ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 200 ваучера за пазаруване в Office 1 Superstore

Спечелете 200 ваучера за пазаруване в Office 1 Superstore

Играта продължава до 29 септември 2019 г.

Играта се провежда само в магазините на „Кауфланд България ЕООД Енд Ко“ КД на територията на Република България.

В Играта участват всички продукти с марка KITKAT® и продукти от гамите NESCAFE® 3in1 и NESCAFE® 2in1 (NESCAFE® 3in1 Класик, NESCAFE® 3in1 Крема, NESCAFE® 3in1 Кафява захар, NESCAFE® 3in1 Стронг, NESCAFE® 3в1 Фрапе, NESCAFE® 2in1).

В Играта могат да участват всички физически лица, навършили 18 (осемнадесет) години, с изключение на служителите в „Нестле България“ АД и служители на партньорите, участващи в организирането на Играта – „Силвър Лайнинг Камюникейшънс“ ЕООД, „Кауфланд България ЕООД Енд Ко“ КД, „Тип Топ Куриер“ АД и Кооперация „Панда“.

За срока на Играта, посочен в т. 2 по-горе, могат да бъдат спечелени общо:

200 (двеста) ваучера за покупка на стоки и/или услуги от верига магазини Office 1 Superstore (търговска марка собственост на  Кооперация „Панда“), всеки на стойност 30 лв. (тридесет лева) с ДДС. Ваучерите имат срок на валидност до 30.11.2019 г., всеки от тях се може да се използва еднократно и само в търговските обекти от веригата Office 1 Superstore на територията на Р. България. Ваучерите не могат да се използват за покупки на стоки и/или услуги от  онлайн магазина на веригата Office 1 Superstore на интернет адрес www.office1.bg Ваучерите не могат да бъдат използвани за покупка на услуги от сектор Cash Point, както и за покупка на продукти/услугите от мобилните оператори, предлагани във верига магазини Office 1 Superstore. Не се връща ресто при покупка на стоки и/или услуги от верига магазини Office 1 Superstore.

Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност или с друга награда.

Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на други лица без предварителното писмено съгласие на Организатора.

За да участва в Играта потребителят следва да:

(а) направи покупка по свой избор на някои от участващите продукти в Играта, изброени в Глава 3 от настоящите правила, на обща стойност минимум 4.00 лв. (четири лева) в един фискален бон от магазини на веригата „Кауфланд България ЕООД Енд Ко“ КД. Покупката трябва да е извършена в периода на Играта.

(б) се регистрира, като попълни собственото си имеи фамилия/, електронен адрес (e-mail) и парола, запознае се с Политиката за поверителност и се съгласи с Правилата на Играта и Общите условия за ползване на Сайта. При регистрацията, потребителят може да използва личния си профил в социалната мрежа Facebook.

(в)  въвежда номера на фискален (и) бон(ове) от закупените продукти, участващи в Играта, и прикрепя снимка(и) на фискалния(ите) бон(ове) на интернет адрес: promo.nestle.bg („Сайта на Играта“). Фискалната(ите) боно(ове) трябва да са добре четими, защото служат за доказателство за направената покупка и участие в Играта. Ако снимката не е четима, не е заснета в цялост или има закрити участъци, не присъстват участващи продукти на минимална стойност, участникът ще бъде дисквалифициран. Фискални бонове могат да се регистрират 24 часа в денонощието, в периода на Играта.

(г) запазва фискалния бон до 60 (шестдесет) дни след края на Играта.

Един потребител може да участва с един фискален бон само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове, отговарящи на условията на Играта. Един участник има право само на  една награда, независимо от броя участия и броя на регистрираните фискални бонове.

След валидиране на правото на участие според правилата на Играта, на 04.10.2019 г.на случаен принцип, чрез специализиран софтуер, в присъствието на представители на „Нестле България“ АД ще бъдат изтеглени 200 (двеста) печеливши и 20 (двадесет) резервни участници, които да заемат мястото на печеливш, в случай че не може да се установи контакт с някои от 200-те изтеглени печеливши за получаване на наградата.

Печелившите участници ще бъдат публикувани до 3 (три) работни дни, от датата на теглене, посочена по-горе, на Сайта на Играта: promo.nestle.bg.

За удобство на печелившите участници, с тях ще бъде осъществена връзка чрез имейла, който са посочили при регистрация, с цел уточняване на допълнителни контакти (телефон за връзка и адрес), необходими за доставка на наградата. Ако се наложи, представител на Организатора може да се свърже с печеливш участник по телефон за валидиране на фискалния бон и самоличността на участника и/или уточняване на детайли във връзка с доставката на наградата.

В случай, печеливш участник е предоставил грешен, непълен или неточен адрес на електронна поща и представител на Организатора не е могъл да се свърже с него с цел предоставяне на данни за доставка на наградата (точен адрес и телефон за връзка), както и ако спечелилият участник не се свърже с Организатора, за да потърси наградата си в срок до 7 (седем) дни от обявяване на спечелилите участници, ще се счита, че спечелилият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.

В случай, че печеливш участник не отговори на имейла от представител на Организатора или не предостави в него данни за доставка на наградата (точен адрес и телефон за връзка), на който наградата да бъде доставена, в срок до 7 (седем) дни от обявяване на печелившите участници, ще се счита, че се отказва от наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.

За да получи наградата, спечелилият участник трябва да представи на куриера:

регистрираните фискални бонове за справка. Ако не бъдат представени, потребителят губи правото да получи наградата;
лична карта, за да удостовери самоличността си, която се връща незабавно след идентификацията на потребителя;.

и подпише приемо-предавателен протокол, в който куриерът и участникът декларират, че нужните за доказване правилното участие в Играта елементи са били показани и изрядни, както и че участникът е получил наградата. Ако има възражения, участникът ги описва в протокола.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ