ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 40 ваучера за гориво и още 600 чудесни награди от СБА

Спечелете 40 ваучера за гориво и още 600 чудесни награди от СБА

I. Общи условия
1. Настоящите правила за участие („Правилата“) уреждат реда и условията за
провеждане и участие в Играта „Пътувай безгрижно“ („Играта“).
2. Организатор на Играта и администратор на личните данни, които се
предоставят от участниците в хода на Играта, е: СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НА
БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛИСТИ“, вписано в Търговския регистър и
РЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 000691030, със седалище и адрес на
управление: гр. София, площад Позитано №3; e-mail: marketing@uab.org; тел:
02/9357914 („СБА“ или „Организатор“).
3. Играта ще бъде проведена в периода 15.09.2019г. до 15.10.2019г. („Период на
Играта“).
4. Играта е на български език се организира и провежда само за територията на
Република България.

ІІ. Право на участие
5. В Играта имат право да участват лица, навършили 18 години.
6. Участие в Играта е възможно при спазване на Правилата. Със заявяването си за
участие в Играта Участникът изрично се съгласява, че приема настоящите
Правила и се съгласява да спазва техните разпоредби.

ІІІ. Условия за участие
7. За да участва в Играта лице, което отговаря на изискванията на т. 5 по-горе,
трябва:
7.1. Да закупи или поднови членска карта на СБА от офис или пункт за годишни
технически прегледи на СБА в периода 15.09-15.10.2019 г.
7.2. Да регистрира кода от връчената му скреч карта на адрес:
www.sba.bg/bezgrizhno в срок до 15.10.2019г.
8. С участието си в Играта Участникът се съгласява с настоящите Правила.
9. Всеки Участник има право да участва в Играта веднъж.

IV. Награди
10. Всеки Участник, който е изпълнил условията за участие в т. 7 в съответствие
с Правилата, има право да участва в тегленето за една от следните награди на
следните награди:
– 40 броя ваучери за гориво в ОМВ на стойност 20 лв. всеки;
– 500 броя Viva Ice cоffeе от ОМВ;
– 20 броя безплатно подновяване на СБА карта за още 1 година;
– 50 броя светлоотразителни жилетки;
– 50 броя поставки за телефон.

V. Определяне на печеливши Участници
11. Всеки участник в Играта ще установява дали неговата скреч карта е печеливша
веднага след надлежна регистрация в уебсайта на СБА. В случай на печеливша
скреч карта, в уебсайта на СБА участникът ще получи инструкции за получаване
на своята награда. В томболата за награда имат право да участват всички
Участници, които са изпълнили условията за участие, предвидени в тези Правила.
Печеливш Участник не е задължен да приеме предоставената му от Организатора
награда.
12. Участниците, които са спечелили награда по реда на т. 11 по-горе, за която е
необходима доставка по куриер до адрес, следва да предоставят актуален адрес за
доставка на www.sba.bg/.
13. Участник, който е спечелил награда и с когото СБА не може да осъществи
контакт по е-mail или телефон, предоставени при регистрацията на участника.,
губи правото си да получи награда.
14. Независимо от описания в т.11-13 по-горе ред, Организаторът си запазва
правото формалностите по връчването на наградата да се уточняват индивидуално
със спечелилия Участник, ако това е необходимо.
15. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност
или с друга награда.

VІ. Ограничаване на отговорността
16. Организаторът не носи отговорност за вреди, които не са пряка и
непосредствена последица от участието в Играта, освен ако те не са предизвикани
от умисъл или груба небрежност на Организатора. Организаторът не може да бъде
подвеждан под отговорност за технически проблеми.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ