ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете електрически скутер, колонки, тениски и значки от Queen’s

Спечелете електрически скутер, колонки, тениски и значки от Queen’s

Играта продължава до 27 октовмри 2019 г.

Всеки клас има своите звезди. 😎 Разбери кой си от “Класът на Queen’s”. Реши теста и участвай за мега яките награди. Да започвамеее!

В Играта могат да участват всички физически лица на територията на България.

Лицата на възраст до 14 години участват чрез своя законен представител – родител или настойник, действащ от тяхно име.

Лицата на възраст от 14 до 18 години участват със съгласието на родителя/настойника си.

Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други нечестни методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира участници.

Всеки, който желае да участва в Играта, трябва в периода от 10:00 ч. на 23.09.2019 до 23:59 ч. на 27.10.2019г.:
– да се регистрира в съответната секция на https://promo.queens.bg/
– да попълни тест, като отговори на 8 кратки въпроса, представени визуално, на база на които ще получи отговор кой ученик от „Класът на Queen’s“ е.
– да сподели своя отговор за да участва за голямата награда, като натисне бутона “сподели”.

Всеки регистрирал се може да попълни „теста“ неограничен брой пъти, което увеличава възможността му да спечели награда.

Като уникален идентификатор за всяка регистрация се приема посоченият имейл адрес. Всички регистрации, при които е посочен един и същ имейл адрес, ще бъдат отнасяни към един и същ Участник. За да могат всички регистрации, извършени от даден участник да бъдат правилно отчетени, при всяка регистрация на нов попълнен тест, трябва да се използва един и същ електронен адрес.

Всеки участник има право да спечели само 1 награда. Така например, ако участник, който вече е бил изтеглен като печеливш веднъж, не участва в томболата за награди за следващи тегления, независимо дали е регистрирал попълнени тестове след като е спечелил вече награда.

След приключване на играта „Класът на Queen’s” ще бъде изтеглен и печеливш за голямата награда (1бр. електрически скутер). За нея участват всички регистрирали се и попълнили теста, независимо дали да били печеливши за предходен период или не.

Участието в Играта не е обвързано с покупка.

Наградите са разпределени по периоди и се теглят на седмична база. Пoпълването на тестове, регистрирано през даден период (1 седмица), участват в тегленията на награди през целия период, стига да не е изтеглен за печеливш през изминала седмица/период.

Седмичните периоди и датите за тегленията на награди са, както следва:
– За Период 1: теглене на 30.09.2019г
– За Период 2: теглене на 07.10.2019г
– За Период 3: теглене на 14.10.2019г.
– За Период 4: теглене на 21.10.2019г
– За Период 5: теглене на 28.10.2019г

Награди:
– 1 брой електрически скутер;
– 50 броя Bluetooth колонки Queen’s;
– 100 броя персонализирани тениски;
– 500 броя персонализирани значки;

Наградите се теглят на седмична база на томболен принцип чрез специализиран софтуер, както следва:
– 10бр Bluetooth колонки Queen’s на седмица за всяка от петте седмици;
– 20бр персонализирани тениски на седмица за всяка от петте седмици;
– 100бр персонализирани значки на седмица за всяка от петте седмици;
– 1бр електрически скутер, за който участват всички регистрирали се по време на периода за провеждане на играта „Класът на Queen’s”, стигнал до отговор и споделил този отговор.

Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на лице, различно от участника.

Не се допуска замяна на наградата с нейната парична равностойност или друг
предмет.

Печелившите участници ще бъдат публикувани на страницата https://promo.queens.bg/
Всеки спечелил потребител ще получи е-мейл на електронната поща, с която е
направил своята регистрация.

Всеки спечелил потребител следва да попълни данните си на специално
създадената форма за попълване на адресни данни, които ще получи на електронната
си поща, която е попълнил при регистрация. Данните трябва да се попълнят и изпратят
не по-късно от 10 дни, считано от получаването на е-мейла по т.16, като в противен
случай участникът губи правото си на получаване на награда..

Всеки печеливш участник следва да получи наградата си в рамките на 30 работни
дни, считано от обявяването последното теглене на награди или изпращането на точно
попълнена контактна форма (което от двете е по-късно).

Организаторът ще изпрати всички награди след края на Играта.

Ако в рамките на срока, описан в предходната точка, Организаторът не може да се
свърже с печеливш участник на посочената от него електронна поща или ако се окаже,
че участникът не отговаря на условията за участие в Играта, той губи правото си над
наградата.

Наградата се изпраща чрез „Български пощи“ ЕАД на посочения от печелившия
адрес за доставка съгласно т.16 от настоящите правила. Тези срокове подлежат на
промени при наличието на форсмажорни обстоятелства.

Доставките ще бъдат осъществявани в работните дни от 9 до 18 часа или съгласно
актуалните условия на „Български пощи“ ЕАД. Куриерските разходи са за сметка на
Организатора.

Ако печеливш участник не може да бъде открит при посещението на куриера,
последният го уведомява посредством бележка на вратата или обаждане на телефонния
номер за адреса на клона на пощенската служба, в който се намира наградата му, както
и за срока, в който може да си я потърси там.

Ако печелившият не потърси наградата си в определения от куриера срок,
наградата се връща от куриера на Организатора.

Награда, която се е върнала при Организатора, може да бъде потърсена от
спечелилия участник в срок от 2 седмици след края на Играта, като разходите за
доставката на наградата се поемат от участника. След изтичането на този срок, се
приема, че участникът се отказва и губи правото да получи наградата си.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ