“ не включва гориво и други транспортни разходи, тол такси, винетки, паркинг такси, лични застраховки, дневни разходи, настаняване, допълнителни извънредни лични разходи и такива от подобно естество на описаните в тази точка.

Организаторът ще изиска от спечелилите награда „Посещение във фабриката за шоколад в гр.Своге“ допълнително да предоставят две имена и телефонен номер за връзка, като тези лични данни ще бъдат използвани само за целите на Активността. В случай, че печелившите участници не желаят да предоставят изисканата информация, те губят правото да получат наградата си. Печелившите се съгласяват да спазват мерките за сигуност и правилата за вътрешен ред във фабриката.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ