ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 60 фотоапарата Polaroid Snap от Milka и Kaufland

Спечелете 60 фотоапарата Polaroid Snap от Milka и Kaufland

Играта продължава до 31 октомври 2019 г.

Продукти, участващи в Промоцията: Milka шоколади, бисквити, бонбони и/или вафли и бисквити Oreo, независимо от вида и грамажа, включително и Milka и/или Oreo сладолед.

Механизъм на Промоцията /Играта/:

Стъпка 1: Купи Milka шоколади, бисквити, бонбони, вафли, бисквити Oreo, включително и Milka и/или Oreo сладолед (независимо от вида и грамажа) на обща стойност минимум 6 лв. oт търговски обект на Кауфланд България.

Необходимо условие е закупуването на Milka и/или Oreo продукти на общата стойност от не по-малко от 6 лв. да бъде вписано на ЕДНА касова бележка oт Кауфланд България.

Регистрирай стойността и номера от касовата бележка на интернет страницата  www.go.milka.bg

При регистрацията участникът трябва:
– да въведе 10 цифрения код от касовата бележка от Кауфланд България.
– да въведе общата сума от закупените Milka&Oreo продукти
– да въведе captcha code
– да въведе мобилен номер
– да потвърди (чрез чек-бокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Промоцията, както и ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.go.milka.bg

Награди:

Фотоапарат Polaroid Snap (10 megapixels, MicroSD card indicator, Self timer feature, Image prints automatically 2×3”, full color prints, Product Dimensions: 2.5 x 12.2 x 7.6 cm, Color: purple Branding) – общо 60 броя за периода на Промоцията (Игратa), разпределени на седмичен принцип, по 15 броя всяка седмица от периода на Промоцията, както следва:
1. Период 1 – 01.10 – 08.10 включително – 15 броя печеливши фотоапарат Polaroid Snap
2. Период 2 – 09.10 – 16.10 включително – 15 броя печеливши фотоапарат Polaroid Snap
3. Период 3 – 17.10 – 24.10 включително – 15 броя печеливши фотоапарат Polaroid Snap
4. Период 4 – 25.10 – 31.10 включително – 15 броя печеливши фотоапарат Polaroid Snap

Тегленето и обявяването на печелившите участници ще се извършва до 24 часа след края на съответния период от Играта. Последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.go.milka.bg

Тегленето на наградите ще се извършва чрез специално разработен за целта софтуер. Един участник може да спечели само по една награда за периода на Промоцията /Играта/.

Единният идентификатор на всеки участник е неговият реален и действащ мобилен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер.

Печелившите участници, ще бъдат известени чрез SMS на мобилния номер, подаден при регистрация. Печелившите ще трябва да позвънят, за да подадат валидни данни за доставка на наградата на 0888423069 (цена на едно обаждане е според тарифния план на абоната), както и да валидират печелившата касова бележка, която трябва да пазят и предадат на куриера, за да получат наградата си. Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.

Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването и потвърждението на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение или не е предоставил валиден, реален и действащ мобилен телефон и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му.

Един участник може да направи максимум 5 регистрации в рамките на денонощие. Всеки пореден опит след максимума ще бъде зачетен като невалидна регистрация. Един участник може да направи максимум 20 регистрации за целия период на активността. Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. С една касова бележка може да бъде спечелена само една награда.

Печелившите участници получават наградите си след представяне на печелившата касова бележка за закупените продукти Milka и/или Орео от Кауфланд България на куриера. Задължително условие е имената на продуктите да присъстват като закупен артикул на касовата бележка.

ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО КАСОВАТА БЕЛЕЖКА НА МЯСТО, КОЕТО ДА СЪХРАНИ НЕЙНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА!

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност и предоставена печеливша касова бележка. Като изключение, сме готови да приемем и копия на печеливши касови бележки, само при представяне на оригинал за сверяване. В случай, че печелившият участник е на възраст до 16 години, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ