ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 60 кена с бира Болярка

Спечелете 60 кена с бира Болярка

Изпращаме по 6 кена на 10-те човека, споделили в коментар стойностна история за приятелството.

Отбележи приятеля за бонус точки 😉
Сподели на приятеля за бонус шансове 😉

В промоцията може да участва всяко физическо лицe на възраст над 18 години, което живее или временно пребивава на територията на Република България.

За участие в промоцията, участникът трябва да разполага с активен профил в социалната мрежа Facebook.

В рамките на периода на промоцията участникът следва да посочи в коментар отговор/предложение според реда, описан от Организатора в съответния визуален пост във Facebook, който е предварително публикуван във Facebook страницата на “БОЛЯРКА” (https://www.facebook.com/boliarka.beer/) и в чието описание е специфично упоменато, че тя ще бъде използвана за играта.

На базата на имената, посочени във Facebook профилите на участниците, Организаторът съставя списък от тези имена с цел определяне на печелившите участници.

Общо заедно наградите са 10 (десет) отделни за 10 (десет) различни участници, участвали под съответната публикация във Facebook. Играта не представлява състезание и победителите се теглят на случаен принцип.

Един участник може да спечели една награда.

Определянето на печелившите участници ще се извърши на случаен принцип чрез автоматизиран софтуер за теглене на награди в присъствието на комисията, назначена от Организатора.

Обявяването на резултатите ще се извърши чрез публикация като коментар под публикуваната снимка за промоцията във Facebook в срок не по-дълъг от 7 работни дни след крайната дата на промоцията.

След обявяването на печелившите, Организаторът е длъжен да се опита да се свърже с печелившите. Ако това не е технически възможно поради забрана за получаване на съобщения от страна на потребителя или друга техническа причина, печелившият Участник е длъжен да се свърже с Организатора, за да му предостави трите си имена, адрес за доставка на наградата и телефон. Ако това не бъде сторено в срок от 7 работни дни след обявяване на спечелилите наградата, Организаторът пристъпва към резервен участник, който е част от предварително изтеглени 5 подгласника. След получаване адреса на участника Организаторът изпраща наградата с препоръчана пощенска услуга на куриер или я доставя чрез упълномощен представител на посочения от участника адрес в срок от 30 работни дни след предоставянето необходимата информация за доставка.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ