ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете геймърска ваканция във Франция, 30 игрови конзоли и 100 слушалки от Fanta

Спечелете геймърска ваканция във Франция, 30 игрови конзоли и 100 слушалки от Fanta

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1.1. Промоцията „Fanta Game Run с 500ml Fanta Портокал, Fanta Бяла Праскова, Fanta Меднес и Fanta Страшен Портокал“, наричана по-нататък Промоцията, се организира и провежда от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД,  София, ул. „Рачо П. Казанджията“ №8, наричано по-нататък Организатор.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила се публикуват на сайтa www.mysparx.bg и на сайта www.coca-cola.bg за целия период на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатна линия).

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта www.mysparx.bg и на сайта  www.coca-cola.bg.

2.4. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

2.5. Базата данни и онлайн сайтът на Промоцията ще са поддържани и управлявани от рекламна агенция „Амекси“ ООД (наричана по-нататък „Агенцията“).

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ

3.1. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, навършили 16 години, за да използват услугите на MySPARX, като за участие в томболата трябва да са навършили 16 години и живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, рекламните агенции, свързани с Промоцията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

4.2. Участниците в Промоцията трябва да бъдат на възраст: 13 навършени години, за да използват услугите на MySPARX и 16 навършени години или по-големи, за да вземат участие в томболната част, за наградите описани в точка 7.1.2., на Промоцията. Регистрации за участие на Участници под тази възраст и закупени от тях билети за участие в томболите, съгласно Условията за ползване на MySPARX (https://mysparx.bg/page/terms-of-use) и настоящите правила, ще се считат за невалидни. В случай че Участник, който е спечелил от томбола наградата отразена в т. 7.1.2. е на възраст под 16 години, неговото/ нейното участие ще бъде счетено за невалидно и наградата няма да ѝ/му бъде присъдена. Ако участник, който е спечелил от томбола наградата отразена в т. 7.1.2. е на възраст между 16 и 18 години, неговото/ нейното участие ще бъде счетено за валидно, само и единствено с писмено съгласие на родител, попечител или настойник.

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Промоцията стартира на 20.09.2019 г. и продължава до 10.11.2019 г.

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ

6.1. „Участващи опаковки“ са бутилки, Fanta Портокал, Fanta Бяла Праскова, Fanta Меднес и Fanta Страшен Портокал от 500 мл с промоционални етикети.

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:

7.1.1. Награди с регистриране на кодове в MySPARX (www.mysparx.bg), които ще се теглят на томболен принцип:

7.1.1.1  Слушалки –  общо 120 бр.

7.1.1.2  Видео игра – общо 40 бр.

7.1.1.3 Голяма награда – „ Геймърска ваканция във Франция “ – 5 бр.

7.1.2. Награди от „Фанта играта“, за които се участва на база класиране на топ играчите и теглене на томбола в MySPARX (www.mysparx.bg):

 • Слушалки – 35 бр.

Наградите по точка 7.1.1.2 и точка 7.1.1.3 са с пазарна стойност над 120 лв.

Приемайки награди с пазарна стойност над 120 лева с ДДС, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период, както и да заплати същата.

В деня на реалното получаване на наградата печелившият подписва протокол/декларация, съдържащ/а пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер и ЕГН) и удостоверяващ/а, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в промоцията и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на куриерска фирма Еконт ЕООД. Организаторът съхранява данните за срока, изискуем от българското законодателство.

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ

8.1.Закупете бутилка от участващите опаковки. Под капачката ще откриете: уникален код за MySPARX (www.mysparx.bg), който може да бъде регистриран в платформата. С необходимия код, съгласно правилата на играта MySPARX, публикувани на www.mysparx.bg и www.coca-cola.bg, избирате дали да играете създадената „Фанта игра“, или да надграждате играта, или да участвате в седмична томбола за една от наградите описани в т. 7.1.1., или да насочите кода си за участие в томболата за описаните в т. 7.1.2. награди. Точният брой кодове, необходими за участие в томболата за нарадите от т. 7.1.2, е описан в т. 8.2.2.

8.2.  Детайли за използване на кодовете под капачките и участие в теглене на томбола:

8.2.1. Регистрация: за да участва в тегленето на томболата, Участникът в Промоцията трябва да има регистрация в платформата MySPARX  според Условията за ползване, налични тук: https://mysparx.bg/page/terms-of-use. Регистрацията трябва да бъда направена чрез уебсайта www.mysparx.bg или мобилното приложение MySPARX (налично в Play Store и App Store). Регистрация на уникален код може да бъде направена след регистрацията на профил. Регистрацията е безплатна и изисква следното:

 • Номер на мобилен телефон (08x 1234567). Задължително е Участникът да регистрира своя актуален персонален номер на мобилен телефон, на който може да бъде открит при спечелване на награда.
 • Адрес. Адресът, който участникът посочва в профила си в MySPARX (www.mysparx.bg), трябва да бъде пълен, достоверен и да съвпада с адреса, на който участникът желае да получи спечелена от нея/него награда.
 • Имена и дата на раждане. Задължително е Участникът да посочи своите имена и дата на раждане. Тази информация остава видима само от Участника и администратор на MySPARX
 • При регистрация от Участниците ще бъде поискано да се съгласят с Условията за ползване на платформата MySPARX: https://mysparx.bg/page/terms-of-use и изложеното в Уведомлението за защита на личните данни (https://mysparx.bg/page/privacy-policy), като за целта трябва да отметнат поле, че са прочели и са съгласни с Условията за ползване на платформата MySPARX: https://mysparx.bg/page/terms-of-use и изложеното в Уведомлението за защита на личните данни (https://mysparx.bg/page/privacy-policy).

8.2.2. За да бъде допуснат за участие в тегленето на томбола за спечелване на определена награда, Участникът трябва да е в необходимата възрастова група за участие и да регистрира изисквания от платформата MySPARX минимум от кодове за съответната награда. След успешна регистрация на изисквания брой кодове, според описаното по-долу, Участникът закупува билет за онлайн томбола за съответната награда. Самоличността на Участника се удостоверява посредством данните, посочени в профила му в MySPARX. За да вземе участие в тегленето, Участникът трябва да регистрира посочения по-долу брой кодове:

 • Минимум 1 код за участие в специално разработената Fanta игра. При регистриране на код за участие в играта има шанс за спечелване на „Слушалки“, ако вземе участие в играта. Печелившите ще се теглят на случаен принцип на база класиране в играта, т.е. от топ 100 на най-добрите играчи във Фанта играта, ще бъдат изтеглени на случаен принцип общо 35 печеливши и ще бъдат раздадени общо 35 броя награди „Слушалки“. Датите на тегленията са описани в точка 8.2.6. В рамките на всяко теглене ще бъдат изтеглени 5-ма печеливши и ще бъдат раздадени 5 броя слушалки.
 • Минимум 2 кода за билет за участие в тегленето на томбола за спечелване на награда по точка 7.1.1.1 -„Слушалки“ (без участие в игра).
 • Минимум 3 кода за билет за участие в тегленето на томбола за спечелване на награда по точка 7.1.1.2 – „Видео игра“ (без участие в игра).
 • Минимум 18 кода за билет за участие в тегленето на томбола за спечелване на голямата награда по точка 7.1.1.3 – „Геймърска ваканция във Франция“ – 3 нощувки, от 22 февруари 2020 – 25 февруари 2020. (без участие в игра).

Наградата е предназначена за 1 човек и включва:

 • Самолетни билети;
 • Трансфери;
 • Нощувки в Кан на база закуска;
 • Нощувка в Париж на база закуска;
 • Посещение на Гейминг събитие в Кан;
 • Билети за Айфеловата кула (до най-високата част)
 • Полудневен пешеходен тур на Париж с екскурзовод на български език.

Наградата НЕ включва: средства за режийни разходи, рекламни сувенири и посещения на каквито и да било обекти, с изключение на изрично обявените в програмата.

С приемането на голямата награда, участниците се съгласяват да спазват правилата на тур оператора и останалите посредници в организацията на пътуването, на превозвачите, на организатора и местата за настаняване. Организаторът не носи отговорност за причиняване на щети от какъвто и да било характер по време на пътуването. Участниците носят отговорност за здравето и живота си по време на пътуването, като на Организаторът не може да се търси отговорност при необходимост от промяна в организацията и провеждането на мероприятието, когато това се случи поради форсмажорни обстоятелства или поради други по причини, за които той не отговаря, както и когато това се дължи на неспазване на установените правила и инструкции от страна на печелившите.

8.2.3.  Колкото повече билети се закупуват с регистрирани кодове, толкова по-голяма е вероятността за спечелване на награда. Например, лице, което е купило 2 билета с 36 регистрирани кода, има по-голяма вероятност да спечели „Геймърска ваканция във Франция“ от лице, което е купило 1 билет с 18 регистрирани кода. Всеки регистриран код е уникален и може да бъде използван само веднъж, като с него се играе само за съответното теглене. Един Участник може да спечели не повече от една награда от тип (слушалки, видео игра или геймърска ваканция) по време на Промоцията.

8.2.4. При покупка на билет за участие в дадена томбола от Промоцията Участникът ще бъде помолен да потвърди въведените от нея/него данни в профила ѝ/му – адрес, телефонен номер и имена, тъй като тези данни ще бъдат използвани за доставка на награда от Промоцията, в случай че въпросният Участник спечели такава. Организаторът и Администраторът на Промоцията не носят отговорност, ако печеливш Участник не получи наградата си вследствие на грешни, непълни или неточно посочени имена, адрес за доставка и телефонен номер.

8.2.5. Билети, закупени за томбола за един вид награда с регистрирани кодове, не може да бъдат прехвърляни към друга награда, съответно за друго теглене.

Кредитите в MySPARX, придобити след регистрация на кодове от капачки на 500 ml Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta и Sprite, които не се обозначени с промоционален етикет и не участват в настоящата Промоция, може да бъдат използвани за закупуване на билети за томболи за текущите награди в MySPARX (представени в секция „Награди“ без изрично описание „Специални награди“), но с тях може да се участва и в настоящата Промоция и за предоставяните в нея награди. С кодове от капачки на Fanta Портокал, Fanta Бяла Праскова, Fanta Меднес и Fanta Страшен Портокал от 500 мл с промоционални етикети с гривна може да се участва в настоящата Промоция.

8.2.5.1. При сканиране на AR маркера на гривната на етикета, обозначен със знак F, потребителят получава допълнителна информация за играта в добавена реалност.

<div „“=““>

8.2.6. Събиране на Билети, закупени с кодове, и Теглене на томбола за Наградите в MySPARX.

Промоцията стартира на 20.09.2019 г. и се провежда съгласно описаното по-горе, както следва:

Онлайн частта на Промоцията, която се провежда посредством регистрация на кодове в MySPARX (www.mysparx.bg), стартира на 20.09.2019 г. и продължава до 10.11.2019 г. – последен ден за регистрация на кодове и закупуване на билети за участие в томбола.

Тегленията на томболи за награди от точки 7.1.1.1 и 7.1.1.2, както и от точка 7.1.2, ще бъдат, както следва:

30.09.2019г., 7.10.2019г., 14.10.2019г., 21.10.2019г., 28.10.2019г., 4.11.2019г., и 11.11.2019г. – последно теглене.

A тегленето на голямата награда по т. 7.1.1.3 е на 11.11.2019г. – един ден след изтичане на периода за регистрация на кодове в Промоцията.

Общата продължителност на периода за регистрация на кодове за участие в Промоцията е малко над 7 седмици с 1 теглене на томбола (награди т. 7.1.2.) и 7 тегления на томбола (награди т. 7.1.1.).

Печелившите ще бъдат избирани на случаен принцип, чрез електронно теглене на томбола.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

8 comments

 • харесвам

 • Това е готино!

 • Нямам търпение да спечеля нещо

 • Как да влезна

  • Играйте и спечелете

   Здравейте, благодарим за интереса към публикуваната от нас игра. Ние събираме игрите с награди на едно място. За да участвате в тази игра е необходимо да посетите линка за участие и да отговорите там. Поздрави и успех!

 • Мирослав Николов

  Dobur den!Spe4elih slushalki ot mysparx, no ne namiram informaciq koga shte budat izprateni, do kakuv period

  • Играйте и спечелете

   Здравейте, за информация можете да се свържете с организатора на играта – Кока кола българия на потребилския телефон на компанията – 0800 12345 (безплатен за цялата страна). Поздрави!

 • Искам да Спечеля

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ